15
17
  se igen
  3F Superliga
  17.30
  3t. 25m
  Lyngby - Midtjylland
  Fodbold19. runde | Studie3F Superliga
18
19
  se igen
  3F Superliga
  19.00
  3t. 45m
  Brøndby - Randers
  Fodbold19. runde | Studie3F Superliga
21
22