Databeskyttelse og Viaplay


Vi værdsætter din tillid til os.


1. INDLEDNING


Viaplay er en tjeneste, der udbydes af Viaplay Group Sweden AB, virksomhedsnummer 556304-7041 ("Viaplay Group"), med adressen Boks 171 04, 104 62 Stockholm, Sverige. Viaplay Group er dataansvarlig for behandling af personoplysninger ifølge denne privatlivserklæring (denne "Erklæring" eller "Erklæringen"), medmindre andet fremgår, og vil bruge dine personoplysninger som beskrevet nedenfor.

Din ret til beskyttelse af personoplysninger ligger os stærkt på sinde i alt, hvad vi foretager os. Vores mål er at levere den bedste streamingtjeneste til dig med et skræddersyet og personligt indhold lige efter din smag. Vi har derfor brug for at behandle dine personoplysninger, og denne Erklæring giver en klar og tydelig forklaring på, hvordan det foregår, lige fra indsamling, opbevaring og brug til deling af dine personoplysninger.

Denne Erklæring gælder for dig, når du opretter og bruger din konto hos Viaplay, besøger vores hjemmesider og søger på applikationer, deltager i undersøgelser, konkurrencer, brugergrupper, abonnerer på vores nyhedsbrev, eller når du i øvrigt kommunikerer med os via de sociale medier eller benytter dig af en af vores andre kanaler.

Vi beder dig om at læse denne Erklæring omhyggeligt igennem. Hvis du har spørgsmål til noget som helst heri eller andet, der vedrører vores beskyttelse af personoplysninger eller håndtering af cookies og andre teknologier, er du velkommen til at kontakte os via de kontaktoplysninger, du finder i Afsnit 8. Ved øvrige spørgsmål eller hjælp til Viaplay-tjenesten henviser vi til vores helpdesk eller vores kundeservice.


1.1. Mindreårige


Du skal være fyldt 18 år for at kunne oprette en Viaplay-konto. Vi markedsfører os ikke bevidst over for og indsamler heller ikke personoplysninger fra mindreårige. Mindreårige kan kun benytte sig af Viaplay, når dette sker med inddragelse af, under opsyn af og med tilladelse fra en forælder eller værge. Forældre eller værger anbefales på det stærkeste at oprette en børneprofil, der frasorterer alt indhold, der anses for upassende for mindreårige, inden deres børn får lov til at benytte Viaplay.


1.2. Tjenester, udstyr og links udbudt af tredjeparter


Bemærk venligst, at i nogle situationer er vi ikke de eneste, der behandler dine personoplysninger, når du benytter dig af Viaplays indhold. Hvis du fx anvender Viaplay på en spilkonsol eller et Smart TV, kan det selskab, der leverede denne konsol eller dette TV til dig, også behandle dine personoplysninger som selvstændig dataansvarlig uden tilknytning til det, der måtte stå i denne Erklæring. Det samme gælder, hvis du klikker på et link, der fører dig hen til en tredjeparts hjemmeside. I disse tilfælde vil pågældende selskabs tilsvarende oplysninger om databeskyttelse også gælde for dig. Hvis du vælger at anvende Viaplay gennem en tredjepartsudbyder (fx Apple TV), kan du blive bedt om at videregive visse personoplysninger til eller modtage oplysninger fra pågældende tredjepartsudbyder. Du kan læse mere om tredjeparters adgang til dine personoplysninger i Afsnit 3.


2. SÅDAN BEHANDLER VI DINE PERSONOPLYSNINGER


I dette afsnit forklarer vi, hvordan vi anvender dine personoplysninger, så vi kan levere Viaplay og tilknyttede relevante oplevelser, tjenester og tilbud til dig og i øvrigt forbedre vores tjeneste.

Personoplysninger omfatter alle former for oplysninger, der direkte eller indirekte kan sættes i forbindelse med dig. Disse omfatter dit navn, e-mailadresse, telefonnummer, kreditkortnummer, IP-adresse, søgehistorik og oplysninger om dine interesser og præferencer.


2.1 Hvilken form for personoplysninger behandler vi, og hvordan indsamler vi dem?


Vi kan indsamle dine personoplysninger på forskellige måder:

2.1.1 Oplysninger, som du giver os direkte, fx når du anvender Viaplay, kommunikerer med vores kundeservice, deltager i en konkurrence eller besvarer undersøgelser

- navn, e-mailadresse, telefonnummer, hjemmeadresse, fødselsdato eller alder, betalingsoplysninger (se Afsnit 2.2.6 nedenfor) og andre oplysninger, du giver i de respektive profiler, når du opretter og/eller vedligeholder dine brugerprofiler,
- korrespondance, når du kontakter os (optagelse af telefonopkald, e-mails, chatbeskeder osv.),
- e-mailadresse, hjemmeadresse eller telefonnummer, når du tegner dig for modtagelse af vores markedsføringsmateriale,
- oplysninger, som du giver, mens du deltager i en konkurrence,
- brugeroplysninger, som du vælger at give, fx bedømmelser, anmeldelser og svar på undersøgelser,
- oplysninger tilknyttet dine konti på sociale medier, når du deler indhold fra Viaplay eller kontakter os via sociale medier (bemærk, at privatlivspolitikken hos udbydere af sociale medier også vil gælde for dig, når du anvender dine konti på de sociale medier), og
- brugernavn og adgangskode.

2.1.2 Oplysninger, der genereres, når du anvender Viaplay

Når du benytter dig af Viaplays indhold, kan vi indhente og viderebehandle oplysninger om din anvendelse af tjenesten.

De indsamlede oplysninger behandles blandt andet ud fra din adfærd og knyttes til din konkrete brugerprofil, så du kan få en personlig oplevelse. Du kan altid oprette yderligere brugerprofiler, så alle medlemmerne i din husstand får deres egen skræddersyede Viaplay-profil (bemærk, at alle med adgang via din konto vil få adgang til alle brugerprofiler).

Med forbehold for dine cookieindstillinger kan din browseradfærd på vores platforme under din ”logout-oplevelse” derudover også være knyttet til dig og bruges til at give dig en personlig oplevelse, når du logger ind (se yderligere i afsnit 2.2.1 nedenfor).

Oplysninger genereret ved anvendelse af Viaplay:

- Oplysninger om en brugerprofils adfærd, fx søgeadfærd, streaming-historik, indholdet på "Min liste", hvor en bruger er nået til i streamingen (funktionaliteten "Se videre"), og hvordan profilen bevæger sig rundt i tjenesten.
- Hjemland (det land, hvori dit abonnement er tegnet), og lokation (det land, hvorfra du tilgår indholdet).
- Andre oplysninger indsamlet gennem cookies og lignende teknologier om dine besøg på Viaplays platforme. Nogle af disse cookies, der anvendes på en hvilken som helst Viaplay-platform, kan bruges i markedsføringsøjemed (se Afsnit 2.2.3 for nærmere information om Markedsføring, og læs mere om, hvordan vi bruger cookies her).
- Begrænsede oplysninger om dine konti på de sociale medier, fx din e-mailadresse, når du deler indhold på Viaplay på dine sociale medier (vi bruger imidlertid ikke disse oplysninger til noget andet formål).

2.1.3 Oplysninger, vi videregiver til eller får fra eksterne kilder

Nogle gange videregiver vi personoplysninger til andre kilder eller får oplysninger fra disse. Denne deling af oplysninger er nødvendig for enten os eller den anden part. For eksempel:

- Deler vi oplysninger med selskaber i koncernen for at opfylde vores forretningsformål og muliggøre markedsføring af vores tjenester i overensstemmelse med lovkrav.

- Videregiver vi oplysninger til og får oplysninger fra betalingsudbydere, som gør det muligt for dig at betale for dit abonnement eller eventuelt indhold, du køber eller lejer hos Viaplay.

- Kan vi få brug for at videregive oplysninger til og få dem fra andre for at give dig adgang til Viaplay via en af vores samarbejdspartnere, distributører eller anden tredjepart, hvor Viaplay er en integreret del.

- Har vi lov til at få oplysningerne, hvis vi har en legitim interesse i at indsamle dem, fra en officiel myndighed i forbindelse med fx et krav, der direkte eller indirekte vedrører os.

- Vi deler eller videregiver oplysninger, som ikke er personoplysninger, såsom aggregerede oplysninger fx det samlede antal annonceinteraktioner og onlinekonverteringer, med reklameplatforme for at forstå virkningen af Viaplays digitale marketingkampagner.


2.2 Til hvilke formål anvender vi dine personoplysninger og på hvilket retsgrundlag?


Vi behandler dine personoplysninger med forskellige formål, der alle falder ind under samme overordnede tjeneste, nemlig at levere Viaplay til dig. Hvert formål skal have et såkaldt retsgrundlag, som vi påberåber os for lovligt at kunne behandle dine personoplysninger. Et retsgrundlag kunne være være kontraktopfyldelse, dvs. at behandlingen udføres af os, for at vi kan opfylde vores kontraktlige forpligtelse over for dig, som fx opstod, da du accepterede vores Vilkår. Vi kan også vælge at bruge legitim interesse som retsgrundlag, dvs. at vores grund til at behandle personoplysninger vejer tungere end hensynet til din ret til databeskyttelse. For at vi kan gøre dette, udfører vi altid en afvejningstest for at sikre os, at vi har overvejet og afvejet en eventuel påvirkning af din privatlivsbeskyttelse i forhold til pågældende interesse. Vi overvejer, hvad der er nødvendigt og rimeligt at forvente fra din side, men også hvordan man kan minimere påvirkningen af din ret til beskyttelse af personoplysninger, fx ved altid at pseudonymisere oplysninger, når det er muligt. Hvis du gør indsigelse mod behandling af din personoplysninger på baggrund af vores legitime interesser, kan du kontakte os via de kontaktoplysninger, du finder i Afsnit 8 nedenfor. Til tider vil vi også bede dig om dit samtykke til, at vi anvender dine oplysninger. Hvis et samtykke udgør retsgrundlaget, har du altid mulighed for at kalde dit samtykke tilbage til enhver tid, uden at det påvirker behandlingens lovlighed baseret på et samtykke forud for tilbagekaldelsen. Endelig kan vi have en retlig forpligtelse til at behandle dine oplysninger.

Nedenfor finder du de forskellige formål med vores behandling af dine personoplysninger, herunder det gældende retsgrundlag for pågældende behandling.

2.2.1 Levering af Viaplay


Vi behandler dine personoplysninger for at kunne administrere og levere Viaplay til dig, og således kunne:

- identificere dig som kunde og/eller bruger,
- tage betaling for de tjenester, du anvender (administration af fakturaer og betalinger) og sikre tilbagevendende betalinger for abonnementsordninger,
- sikre Viaplays tekniske funktionaliteter,
- levere et skræddersyet og personligt indhold til dig baseret på din streaming- og browseradfærd såvel som andre oplysninger, som du giver os (læs mere om personalisering her,
- yde dig kundeservice,
- afhjælpe fejl og besvare eventuelle reklamationer fra din side, og
- underrette dig om ændringer i vores tjenester.

Retsgrundlag: Kontraktopfyldelse og legitim interesse

2.2.2 Forbedring af Viaplay

Vi behandler dine personoplysninger, blandt andet om hvordan du anvender Viaplay for at udvikle og forbedre vores tjenester, ved fx at:

- indsamle forskellige typer data, herunder streaming-adfærd, til statistikker til brug for analyser af fx et indholds positive betydning for tjenesten eller mangel derpå, hvilke elementer der kan forbedres, og hvordan man kan gøre navigeringen på hjemmesiden mere brugervenlig,
- give dig muligheden for at give feedback gennem diverse kundeundersøgelser (nogle gange med udgangspunkt i din streaming- og brugeradfærd hos Viaplay) af ovenstående grunde, men også for at sikre os, at vi opfylder kundernes forventninger og fortsat kan øge kundetilfredsheden, og
- forstå, diagnosticere, finde og løse fejl i vores tjeneste.

Med forbehold for dine cookieindstillinger kan vi også bruge data, der er forbundet med din ”logout-oplevelse” for at køre A /B og andre hjemmesidetest, som en del af vores bestræbelser på at forbedre vores hjemmesides indhold og forstå, hvad der fungerer bedst for vores besøgende.

I de fleste tilfælde vil enhver analysering af data ske på baggrund af pseudonymiserede data, der holdes adskilt fra din kundekonto.

Retsgrundlag: Legitim interesse og samtykke

2.2.3 Markedsføring

Vi kan anvende din e-mailadresse, hjemmeadresse eller telefonnummer til at sende dig tilbud, nyheder, anbefalinger, mv. for at markedsføre vores tjenester eller vores samarbejdspartneres tjenester, når du har givet samtykke hertil. Vi kan sende dig markedsføringsmateriale målrettet dig personligt med udgangspunkt i din streaming-adfærd, og hvordan du anvender vores tjenester, for at kunne skræddersy vores tilbud til dig i forhold til dine interesser.Vi kan også bruge dine personoplysninger, når du vælger at deltage i vores markedsføringskampagner, f.eks. i forbindelse med vores ”tip-en-ven” kampagner eller lignende

Når du tegner dig for et Viaplay-abonnement, får du altid muligheden for at afmelde vores markedsføringsmeddelelser. Hvis du ikke længere ønsker markedsføringsmeddelelser fra vores side, kan du altid meddele os dette ved at klikke på linket til afmelding, der findes i alle vores e-mailbeskeder eller ved at ændre dine indstillinger i "Min Konto".

Derudover kan dine personoplysninger blive anvendt til digitale markedsføringsformål, fx til at oprette segmenter og fokusgrupper, eller for at sende dig målrettede kampagner på sociale medier og digitale markedsføringsfora med forbehold af enten vores legitime interesse eller gældende krav om samtykke. Du kan læse mere om betingelserne for samtykke til de cookies, vi bruger i vores cookiepolitik.

Retsgrundlag: Legitim interesse eller eventuelt samtykke ifølge gældende national lovgivning


2.2.4 Kommunikation med dig

Vi behandler dine personoplysninger, når vi kommunikerer med dig, fx når du kontakter os med spørgsmål pr. telefon, e-mail eller chatten på de sociale medier, eller når du deltager i undersøgelser, konkurrencer eller vores brugertests. Denne kommunikation kan blive optaget og opbevaret til uddannelsesmæssige formål med henblik på forbedring af vores kundekommunikation og kvalitetssikring og for at kunne dokumentere vores aftaler med dig. Du bør huske på, at hvis du skriver sammen med os på de sociale medier, vil pågældende sociale medies bestemmelser om behandling af personoplysninger også gælde.

Vi har lagt vores kundeservice ud til et professionelt team, hvilket betyder at dine personoplysninger bliver behandlet af en selvstændig virksomhed men på vores vegne, når der kommunikeres med os. Vi har indgået aftale om, at dine personoplysninger behandles af dem i overensstemmelse med vores instrukser og på samme måde, som hvis vi selv havde håndteret vores kundeservice. Du kan læse mere om, hvem vi eventuelt deler dine personoplysninger med i Afsnit 3 nedenfor.

Retsgrundlag: Legitim interesse og kontraktopfyldelse

2.2.5 Imødegåelse af sikkerhedsbrud og misbrug af vores tjenester samt udøvelse af vores ret til at fastslå, forfølge eller forsvare retslige krav

Vi behandler dine personoplysninger for at garantere sikkerheden ved alle vores tjenester og således være i stand til at opdage eller forhindre forskellige typer af ulovlig anvendelse eller anden anvendelse, der i øvrigt er i strid med vores vilkår. Vi behandler også data for at forhindre misbrug samt at kunne opdage og forhindre bedrageri, virusangreb, ophavsretlig krænkelse mv. Vi kan også behandle personoplysninger for at udøve vores ret til at fastslå, forfølge eller forsvare retslige krav eller andre officielle krav for en domstol eller myndighed. Til disse formål kan vi anmode om og tage imod officielle dokumenter.

Retsgrundlag: Legitim interesse og kontraktopfyldelse

2.2.6 Behandling af betalingsoplysninger til definerede formål
Vi opbevarer følgende kreditkortoplysninger:


• de første seks og sidste fire tal i dit kortnummer for at kunne hjælpe dig, hvis du har glemt dit brugernavn,
• udløbsdato, så vi kan sende dig en påmindelse, når dit betalingskort er ved at udløbe, og hvis du har brug for at opdatere dine kortoplysninger for Viaplay-tjenesten,
• kortalias for at fastsætte om dette kort er blevet brugt af en anden konto,
• udstedelsesland anvendt på grund af portabilitet med henblik på at bekræfte dit hjemland, samt
• korttype og de sidste fire tal i dit kortnummer så du kan identificere, hvilke af dine betalingskort, der er registreret hos os.

Bemærk venligst, at dine betalingsoplysninger i øvrigt behandles direkte af vores betalingsudbydere, som er uafhængige dataansvarlige for dine personoplysninger, og som behandler sådanne oplysninger i henhold til egne gældende privatlivspolitikker med henblik på at kræve betaling af dig for vores tjenester og indhold.

Retsgrundlag: Legitim interesse og retlig forpligtelse

2.2.7 Opfyldelse af retlige forpligtelser og anmodninger fra domstole/myndigheder

Vi behandler også dine personoplysninger, når dette er påkrævet ved lov, fx i kraft af vores bogføringspligt, eller i det omfang, vi har pligt til at svare på anmodninger fra domstole og andre myndigheder.

Retsgrundlag: Retlig forpligtelse


3. Hvem deler vi dine personoplysninger med?


Det er til tider nødvendigt for os at videregive dine personoplysninger for at kunne opfylde de formål, hvortil vi har indsamlet dem. Vi kan fx videregive dine personoplysninger til:

- Alle selskaber inden for Koncernen, fx med henblik på markedsføring og på udvikling af nye – eller forbedring af nuværende – tjenester.
- Eksterne samarbejdspartnere og leverandører både i og uden for EU/EØS (for nærmere information, se Afsnit 5) for at kunne udarbejde kundeundersøgelser, markedsføringstiltag, analyser og statistikker, og til visse former for kundekommunikation, til brug for levering af IT og anden infrastruktur, til administration af kredit- og betalingstransaktioner, og til beskyttelse af vores ejendom og rettigheder, og af hensyn til vores kunders og ansattes sikkerhed.
- Samarbejdspartnere, hvis du deltager i undersøgelser og konkurrencer inden for vores tjenester.
- Modtagere, når dette er påkrævet ved lov, regler eller myndighedsbeslutninger, såsom til retshåndhævende myndigheder eller databeskyttelsesmyndigheder, som svar på gyldige retsmidler såsom ransagningskendelser, dommerkendelser eller vidneindkaldelser.
- Potentielle købere af vores virksomhed, hvis vi sælger eller ligger i forhandlinger om salg af vores virksomhed til en køber eller potentiel køber. Vi vil altid underrette dig, før dine oplysninger overføres til en køber eller bliver underlagt en anden privatlivserklæring.
- Tredjepartsenheder, der placerer deres cookie-filer eller plugins på vores hjemmeside og dermed kan indsamle konkrete oplysninger om din anvendelse af hjemmesiden og tjenesterne (læs mere herom i vores cookiepolitik).


4. Hvor længe opbevarer vi kundens personoplysninger?


Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at kunne opfylde de konkrete formål, hvortil oplysningerne blev indsamlet, eller det er påkrævet ved gældende lov, hvorefter de slettes eller anonymiseres fuldstændigt. I dette afsnit kan du læse mere om forskellige opbevaringsperioder, der er specificeret nærmere nedenfor. Bemærk, at personoplysninger kan blive behandlet ud over opbevaringsperioderne nævnt nedenfor, hvis oplysningerne anses for nødvendige for at kunne fastslå, forfølge eller forsvare retskrav eller reklamation for en domstol eller anden myndighed. Hvis dette er tilfælde, vil de pågældende oplysninger blive slettet, så snart et sådant krav eller en sådan reklamation er endelig.

- Oplysninger indsamlet gennem din anvendelse af Viaplay

  • Oplysninger vedrørende din konto. Disse omfatter blandt andet dine kontooplysninger såsom brugeroplysninger, oplysninger om de tjenester og det indhold, du har købt på Viaplay, brugeradfærd og streaming-adfærd mv. Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe du har en konto hos os. Hvis du beder om at få slettet din konto, eller din konto bliver slettet på grund af inaktivitet fra din side (se venligst nærmere nedenfor vedrørende inaktivitet), vil dine personoplysninger blive anonymiseret eller slettet.
  • Oplysninger vedrørende nedbrudslog og -filer. Vi behandler oplysninger om fejl og nedbrud i tjenesterne for at sikre Viaplays tekniske funktionalitet. Oplysningerne behandles i en periode på tre måneder efter indsamlingsdatoen.
  • Data vedrørende transaktioner og køb. Vi behandler oplysninger om transaktioner på din konto, som er gennemført i forbindelse med køb gennem Viaplay, i en periode på 5 år efter transaktionsdatoen.


- Oplysninger indsamlet med henblik på opfyldelse af retlige forpligtelser og retshåndhævende anmodninger.

Når vi behandler dine personoplysninger for at overholde eller opfylde vores retlige forpligtelser eller retshåndhævende anmodninger, fx bogføringsforpligtelse, fakturaudstedelse, besvarelse af retshåndhævende anmodninger, ransagningskendelser, dommerkendelser eller vidneindkaldelser, vil vi behandle dine personoplysninger i den periode, der følger af gældende lovgivning.

- Oplysninger indsamlet gennem kundeservice eller anden kommunikation med dig.

Vi behandler personoplysninger, der er indsamlet under besvarelsen af dine spørgsmål, reklamationer og anmodninger, herunder oplysninger indeholdt i de beskeder, der er sendt til os, så længe de er nødvendige for at kunne besvare forespørgslen, reklamationen eller anmodningen, men højst tre år for så vidt angår log-journaler og sms-samtaler, og en måned for så vidt angår stemmeoptagelser. Hvis en særlig besked udgør eller kan udgøre dokumentation i en sag, der føres for en domstol eller anden myndighed, kan vi opbevare sådanne beskeder og de deri indeholdte personoplysninger, indtil denne sag er endelig afsluttet.

- Data indsamlet gennem undersøgelser, du har deltaget i.

Vi behandler oplysninger, der er modtaget gennem din deltagelse i en undersøgelse, herunder om dine svar på spørgsmål i forskellige undersøgelser fra Viaplay, der vedrører tjenesterne, så længe du har en konto hos os, eller som anført til enhver tid afhængigt af den pågældende undersøgelse.

- Oplysninger indsamlet gennem din deltagelse i konkurrencer.

Vi behandler oplysninger indsamlet om dig, når du har deltaget i konkurrencer, i op til seks måneder efter konkurrencen.

- Oplysninger indsamlet gennem din deltagelse i brugertests.

Vi behandler oplysninger indsamlet om dig, når du har deltaget i tests, i op til 12 måneder efter testene.

- Oplysninger behandlet til direkte markedsføringsformål.

Når vi behandler dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål, beholder vi oplysningerne, indtil du beder os om at afmelde dig fra vores markedsføringstiltag, eller du gør indsigelser over for sådan behandling.

- Oplysninger indsamlet gennem cookiefiler eller andre teknologier.

Vi opbevarer personoplysninger om brugere af vores tjenester og hjemmesider (gæster uden log-in) indeholdt i cookiefiler i en periode svarende til den levetid, der gælder for de konkrete cookiefiler, der er gemt på dine enheder. Du kan læse mere om, hvordan vi bruger cookies, her.

Hvis du har været inaktiv på vores tjeneste i en periode på 48 måneder, vil vi slette din konto og de tilknyttede personoplysninger som nærmere beskrevet i dette afsnit. Du anses for at have været inaktiv, hvis du ikke har købt noget indhold (fx en film, pay-per-view mv.), været logget på eller anvendt Viaplay eller din konto på nogen måde i den anførte periode enten direkte eller gennem en af vore samarbejdspartnere. Bemærk venligst, at hvis du har købt retten til at se en film eller andet indhold, vil din konto forblive aktiv, så længe den licenserede periode er gyldig.


5. Overførsel til lande uden for EU/EØS


Vi kan videregive dine personoplysninger til samarbejdspartnere, leverandører og underleverandører placeret uden for EU/EØS. Ud over dem i EU/EØS vil modtagere af dine personoplysninger være placeret blandt andet i Ukraine og USA. Dine oplysninger opbevares på servere inden for EU/EØS, men kan tilgås på lovreguleret vis af vores leverandører i nævnte lande.
I disse tilfælde træffer vi særlige sikkerhedsforanstaltninger ved at udføre gennemgående konsekvensanalyse for sådanne overførsler. Hvis der overføres personoplysninger til et land, der ikke er godkendt af Kommissionen som et land, der tilsikrer et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau (se listen over lande her), implementerer vi tilstrækkelige kontraktmæssige, tekniske og organisatoriske foranstaltninger ud over de standardkontraktbestemmelser, Kommissionen har godkendt (det er muligt at indhente en kopi af disse bestemmelser ved at kontakte os via de kontaktoplysninger, du finder i Afsnit 8 nedenfor).


6. Hvordan beskytter vi dine personoplysninger


Vi beskytter dine personoplysninger gennem tekniske og organisatoriske foranstaltninger, som vi også håndhæver over for de leverandører, vi benytter os af i vores virksomhed. Vi har faste politikker om opbevaring, informationssikkerhed, adgangsrettigheder, mv. og underviser regelmæssigt vores medarbejdere i disse.

Alle betalingstransaktioner krypteres ved brug af teknologier, der er generelt anerkendte i branchen, og i henhold til gældende standarder for datasikkerhed i betalingskortbranchen vedtaget af Security Standards Council.

Din konto beskyttes blandt andet gennem din adgangskode. Vi anbefaler, at du skifter den regelmæssigt og ikke bruger den samme adgangskode, som du bruger til andre konti og applikationer.


7. Dine rettigheder


Du har følgende rettigheder over for os (hvis du ønsker at udøve disse, kan du kontakte os via de kontaktoplysninger, du finder nedenfor):
ret til indsigt – retten til at få bekræftelse på og oplysning om behandling af dine personoplysninger,
ret til berigtigelse – retten til at få berigtiget fejlagtige oplysninger,
ret til sletning – retten til at få slettet oplysninger i visse tilfælde,
ret til begrænsning – retten til at bede om begrænsning af behandling af personoplysninger, fx hvis du gør indsigelse om oplysningernes rigtighed,
ret til indsigelse – retten til at gøre indsigelse mod behandling ud fra legitime interesser, fx ved direkte markedsføring,
ret til dataportabilitet – retten til at bede om at få flyttet dine personoplysninger fra os til en anden part (denne ret er begrænset til oplysninger, som du har givet til os), og
ret til at trække dit samtykke tilbage – når behandlingen er baseret på dit samtykke, kan du til enhver tid trække det tilbage, uden at det påvirker behandlingens lovlighed baseret på et samtykke forud for tilbagekaldelsen.

Hvis du mener, at vores behandling af dine personoplysninger ikke er sket i overensstemmelse med databeskyttelseslovgivningen og -regler, bedes du underrette os, så vi kan undersøge sagen. Du har også ret til at indgive en klage til en tilsynsmyndighed i det pågældende medlemsland, hvor du har dit sædvanlige hjemsted eller arbejdssted. Den danske databeskyttelsesmyndighed kan kontaktes på:


Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Tlf. +45 3319 3200
www.datatilsynet.dk
dt@datatilsynet.dk


Vores øverste tilsynsmyndighed er Integritetsskyddsmyndigheten (for nærmere information, se her).


8. Kontaktoplysninger


Hvis du ønsker at udøve en af dine rettigheder beskrevet i Afsnit 7 ovenfor, eller du har brug for assistance fra vores kundeservice, kan du skrive til privacy@viaplay.com.

Hvis du har spørgsmål, kommentarer eller problemer vedrørende denne Erklæring eller vores arbejde med personoplysninger, er du velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesansvarlige medarbejder (DPO) på følgende adresse: dpo@viaplaygroup.com.


9. Opdatering af denne Erklæring


Vi kan til enhver tid opdatere denne Erklæring, hvis det skønnes nødvendigt. Ved eventuelle væsentlige ændringer i forhold til, hvordan vi behandler dine personoplysninger, vil vi oplyse dig på behørig vis, inden ændringerne træder i kraft, fx ved at sende dig en e-mail eller give dig et tydeligt varsel, når du logger på Viaplay. Vi anbefaler, at du læser pågældende information grundigt, og at du holder dig opdateret ved regelmæssigt at orientere dig i denne Erklæring.

Denne Erklæring er senest opdateret den 01.02.2024.

Tak, fordi du læste denne Erklæring. Læs mere om Viaplay Group Koncernens arbejde med databeskyttelse her.