London Spy

London Spy
Da spionen Alex forsvinder under mystiske omstændigheder, må hans elsker Danny, der er dårligt udrustet til at håndtere den britiske spionverden, beslutte, om han er villig til at kæmpe for sandheden.