s.w.a.t.
s.w.a.t.

S.W.A.T.

DramaKrimi2017HD12 år

En ung, sort mand bliver ved en fejl skudt af lederen for S.W.A.T. og Daniel Hondo Harrelsson, som er født og opvokset i området, tvinges til at tage rollen som ny leder. Hondo er delt mellem loyaliteten til gaden og pligten mod sine medarbejdere i ønsket om at forene lokalsamfundet, som er i oprør.
Nye afsnit:30. marts