Aftalevilkår for brug af Viaplay

Senest opdateret: December 1, 2021

Oversigt

Viaplay er en internetbaseret tjeneste, der giver personlig adgang til audiovisuelt indhold, via enkeltstående køb, leje eller abonnement med eller uden bindingsperiode (”Viaplay”). Viaplay er tilgængelig gennem Viaplays Smart-tv, mobil og andre applikationer (“App“) og Viaplays hjemmeside i dit bopælsland (“Hjemmeside“).

Oplysninger om Viaplay

Viaplay er en tjeneste, der udbydes Nordic Entertainment Group Sweden AB (under navneskifte til Viaplay Group Sweden AB), virksomhedsnummer 556304-7041, med adressen Boks 171 04, 104 62 Stockholm, Sverige (NENT og Viaplay er tilsammen benævnt ”NENT”, ”vi”, ”vores” eller ”os”). NENT udgør en del af en koncern, hvor Viaplay Group AB, virksomhedsnummer 559124-6847 er moderselskabet (”Koncernen”). Som kunde hos Viaplay kan du tilgå Koncernens adfærdskodekser og politikker på Koncernens hjemmeside: www.nentgroup.com. Viaplay er underlagt den svenske tilsynsmyndighed MPRT’s (Myndigheden for Presse, Radio og TV) tilsyn.

Aftalevilkår

Disse aftalevilkår (“Vilkårene“) sammen med de dokumenter, der refereres til heri, gælder helt eller delvist i den periode, du har en Viaplay-brugerkonto. Ved at tage Viaplay i brug erklærer du, at du har accepteret og er indforstået med disse Vilkår, og du forpligter dig til at overholde dem.

Viaplay kan også blive tilbudt af tredjeparter, fx i forbindelse med udbud af deres egne produkter og tjenester. Disse tredjeparter kan have yderligere og særskilte vilkår, som er gældende, og som du skal acceptere, før du kan få adgang til Viaplay.

Adgang til og brug af Viaplay

For at bruge Viaplay skal du oprette en brugerkonto på Hjemmesiden eller App’en. Du kan når som helst vælge at slette din konto ved at kontakte vores kundeservice (kontaktoplysninger findes under “Kontaktoplysninger” nedenfor).

 • Med en brugerkonto får du adgang til indholdet på Viaplay ved attegne et abonnement, som løber månedsvis ved at vælge en af vores til enhver tid gældende programpakker og betale månedligt forud (“Abonnementsbetaling“). Hver måned du abonnerer på Viaplay ved at betale Abonnementsbetalingen kaldes “Abonnementsperioden”,
 • hvor det er muligt, foretage en individuel betaling for bestemt indhold (“Enkeltstående Betaling”) enten som køb (Electronic Sell Through), leje i 48 timer (fra leje- og købssektionen) eller adgang til en live udsendelse af et bestemt event, fx en enkelt fodbold- eller boksekamp (Pay-Per-View), eller
 • hvor det er muligt, tegne et abonnement med bindingsperiode ved at vælge én eller flere Programpakker for en forudbestemt periode (fx 6 eller 12 måneder) (”Abonnement med Bindingsperiode”), og i hele denne bindingsperiode abonnere på Viaplay og betale Abonnementsbetalingen i overensstemmelse med den specifikke gældende aftale. Bindingsperioden, angivet på købsdatoen, udgør den periode i hvilken du som minimum er forpligtet til at abonnere på Viaplay (“Bindingsperioden”), hvis du har et Abonnement med Bindingsperiode. Efter Bindingsperiodens udløb overgår dit abonnement automatisk til et abonnement med Abonnementsbetaling, som løber månedligt indtil videre i overensstemmelse med punkt (a) ovenfor, indtil du vælger at opsige abonnementet.

Køb af indhold (Electronic Sell Through) giver ubegrænset adgang til streaming og afspilning af det købte indhold, så længe det er underlagt en aftale mellem os og rettighedshaveren. Hvis vores aftale med rettighedshaveren ophører, eller hvis vi på anden måde fjerner din adgang til det købte indhold, vil du være berettiget til en forholdsmæssig kompensation. Du kan vælge at modtage i) en voucher, der kan bruges på Viaplay, eller ii) tilbagebetaling via samme betalingsform, som du brugte til at betale for indholdet.

For at kunne oprette en brugerkonto og få adgang til Viaplay skal du:

 • være mindst 18 år,
 • være permanent bosiddende i et land, hvori Viaplay udbydes (vi vil verificere din geografiske lokation på tidspunktet for registreringen, og du må ikke anvende nogen teknologi eller teknikker, der kan tilsløre eller skjule din lokation),
 • registrere dine betalingsoplysninger og opfylde en sædvanlig kreditvurdering,
 • bekræfte, at de oplysninger, du har angivet i forbindelse med registreringen, er sandfærdige og korrekte. Du skal give os besked, hvis disse oplysninger på noget tidspunkt ændres,
 • kun anvende Viaplay til personligt og privat brug, og således ikke til noget kommercielt eller offentligt formål, og
 • tilsikre, at NENT’s og/eller Koncernens produkter, tjenester eller anden ejendom ikke på nogen måde videresælges eller videregives eller på anden vis overdrages til tredjepart i strid med disse Vilkår.

Behandling af personoplysninger

Når du opretter en Viaplay-brugerkonto, samt når du anvender Viaplay, indsamler og behandler vi personoplysninger. Du kan læse mere om, hvordan vi behandler personoplysninger i vores Privatlivspolitik.

Udstyr, systemer, forbindelser og opdateringer

Din mulighed for at bruge Viaplay afhænger af, at du har det nødvendige udstyr, systemer (inklusive opdateringer) og en tilstrækkelig internetforbindelse. Før du gennemfører en Engangsbetaling eller abonnerer på Viaplay, skal du sikre dig, at du kan opfylde disse krav.

De minimale systemkrav og en oversigt over de platforme, der er kompatible, er specificeret på Hjemmesiden. Overholdelse af disse krav og brug af kompatible platforme er dog ingen garanti for, at du altid vil være i stand til at anvende Viaplay uden afbrydelser, transmissionsfejl og lignende. Vi forbeholder os retten til at ændre systemkravene eller de kompatible platforme til enhver tid. Dette kan medføre, at bestemt software og hardware ikke længere er kompatibelt med Viaplay.

Vi opdaterer løbende Viaplay af sikkerhedsmæssige og/eller tekniske årsager. Vi kan ikke garantere, at alle versioner af Viaplay App’en vil fungere med din enhed, hvis fx din enheds styresystem ikke er kompatibelt med en opdatering. Oplysninger om opdateringer af App’en bliver kommunikeret via den digitale butik, hvor din enhed har hentet App’en, som fx iTunes. Du kan miste retten til at gøre mangler gældende overfor Viaplay, hvis du ikke installerer de senest tilgængelige opdateringer.

Hvis du oplever fejl hos Viaplay, som kan antages at være forårsaget af tekniske årsager i din enhed, dit software eller din netværksforbindelse, er du forpligtet til at samarbejde med os i rimelig grad, så vi bliver i stand til at afgøre, hvorvidt fejlen er opstået i dit digitale miljø.

Vi kan til enhver tid fastsætte, hvilke enheder du må benytte til at bruge Viaplay på. Du må alene bruge Viaplay på op til fire forskellige enheder i hver 24-timers periode.

Du kan streame indhold på maksimalt to registrerede enheder samtidigt. Hvis du har betalt separat for at få adgang til en live-udsendelse af et event som pay-per-view, kan du dog kun streame dette indhold på en registreret enhed ad gangen.

Du accepterer, at Viaplays tilgængelighed kan blive påvirket af fx “denial of service” på internettet eller eventuelle andre netværks-, ISP-, elektronik, computer- eller andre kommunikationsproblemer eller -fejl, samt at vi ikke er ansvarlige for eventuelle begrænsninger i brugen af Viaplay forårsaget af overbelastning eller af de anførte problemer og/eller fejl.

Hvis du er bosiddende i et EU- eller EØS-land, vil Viaplay være tilgængelig for dig i både dit bopælsland og i andre EU- eller EØS-lande, hvor du bor midlertidigt i henhold til Forordning (EU) 2017/1128. Du accepterer, at vi ikke på nogen måde er ansvarlige for eventuelle omkostninger, lovovertrædelser eller andet, herunder fx erstatningsansvar, som du måtte pådrage dig eller ifalde ved at bruge eller forsøge at bruge Viaplay udenfor dit bopælsland.

Brugernavn og adgangskode

Du er ansvarlig for al aktivitet, der finder sted på din Viaplay-konto. For at blive ved med at have kontrol over din konto og forhindre eventuel uautoriseret adgang til kontoen skal du blive ved med at have kontrol med de enheder, du bruger til at opnå adgang til Viaplay og ikke videregive adgangskoden.

Vi har ret til på ethvert tidspunkt at kræve, at du ændrer din adgangskode.

Hvis du har mistanke om, at en tredjepart bruger din konto, skal du straks underrette os herom, ændre din adgangskode og logge ud på alle enheder. Hvis vi har grund til at antage, at din konto er blevet misbrugt, har vi ret til straks at suspendere din adgang til Viaplay eller på anden måde forhindre fortsatte uautoriserede aktiviteter.

Mindreårige og købslås

Viaplay kan indeholde materiale, der er direkte uegnet for mindreårige, og som ikke er beregnet til at blive benyttet af børn uden tilsyn fra en forælder eller værge. Vi anbefaler, at du opretter en separat brugerprofil til børn, hvis du gerne vil begrænse adgangen til visse dele af Viaplay. Viaplay er ikke beregnet til at blive benyttet af børn uden selskab, tilsyn og godkendelse af en forælder eller værge.

Du har også mulighed for at begrænse adgangen til at leje eller købe indhold ved at aktivere “Købslås” gennem “Min Konto”.

E-mailadresse og kommunikation

Informationer og meddelelser fra os, herunder markedsføring, sendes til den e-mailadresse, som du bruger til at logge ind på Viaplay. Du kan til enhver tid vælge at frabede dig sådanne meddelelser ved at klikke på afmeldingslinket nederst i den respektive e-mail eller via indstillingerne for din brugerkonto under “Min Konto”. Vi betragter din senest fremsendte e-mailadresse som din korrekte e-mailadresse og opfordrer dig til at tjekke den med jævne mellemrum.

Betaling

For at kunne se indhold på Viaplay skal du oplyse et gyldigt betalingsmiddel. Du accepterer, at vi bliver ved med at trække Abonnementsbetalingen via dit valgte betalingsmiddel også for efterfølgende Abonnementsperioder, indtil dit abonnement bliver opsagt. Hvis en betaling mislykkes uanset årsagen hertil, og du ikke har opsagt dit abonnement, vil vi fortsætte med at forsøge at trække betalingen via dit betalingsmiddel, og vi vil suspendere din adgang til Viaplay, indtil Abonnementsbetalingen går igennem. Hvis der ikke er tilstrækkelige midler til at dække Abonnementsbetalingen, og din betaling bliver forsinket med mere end 10 kalenderdage, er vi berettiget til at indkassere gælden på anden vis.

Dit valgte betalingsmiddel vil blive registreret og opbevaret af os eller en tredjepartsudbyder i henhold til internationale sikkerhedsstandarder (PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard).

I de tilfælde, hvor vi understøtter Engangsbetalinger eller abonnement på Viaplay gennem iTunes eller lignende løsninger tilbudt af udbydere af andre platforme, vil Engangsbetalingerne og/eller Abonnementsbetalingerne blive trukket fra det betalingsmiddel, du har tilknyttet den pågældende platform.

Oplysninger om købshistorik og kommende betalinger kan ses under “Min Konto” på Hjemmesiden.

Hvis du har tilmeldt dig Viaplay gennem en tredjepart og ikke bliver faktureret af os direkte, vil tredjepartens betalingsvilkår være gældende.

Betalinger

Betalinger forfalder i overenstemmelse med vores gældende prisliste, som kan ses på Hjemmesiden. Leje og køb af fx film, live-udsendelser fra specifikke begivenheder, som fx indhold på per-per-view, er ikke omfattet af dit abonnement og medfører yderligere betaling.

Vi kan til enhver tid ændre priserne for brug af Viaplay (“Prisændring“).

Prisændringer for så vidt angår abonnementer uden Bindingsperiode varsles pr. e-mail og/eller via din brugerkonto i Viaplay senest 30 kalenderdage før Prisændringen træder i kraft. For Abonnementer med Bindingsperiode vil priserne gældende på købstidspunktet være gældende i hele Bindingsperioden. Uanset ovenstående kan Prisændringer dog finde sted med kortere varsel, herunder i løbet af en Bindingsperiode, hvis vores distributionsomkostninger og andre omkostninger ved at gøre Viaplay tilgængeligt stiger på grund af ændringer i skatter eller afgifter, valutakurser, ændringer i betalinger til tredjeparter, myndighedsbeslutninger, lovændringer eller ændringer i administrative bestemmelser, og forudsat at Prisændringen svarer til stigningen i omkostningerne.

Hvis du ikke kan acceptere Prisændringen, har du ret til at opsige dit abonnement med virkning fra den dag, Prisændringen træder i kraft, forudsat at Viaplay har modtaget meddelelse herom mindst tre kalenderdage før Prisændringens ikrafttræden. Prisændringer omfatter også indførelsen af nye priser.

Hvis du vælger at opgradere dit abonnement til en programpakke med en højere Abonnementsbetaling, vil den nye Abonnementsbetaling blive trukket fra dit valgte betalingsmiddel på den dato, hvor du vælger at opgradere dit abonnement, og din tidligere betalte Abonnementsbetaling vil blive reduceret proportionelt i forhold til den tilbageværende Abonnementsperiode. Den nye Abonnementsbetaling vil være gældende fra den næste forfaldsdato. Hvis du vælger at nedgradere dit abonnement til en programpakke med en lavere Abonnementsbetaling, vil prisændringen og ændringen i programpakken begge træde i kraft fra den næste forfaldsdato.

Prøveperioder

Vi kan tilbyde nye kunder et prøveabonnement, fx uden omkostninger eller til en reduceret pris i en bestemt periode (“Prøveperioden“). For at benytte dig af Prøveperioden må du eller andre i din husstand ikke tidligere have benyttet sig af en Prøveperiode eller andre lignende markedsføringstilbud fra os. Hvis du allerede har benyttet dig af en Prøveperiode, vil der blive trukket penge fra dit betalingsmiddel, som om du købte et standardabonnement. Vi forbeholder os retten til at kontrollere, om du overholder kravene baseret på alle de oplysninger, du har givet os.

Når Prøveperioden udløber, vil Prøveperioden automatisk blive ændret til et abonnement mod betaling med eller uden en bindingsperiode, medmindre du fortryder eller opsiger abonnementet, før Prøveperioden slutter. Du kan fortryde eller opsige via “Min Konto”.

Særlige vilkår kan være gældende for promotions (herunder prøveperioder) tilbud af tredjeparter. Hvis du tilmelder dig sådanne promotions, bedes du bemærke, at fortrydelse af sådanne prøveperioder skal foregå i henhold til instrukserne fra den pågældende tredjepart. Priserne oplyst af pågældende tredjepart vil være gældende for dit Viaplay-abonnement efter udløbet af prøveperioden.

Ændringer af Viaplay og i nærværende Vilkår

Vi arbejder kontinuerligt på at forbedre Viaplay og indholdet på Viaplay. Derfor giver vi ingen garantier eller løfter vedrørende mængden eller kvaliteten af indhold, funktionaliteter, kompatabilitet og interoperabilitet med andre platforme. Funktioner og indhold, der var tilgængelige i Viaplay, da du startede dit abonnement eller gennemførte en Engangsbetaling, kan derfor fx ændre sig i din tid som bruger. Sådanne ændringer bliver betragtet som værende rimelige set i lyset af Viaplays formål og karakter.Vi forbeholder os retten til at ændre disse Vilkår når som helst. De til enhver tid gældende Vilkår vil være fremgå af Hjemmesiden. Vi anbefaler, at du holder dig opdateret ved at besøge Hjemmesiden regelmæssigt.

Du vil blive gjort opmærksom på væsentlige ændringer til ugunst for dig eller ændringer, der ikke er i overensstemmelse med disse Vilkår, via e-mail mindst 30 dage før ændringerne træder i kraft. Sådanne ændringer træder i kraft på datoen anført i meddelelsen herom, dog senest 30 kalenderdage fra datoen, hvor meddelelsen blev sendt, medmindre ændringen skyldes potentielle lovovertrædelser, myndighedsbeslutninger, lovændringer eller på grund af Force Majeure (se nedenfor). Du kan opsige dit abonnement med virkning fra den dato, hvor ændringen træder i kraft, hvis ændringen ikke åbenlyst er til din fordel og under forudsætning af, at vi har modtaget din opsigelse senest tre kalenderdage før ændringens ikrafttræden.

Din opsigelse

Du kan opsige dit abonnement via “Min Konto” på Hjemmesiden.

Din opsigelse vil træde i kraft:

 1. ved udgangen af indeværende Abonnementsperiode, inden for hvilken du meddeler os, at du ønsker at opsige (hvis du har et Abonnement med Bindingsperiode, træder opsigelsen dog først i kraft ved udgangen af Bindingsperioden); eller
 2. når du opsiger i henhold til bestemmelserne om ”Ændringer i Viaplay og i nærværende Vikår” eller ”Betalinger”, til udløbet af det opsigelsesvarsel, der er nævnt i disse bestemmelser.

Hvis du har købt adgang til Viaplay gennem en tredjepart, som fx iTunes eller en af vores samarbejdspartnere, skal dit abonnement opsiges gennem pågældende tredjepart i henhold til deres gældende vilkår og betingelser.

Hvis du ønsker at opsige dit abonnement, er du stadig forpligtet til at betale for den resterende Abonnementsperiode eller den gældende Bindingsperiode.

Hvis du opsiger dit abonnement, vil du fortsat have adgang til det indhold, du har købt gennem Electronic Sell-Through. Vi forbeholder os dog retten til at opsige eller begrænse adgangen til indholdet i henhold til disse Vilkår.

Bemærk, at din brugerkonto fortsat eksisterer, selvom du opsiger dit abonnement, og at relevante dele af disse Vilkår forbliver i kraft, så længe du opretholder din brugerkonto hos os. Læs mere om, hvordan du sletter din brugerkonto under “Adgang til og brug af Viaplay” ovenfor.

Vores opsigelse

Vi forbeholder os ret til på et hvilket som helst tidspunkt at opsige eller suspendere din adgang til Viaplay. Hvis vi opsiger dit abonnement, vil vi tilbyde dig:

 1. fortsat adgang til Viaplay i den resterende Abonnementsperiode eller Bindingsperiode eller tilbagebetaling af din seneste Abonnementsbetaling med et beløb svarende til begrænsningen eller suspenderingen uden fornyelse af dit abonnement, og/eller
 2. adgang til individuelle ydelser, som du allerede har købt via Engangsbetalinger, i den resterende gyldighedsperiode.

Vi har ret til at opsige din adgang til Viaplay med øjeblikkelig virkning og kræve betaling af eventuelle udestående Abonnementsbetalinger i tilfælde af din misligholdelse af Vilkårene. Hvis du har et Abonnement med Bindingsperiode, kan vi kræve, at du øjeblikkeligt betaler Abonnementsbetalingen for den resterende Bindingsperiode.

Fortrydelsesret

Du har ret til at fortryde dit abonnement/Engangsbetaling indenfor 14 kalenderdage fra datoen for abonnementet/Engangsbetalingen (“Fortrydelsesperioden”) og vil i så fald modtage fuld tilbagebetaling. Fortrydelsesperioden starter, når du modtager bekræftelse på dit abonnement eller din Engangsbetaling.

Ved din accept af disse Vilkår accepterer du, at du ikke har ret til at fortryde og få tilbagebetaling, hvis du begynder at bruge Viaplay ved at se indhold deri i en periode på 14 kalenderdage fra modtagelsen af en bekræftelse på dit abonnement eller din Engangsbetaling. Ved at begynde med at bruge Viaplay ved at se indhold, som du har adgang til via dit abonnement eller din Engangsbetaling, accepterer du, at levering finder sted før Fortrydelsesperioden er udløbet, og at din ret til at fortryde ophører.

Du kan fortryde både mundtligt og skriftligt. Bemærk, at du skal fortryde dit abonnement/din Engangsbetaling før Fortrydelsesperioden udløber. Du kan også udnytte din fortrydelsesret ved at udfylde og sende nedenstående standardformular:

Til Viaplay kundeservice support@viaplay.dk

Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min kontrakt med Viaplay

Bestilt den [dato]

Forbrugerens navn [*]

Forbrugerens e-mailadresse [*]

Forbrugerens underskrift [kun hvis formularens indhold meddeles på papir]

Dato

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen vil være i stand til at give dig yderligere oplysninger om fortrydelsesret og om lovgivningen om fjernaftaler og aftaler indgået uden for faste forretningslokaler.

Fejl

Hvis du konstaterer fejl hos Viaplay, der ikke skyldes dig eller nogen, der bruger din konto, har du ret til at få fejlen rettet. I tilfælde af godkendte klager vil vi afholde alle omkostninger ved at få fejlen rettet. Din ret til at gøre gældende, at Viaplay er mangelfuldt, ophører, i tilfælde af abonnement, to måneder efter dit abonnement er ophørt eller, i tilfælde af en Engangsbetaling, to år fra tildelingen af adgang til bestemt indhold. Hvis du ikke gør fejlen gældende indenfor de nævnte tidsfrister, vil du miste retten til at få manglen afhjulpet.

Vi forbeholder os retten til at kræve, at du betaler eventuelle omkostninger forbundet med afhjælpning af fejl, der er opstået som følge af dine handlinger eller handlinger foretaget af en person, der har anvendt dit abonnement.

Bemærk, at du bør samarbejde med os, så vi får en mulighed for at afgøre, om årsagen til manglen ligger i dit digitale miljø. Hvis du ikke samarbejder med os i henhold til dette punkt, vil bevisbyrden for, at Viaplay er mangelfuldt, ligge hos dig.

Ulovlig brug af Viaplay

Alt indhold, der udgør en del af og er relateret til Viaplay, er beskyttet af dansk og international lovgivning om ophavsret. Alle ophavsrettigheder og andre immaterielle rettigheder til noget materiale og indhold, der udgør en del af eller er relateret til Viaplay, ejes eller licenseres af os. Vi giver dig en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og begrænset licens til at benytte disse rettigheder til personlig og privat brug (og ikke til noget kommercielt formål) og i henhold til gældende ophavsretslovgivning.

Du må ikke omgå eller forsøge at omgå vores sikkerhedssystem eller forsøge at teste, skade eller på anden vis påvirke sikkerheden for Viaplay, vores Hjemmeside, Apps, eller Viaplays software, hardware eller udstyr direkte eller indirekte forbundet med Viaplay. Overtrædelse af ovenstående vil altid blive betragtet som væsentlig misligholdelse af nærværende Vilkår, der vil berettige os til øjeblikkeligt at suspendere eller opsige din adgang til Viaplay eller på anden måde forhindre fortsatte uautoriserede aktiviteter.

Vores erstatningsansvar

Medmindre andet følger af lovgivningen, afgiver vi ingen garantier eller løfter, hverken udtrykkeligt eller stiltiende, vedrørende Viaplays funktion, tilgængelighed, kvalitet, anvendelighed eller sikkerhed.

Vi, vores tilknyttede selskaber og samarbejdspartnere er i intet tilfælde ansvarlige for nogen direkte, indirekte, afledte eller særlige skader eller følgeskader, som følge af brugen af eller manglende mulighed for at bruge Viaplay eller nogen tredjepartstjeneste, der gives adgang til via Hjemmesiden eller App.

Skadesløsholdelse

Du accepterer at holde os, alle selskaber i Koncernen, vores tilknyttede selskaber og samarbejdspartnere skadesløse for alle skader, tab, erstatningskrav, omkostninger og udgifter, herunder sagsomkostninger, som forårsages af dine handlinger eller opstår i forbindelse med misligholdelse af disse Vilkår, overtrædelser af gældende lovgivning, regler eller tredjemands rettigheder.

Sociale medier

Viaplay kan indeholde funktionaliteter, der gør dig i stand til at dele indhold fra Viaplay via sociale medier, herunder men ikke begrænset til Facebook, Instagram og Twitter (“Sociale Medier“). På den måde kan oplysninger om din brugerkonto, som fx brugernavn, blive gjort tilgængelige for andre brugere på Sociale Medier. Du accepterer, at vi ikke er ansvarlige for indholdet af delinger, der finder sted via Sociale Medier.

Links på Hjemmesiden

Hjemmesiden kan indeholde links til tredjeparters hjemmesider. Vi har ingen kontrol over indholdet på disse hjemmesider og påtager os intet ansvar for noget tab eller nogen skade, der måtte opstå ved at følge disse links.

Konfliktløsning og gældende lov

Disse Vilkår og eventuelle tvister eller krav, der måtte opstå i forbindelse hermed (herunder ikke-aftalemæssige tvister og krav), er underlagt og skal fortolkes i henhold til dansk lovgivning. Disse Vilkår begrænser ikke eventuelle forbrugerbeskyttelsesrettigheder, som du måtte have i henhold til ufravigelig lovgivning i dit bopælsland.

I tilfælde af en tvist mellem dig og NENT skal parterne primært søge tvisten løst i mindelighed. Hvis parterne ikke kan nå til en aftale, kan tvisten indbringes for Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg (https://naevneneshus.dk/start-din-klage/center-for-klageloesning-og-forbrugerklagenaevnet/).

EU tilbyder også hjælp til konfliktløsning via en online platform, som du kan bruge til at få tvisten behandlet, hvis du ikke er tilfreds med de produkter eller tjenester, du har købt fra os online. Onlineplatformen er tilgængelig på Europa-Kommissionens hjemmeside ec.europa.eu/consumers/odr. Ved indgivelse af en klage via portalen skal du angive vores e-mailadresse support@viaplay.dk. Via onlineplatformen kan du drøfte problemet direkte med os, eller din sag kan blive sendt videre til konfliktløsningsorganet, der vil behandle tvisten.

Overdragelse

Disse Vilkår er kun gældende for individuelle brugere, og du må ikke overdrage dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse Vilkår helt eller delvist til nogen tredjepart. Ved din accept af disse Vilkår, giver du os ret til at overdrage vores rettigheder og forpligtelser i henhold til disse Vilkår helt eller delvist til en tredjepart eller til andre selskaber i koncernen.

Aftalens helhed

Disse Vilkår samt vores Privatlivspolitik og Cookiepolitik udgør det samlede aftalegrundlag mellem dig og os og erstatter eventuelle tidligere aftaler, både skriftlige og mundtlige, vedrørende indholdet af disse Vilkår.

Force Majeure

Vi er ikke ansvarlige overfor dig i tilfælde af, at vores opfyldelse i henhold til disse Vilkår bliver begrænset/forhindret, eller hvis tilgængeligheden og/eller funktionaliteten af Viaplay bliver begrænset, forhindret eller forsinket på grund af lovgivning, myndighedsbeslutninger og/eller eventuelle andre årsager uden for vores kontrol.

Ugyldighed

Skulle nogen bestemmelse i disse Vilkår blive erklæret ugyldig eller uden retskraft, vil en sådan bestemmelse ikke på nogen måde påvirke gyldigheden af de øvrige bestemmelser i disse Vilkår, som vil forblive gyldige og retskraftige i det omfang, lovgivningen tillader det.

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål eller har brug for at kontakte os af andre årsager, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice eller kontakte os på support@viaplay.dk.

Du kan også chatte med med vores kundeservice på vores Hjemmeside. Du kan downloade chathistorikken i et almindeligt anvendt format.