omklaedningen
I dette program vender Mads Pedersen, Mæhle & Skov nogle af de store spørgsmål. Hvem skal ikke pakke deres faldskærm? Hvad er det mærkeligste ved det tyske omklædningsrum? Kom med ind i omklædningen.