Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan klage indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg eller online via Klageportalen for Nævnenes Hus https://kpo.naevneneshus.dk/.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives via http://ec.europa.eu/odr.