Disse vilkår gælder frem til den 11. juni. For at læse vores opdaterede vilkår, som gælder fra den 11. juni, se her.

Oversigt

Viaplay er en internetbaseret tjeneste, som leverer audiovisuelt indhold til registrerede enheder (”Tjenesten”). Tjenesten er tilgængelig på dine registrerede enheder. Med Tjenesten kan du få adgang til tv-serier, film, sport og andet indhold i videoformat ved streaming eller download. Information om de aktuelle Viaplay produkter kan du finde på Viaplay.dk (“Hjemmesiden”).

Information om oss

Tjenesten er udbudt af Viasat AB, der er registreret i Sverige under virksomhedsnummer 556304-7041, Boks 171 04, 104 62 Stockholm, og som er en del af koncernen Modern Times Group MTG AB (”Viaplay”). Du kan læse mere på www.mtg.com.

Tjenesten, inklusiv eventuelle reklamer, er underlagt de britiske tilsynsmyndigheder Ofcom og Advertising Standards Authority’s (”ASA”) tilsyn og regler. Ofcom regulerer det redaktionelle indhold i programmer, som udbydes on-demand. Dette betyder, at Tjenesten efterlever bl.a. reglerne om beskyttelse af mindreårige samt reglerne om produktplacering og sponsorering. ASA regulerer det redaktionelle indhold i reklamer, der vises i og omkring et program.

Såfrem du har klaget over det redaktionelle indhold i et program, der er tilgængelig på Tjenesten og ikke er enig i svaret, kan du videresende din klage til Ofcom via følgende online formular: https://www.ofcom.org.uk/tv-radio-and-on-demand/how-to-report-a-complaint/complain-about-a-video-on-demand-service.

Såfrem du har klaget over det redaktionelle indhold i reklamer, der vises i og omkring programmer på Tjenesten og ikke er enig i svaret, kan du videresende din klage til ASA online via: https://www.asa.org.uk/make-a-complaint.html eller via telefon: 004402074922222. Du kan også sende din klage til ASA med post til følgende adresse: Advertising Standards Authority, Mid City Place 71, High Holborn, London WC1V 6QT, Storbritannien.

Spørgsmål vedrørende Tjenesten, teknik, faktura, markedsføring mv. skal ske direkte til Viaplay via de kontaktoplysninger, du finder i disse Aftalevilkår.

Yderligere information om Ofcom findes på www.ofcom.org.uk og om ASA på www.asa.org.uk.

Aftalevilkår

Disse vilkår gælder for og er juridisk bindende for alle brugere af Tjenesten. Vi anbefaler derfor, at du læser disse aftalevilkår grundigt, før du benytter Tjenesten. Når du benytter Tjenesten, accepterer du vilkårene, og du accepterer at overholde dem. Hvis du på noget tidspunkt ikke accepterer eller overholder aftalevilkårene, har du ikke ret til at anvende Tjenesten.

Hvis du ønsker adgang til Viaplay i AppleTV eller en iOS enhed og gennemfører et køb via iTunes, skal du ligeledes acceptere Apples vilkår for iTunes.

Adgang til og brug af Tjenesten

Du kan opnå adgang til Tjenesten på følgende måder:

1) Ved at gennemføre en individuel betaling med henblik på at

(a) købe film (”Electronic Sell Through”)

(b) eller købe adgang til det valgte indhold i 48 timer (“Enkeltkøb” gennem ViaPlay Store) eller

(c) købe et udbudt Pay-Per-View event, som fx boksekampe (”PPV”) eller

(d) købe adgang til live sportsindhold i 24 timer (”Sport Day Pass”).

2) Ved tegning af abonnement for en måned ad gangen ved at vælge en eller flere pakker og betale månedligt forud (“Abonnement”), indtil du opsiger abonnementet. Hver måned, du abonnerer på Tjenesten, refereres til som “Abonnementsperioden”.

3) Ved, hvor det er muligt, at abonnere i en bindende periode på en eller flere indholdspakker og foretage betaling, som specificeret i den pågældende aftale. Minimumsperioden, i hvilken du er forpligtet til at abonnere på Tjenesten og foretage abonnementsbetaling, refereres til som “Bindingsperioden”.

4) Ved at købe en anden Viaplay tjeneste, der udbydes af Viasat eller koncernforbundne selskaber.

Køb af indhold (Electronic Sell Through) giver ubegrænset adgang til streaming og afspilning af det købte indhold, så længe indholdet er omfattet af aftalen mellem Viaplay og rettighedshaverne. Det købte indhold kan endvidere downloades, hvorefter indholdet kan afspilles offline uden internetadgang på Viaplay-kompatible enheder. Hvis Viaplays aftale med rettighedshaverne ophører eller adgang til det købte indhold af andre årsager ophører, fx pga. tekniske årsager, vil du modtage en forholdsmæssig kompensation i form af en voucher til Tjenesten.

For at få adgang til Tjenesten skal du opfylde følgende betingelser:

 1. Du skal være mindst 18 år.
 2. Du skal være bosiddende i Kongeriget Danmark.
 3. Du skal kunne opfylde en sædvanlig kreditvurdering.
 4. Du skal indestå for, at den information, du afgiver i forbindelse med registreringen, er korrekt. Såfremt dine oplysninger ændrer sig, skal du straks give Viaplay besked.
 5. Du skal acceptere, at Tjenesten udelukkende leveres i Kongeriget Danmark. Viaplay er således på ingen måde ansvarlig for omkostninger, overtrædelser af lovgivning eller andet, der måtte følge af, at du benytter eller prøver at benytte Tjenesten uden for Kongeriget Danmark.
 6. Du må kun benytte Tjenesten til personligt og privat brug, og således ikke til kommercielt eller offentligt brug, medmindre andet udtrykkeligt forudgående er skriftligt aftalt.
 7. Du skal for egen regning sikre dig, at du har det påkrævede system, udstyr samt internetforbindelse.
 8. Du skal sørge for, at enhver enhed, som du anvender for at opnå adgang til Tjenesten, er registreret på Hjemmesiden.
 9. Du må ikke anvende eller lade andre anvende Tjenesten til ulovlige eller upassende formål.
 10. Du skal registrere dine betalingsoplysninger.

Udstyr, systemer og forbindelser

Tjenestens kvalitet afhænger af dit system, udstyr, og internetforbindelse. Før du gennemfører et individuelt køb eller abonnerer på Tjenesten, skal du kontrollere, at du har det nødvendige udstyr, de nødvendige systemer samt en internetforbindelse for at kunne anvende Tjenesten. De minimale systemkrav for at kunne anvende Tjenesten er specificeret på Hjemmesiden, men overholdelse af disse krav er dog ingen garanti for, at du altid vil være i stand til at anvende Tjenesten. Under ”Vores platforme” kan du finde information, om hvilke platforme du kan benytte til Tjenesten.

Viaplay fastsætter til enhver tid det antal enheder, du kan benytte til Tjenesten. Du kan registrere og bruge Tjenesten på maksimalt fire (4) enheder, samt en godkendt Viasat-boks angivet under ”Vores platforme” på Hjemmesiden. Du kan ikke ændre mere end én (1) registreret enhed ad gangen inden for en periode på 90 dage. Det fremgår af Hjemmesiden under ”Vores Platforme”, hvilken type enheder Tjenesten i øjeblikket kan anvendes på. Viaplay er ikke ansvarlig for enheder, der er produceret, solgt eller drevet af andre end Viaplay. Viaplay garanterer således ikke for disse enheders ydeevne, kvalitet eller forenelighed med Tjenesten.

Du kan streame indhold på maximalt to (2) registrerede enhederne samtidigt. Hvis du har betalt for at få adgang til en live-udsendelse af et event, fx Pay-Per-View, kan du dog kun streame dette indhold på en (1) registreret enhed.

Du accepterer, at tilgængeligheden af Tjenesten kan blive påvirket af internetsvigt eller af andre netværk samt af ISP, elektroniske-, computer- eller kommunikationsproblemer og –svigt, som Viaplay ikke har kontrol over. Viaplay har intet ansvar for sådanne hændelser.

Brugernavn og kodeord – sikkerhed

Når du registrerer dig, vil du blive bedt om at indtaste et brugernavn og kodeord for at logge ind og anvende Tjenesten. Hvis du registrerer dig i Apple TV via iTunes, skal du kun oprette et kodeord, hvis du ønsker at få adgang til Tjenesten på andre registrerede enheder end Apple TV. Den samme login-tjeneste anvendes ud over Tjenesten også til play-tjenesten, Viafree, som tilbydes af selskab i koncernen Modern Times Group MTG AB. Det betyder, at du efter registreringen har samme brugernavn og kodeord til Tjenesten samt til tjenesten Viafree, og at du kan logge ind på begge tjenester med dit brugernavn og kodeord. Du skal dog være opmærksom på, at Viafree er en separat tjeneste med separate aftalevilkår (disse er tilgængelige på www.viafree.dk) og at du, for at få adgang til Viafree, kan blive bedt om at acceptere Viafrees aftalevilkår i forbindelse med, at du logger ind på tjenesten med dit brugernavn og kodeord første gang. Du kan også blive bedt om at acceptere yderligere politikker og/eller vilkår, såsom privatlivs- og cookiepolicy. Hvis du allerede er registreret hos Viafree, kan du logge ind på Tjenesten med dit brugernavn og kodeord til Viafree, men for at få adgang til Tjenestens indhold ved at gennemføre en individuel betaling eller tegne et abonnement skal du læse og godkende disse aftalevilkår. Den fælles login-tjeneste betyder også, at hvis du ændrer dit kodeord til Tjenesten, eller til Viafree-tjenesten, ændres kodeordet til begge tjenester.

Brugernavn og kodeord er fortrolige oplysninger, og du må ikke videregive dem til nogen tredjepart. På ethvert tidspunkt, men med rimeligt varsel, kan Viaplay kræve, at du ændrer dit kodeord. Du accepterer, at en sådan ændring kan forårsage en midlertidig afbrydelse af din adgang til Tjenesten samt eventuelt til tjenesten Viafree, eftersom samme login anvendes til begge tjenester.

Hvis du har mistanke om, at dit brugernavn og/eller adgangskode bliver brugt af en anden, skal du straks underrette Viaplay og ændre adgangskoden. Hvis Viaplay har grund til at antage, at brugernavn og/eller adgangskode er blevet afsløret eller på anden måde misbruges, har Viaplay ret til straks at deaktivere Tjenesten og/eller gøre Tjenesten utilgængelig for dig eller på anden måde forhindre fortsat ulovlig adfærd.

Mindreårige

Viaplay understreger, at Tjenesten kan indeholde materiale, der er uegnet for mindreårige og som kan virke stødende på andre.

Hvis du ønsker at begrænse adgangen til Tjenesten for mindreårige, kan du aktivere forældrekontrol på din konto under “Forældrekontrol”, således at fx erotisk materialekan blokeres.

Tjenesten er ikke beregnet for mindreårige uden involvering, tilsyn og godkendelse af en forælder eller værge. Såfremt du anvender forældrekontrol, bør du derfor ikke afsløre den firecifrede PIN-kode til mindreårige.

E-postadresse

Information og underretning fra Viaplay sendes til den e-mailadresse, som du oplyste ved registreringen. Hvis du ændrer din e-mailadresse, skal du straks opdatere din profil på Hjemmesiden. Viaplay vil altid betragte den senest oplyste e-mailadresse som den korrekte kundeadresse.

Betaling og restancer

Det er en forudsætning for brug af Tjenesten, at du registrerer og løbende opdaterer dine betalingsoplysninger i Tjenesten.

Oplysninger om de betalingskort, der kan benyttes som betaling for Tjenesten, kan findes på Hjemmesiden.

Ved din registrering af dine betalingsoplysninger registrerer og opbevarer en tredjemand, godkendt efter internationale sikkerhedsstandarder (PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard), på vegne af Viaplay de nødvendige betalingsoplysninger til brug ved opkrævning af Abonnement eller betaling for individuelle køb.

Individuelle køb betales på købstidspunktet, og betalingen vil blive trukket fra det betalingskort, du har angivet i forbindelse med din registrering. Individuelle køb kan ikke faktureres via iTunes. Hvis du har tegnet abonnement via Apple TV eller en iOS enhed via iTunes, skal du derfor angive et andet betalingsmiddel, som for eksempel et betalingskort, for at gennemgøre et individuelt køb.

Information om dine køb kan findes på “Købshistorik” i Tjenesten.

Løbende abonnementer betales forud, og beløbet trækkes fra det betalingskort, som du har opgivet i forbindelse med din registrering. Hvis du har tegnet abonnement via Apple TV eller via en iOS enhed via iTunes, trækkes prisen for abonnementet fra det betalingskort, du har angivet i iTunes. Betaling for abonnementet opkræves automatisk ved udløbet af hver Abonnementsperiode.

Du hæfter for betalingen for de ydelser, der leveres i henhold til aftalen. Du hæfter også i de tilfælde, hvor Tjenesten overlades til andre, jf. lov om betalingstjenester § 62.

Forsinket betaling giver Viaplay ret til at opkræve renter i henhold til renteloven samt ret til at suspendere eller begrænse din adgang til eller brug af Tjenesten. Derudover har Viaplay ret til at opsige abonnementet i sin helhed med øjeblikkelig virkning i de tilfælde, hvor din betaling er mere end 10 dage forsinket.

Priser og pakkeændringer

Betaling vil blive opkrævet efter den på ethvert tidspunkt gældende prisliste. Priserne er tilgængelige på Hjemmesiden og kan ændre sig over tid i overensstemmelse med disse vilkår. PPV events er altid særskilt prissat og fremgangsmåden for bestilling vil fremgå særskilt. Prisen for Sport Day Pass ændres løbende. Med forbehold for dine rettigheder i henhold til punktet “Fortrydelsesret” kan ingen betalinger refunderes.

Du har ret til at ændre din pakke, hvis du har et løbende abonnement. Du kan gøre dette ved at kontakte Viaplay via Viaplay.dk. Hvis du vælger at opgradere dit abonnement, kan dette føre til en højere betaling for din nuværende forudbetalte periode. Den nye pris for abonnement vil blive trukket fra dit betalingskort, den dag du opgraderer dit abonnement, og den tidligere abonnementspris vil blive fratrukket proportionalt. Den nye abonnementspris vil få virkning fra den næste forfaldsdato for betaling. Hvis du vælger at nedgradere til en pakke med lavere pakkepris, vil både prisændringer og pakkeændringen få virkning fra den næste forfaldsdato for betaling.

Hvis du har tegnet abonnementet via AppleTV eller en iOS enhed via iTunes, skal du ændre din pakke i iTunes. Hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp i den forbindelse, kan du kontakte Viaplays kundeservice (se under afsnittet ”Kontaktoplysninger” nedenfor).

Prisændringer

Viaplay giver dig mindst 30 dages varsel per e-mail eller offentliggørelse på Hjemmesiden, hvis der forekommer ændringer i priser, f.eks. som følge af øgede program- og distributionsomkostninger. Væsentlige ændringer varsles individuelt per e-mail. Viaplay kan dog ændre priserne med kortere varsel, hvis Viaplays omkostninger ved at gøre Tjenesten tilgængelig stiger som følge af ændrede skatter, afgifter, generelle prisstigninger, valutakursudsving, ændring i priser til tredjemand, beslutninger fra myndighedernes side eller lovændringer eller anden regulering, og prisstigningen af Abonnementet svarer til denne stigning.

Hvis du ikke kan acceptere prisændringen, har du ret til at opsige dit abonnement med virkning fra den dag, ændringen træder i kraft, hvis Viaplay har modtaget meddelelse herom mindst 3 dage før ændringens ikrafttræden.

Ændring i priser, som beskrevet ovenfor, omfatter også indførelsen af gebyrer mv.

Gratisperiode – herunder opsigelse

Viaplay kan tilbyde nye kunder en specifik periode med gratis brug af Viaplay pakker (“Gratisperioden”). For at benytte dig af Gratisperioden, skal du opfylde følgende krav:

1) Du eller andre i din husstand har ikke været abonnementskunde hos Viaplay i løbet af de sidste 18 måneder.
og
2) Du eller andre i din husstand har ikke tidligere benyttet sig af Gratisperioden eller andet lignende kampagnetilbud.

Gratisperioden giver dig ret til at benytte specifikt angivne Viaplay produkter uden at skulle betale for det i en specifik periode. Perioden begynder, når du har accepteret tilbuddet om Gratisperioden og indtastet dine betalingsoplysninger på Hjemmesiden. Hvis du, i forbindelse med at benytte dig af tilbuddet om Gratisperioden, har registreret dig via AppleTV eller en iOS enhed via iTunes, begynder perioden, når du har accepteret tilbuddet om Gratisperioden og indtastet dine betalingsoplysninger i Apple TV eller en iOS enhed.

Når Gratisperioden udløber, vil du automatisk blive opkrævet betaling for pakken i henhold til de priser, som er anført på Hjemmesiden, medmindre du aktivt:

 • fra dag 1 til 14 i prøveperioden fortryder Gratisperioden i overensstemmelse med afsnittet ”Fortrydelsesret” nedenfor (Gratisperioden ophører da straks), eller
 • fra dag 15 til prøveperiodens sidste dag opsiger Gratisperioden (gratisperioden ophører da ved prøveperiodens sidste dag).

Du kan f.eks. opsige Gratisperioden under ” på Hjemmesiden.

Hvis du, i forbindelse med at benytte dig af tilbuddet om Gratisperioden, har registreret dig via AppleTV eller en iOS enhed via iTunes, vil du efter udløbet af Gratisperioden blive opkrævet betaling for pakken i henhold til de priser, som er anført på Hjemmesiden, hvis du ikke aktivt vælger at opsige Gratisperioden. Hvis du ikke vil fortsætte som betalende kunde, skal du opsige Gratisperioden under prøveperioden. Gratisperioden udløber da ved prøveperiodens sidste dag. Du kan f.eks. fortryde eller opsige Gratisperioden under ”Kontooversigt og følge linket til iTunes.

Når Gratisperioden ophører som følge af din fortrydelse eller opsigelse, vil du ikke have adgang til en ny Gratisperiode.

Ændringer af Tjenesten

Ved underretning via e-mail eller offentliggørelse på Hjemmesiden har Viaplay ret til at foretage ændringer i indhold af pakker, som du abonnerer på. En sådan ændring vil træde i kraft på det varslede tidspunkt, dog tidligst 30 dage efter varslet er sendt eller offentliggjort. En ændring kan træde i kraft tidligere, hvis den er forårsaget af en potentiel overtrædelse af loven, en afgørelse truffet af myndighederne, en ændring af lovgivningen eller en lignende situation af force majeure karakter. Hvis ændringen er til væsentlig ugunst for dig, kan du ophæve de berørte dele af aftalen på betingelse af, at Viaplay har modtaget meddelelse om dette forud for, at ændringen får virkning.

Løbende ændringer og opdateringer af indhold (såsom fjernelse eller tilføjelser af tv-serier, film eller sportsbegivenheder) og ændringer i Hjemmesidens udseende betragtes ikke som ændringer, der kan begrunde en ophævelse af aftalen.

Automatisk abonnementsfornyelse

Når du abonnerer på en pakke, bliver dit abonnement automatisk fornyet på månedsbasis i slutningen af din abonnementsperiode eller Bindingsperiode, og Viaplay fortsætter, indtil du opsiger abonnementet, med at trække den månedlige betaling fra det betalingskort, som du afgav oplysning om i forbindelse med din registrering.

Din opsigelse

Hvis du ønsker at opsige dit abonnement, skal du gå til afsnittet ”Opsigelse” på Hjemmesiden. Hvis du vil opsige dit abonnement, og det er tegnet i Apple TV eller en iOS enhed via iTunes, skal du opsige dit abonnement i iTunes. Opsigelse vil herefter blive gennemført som følger:

 1. Ved udløbet af den Abonnementsperiode, inden for hvilken du meddeler Viaplay, at du ønsker at opsige, eller
 2. når du giver Viaplay varsel i henhold til bestemmelserne om ændringer i Tjenesten eller priser til udløbet af det opsigelsesvarsel, der er nævnt i disse bestemmelser.

Hvis du bruger Tjenesten med en Bindingsperiode, skal du abonnere på Tjenesten mindst til slutningen af sådan en Bindingsperiode (maksimalt 6 måneder). Du kan kun opsige dit abonnement til ophør under en Bindingsperiode ved at give Viaplay varsel indenfor 21 dage efter modtagelse af meddelelse fra Viaplay om:

 1. En prisændring, som påvirker din Tjeneste.
 2. En ændring i Tjenesten, der er til væsentlig ugunst for dig.
 3. En ændring af/tilføjelse til disse vilkår af væsentlig karakter, som ikke ubestridt er til forbrugerens fordel.

Hvis du vil opsige eller fortryde i en eventuel Gratisperiode, gælder specielle regler for opsigelse. Se punktet ”Gratisperiode – herunder opsigelse”.

Hvis du opsiger dit abonnement, vil du fortsat have adgang til det indhold, du har købt (Eletronic Sell Through). Viaplay forbeholder sig dog retten til at varsle eventuelle ændringer i den forbindelse.

Viaplays opsigelsen

Viaplay forbeholder sig ret til på et hvilket som helst tidspunkt at annullere eller suspendere din adgang til Tjenesten. Hvis Viaplay opsiger aftalen, vil du enten

 1. have fortsat adgang til Tjenesten (eller modtage en pro rata tilbagebetaling efter Viaplays eget skøn) i den resterende Abonnementsperiode, men dit abonnement vil ikke blive fornyet, eller
 2. have adgang til det indhold, som du allerede har købt, mod betaling for den tid, indholdet er til din rådighed.

Viaplay kan opsige Tjenesten uden varsel med øjeblikkelig virkning, hvis annulleringen skyldes

 1. uautoriseret eller mistanke om uautoriseret brug af Tjenesten,
 2. manglende overholdelse af disse aftalevilkår, eller
 3. overskridelse af betalingstermin med mere end 10 dage,

Eventuel resterende betaling for abonnement vil i den forbindelse straks være forfalden til Viaplay.

Fortrydelsesret

Du har en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage ved køb af

(a) Abonnement på Viaplay,

(b) køb af film (“Electronic Sell Through”),

(c) køb af adgang til indhold i 48 timer (”Enkeltkøb”) eller

(d) køb af Sport Day Pass.

Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse, det vil sige ved afgivelse af bestilling til Viaplay, og udløber 14 dage herefter. Har du afgivet bestilling mandag den 1., har du således frist til og med den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag kan du vente til den følgende hverdag med at udnytte fortrydelsesretten. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet. Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du, inden du tager abonnementet i brug og inden udløbet af 14-dages fristen, meddele dette til Viaplay på support@viaplay.dk.

Du kan anvende nedenstående standardformular ved fortrydelse, men det er ikke obligatorisk. Du skal udfylde felterne med *-markering:
Til Viaplay Kundeservice, support@viaplay.dk:
Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min aftale om køb af (*)
bestilt den (*)
Forbrugerens navn (*)
Forbrugerens adresse (*)
Forbrugerens underskrift (*) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
Dato (*)

Viaplay refunderer alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Viaplay har modtaget din meddelelse om fortrydelse.

Din fortrydelsesret gælder kun, indtil du tager Tjenesten i brug. Du har taget Tjenesten i brug, når du starter den første afspilning af indhold, fx film, eller sport, på Viaplay. Ved at tage Tjenesten i brug giver du afkald på din fortrydelsesret.

Du giver, første gang du tager Tjenesten i brug, dit samtykke til, at fortrydelsesretten bortfalder.

Ved køb af film (”Electronic Sell Through”), køb af udbudte PPV events (fx boksekampe), live sportsindhold med Sport Day Pass eller køb af adgang til indhold i 48 timer (”Enkeltkøb”) bortfalder din fortrydelsesret, når du starter afspilning af det købte/lejede, hvis du forudgående har givet dit samtykke hertil.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Alt indhold i Tjenesten er beskyttet af danske og internationale love angående ophavsret. Alt materiale og indhold, der udgør en del af Tjenesten, ejes eller er licenseret af Viaplay.

Viaplay giver dig udelukkende en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og begrænset ret til, at benytte disse rettigheder til personlig og privat brug (og ikke til kommercielle formål), forudsat at du ikke, men ikke begrænset til,

 1. kopierer, udgiver, reproducerer, udlejer, offentliggør, sender, distribuerer, transmitterer eller gør Tjenestens indhold tilgængelig for offentligheden, eller autoriserer andre til at gøre det,
 2. downloader, videresender eller deler indhold fra Tjenesten, tager adgang til indhold fra en enhed, som ikke er registreret af dig eller opkræver gebyr for at se Tjenesten,
 3. omgår, modificerer, fjerner, dekompilerer, demonterer, ændrer eller på anden måde manipulerer med sikkerhed eller kryptering eller anden teknologi eller software, der er en del af Tjenesten.

Overtrædelse af disse regler og krænkelse af Viaplays rettigheder vil altid blive opfattet som en væsentlig overtrædelse af aftalen og Viaplay kan i så fald straks spærre din adgang til Tjenesten eller på anden måde forhindre fortsat ulovlig adfærd.

Sikkerhed

Du må ikke forsøge at omgå Viaplays sikkerhedssystem eller forsøge at teste Tjenestens sikkerhedssystem.

Du må ikke bruge Tjenesten på en måde, der kan skade, lukke, overbelaste, forringe eller krænke andre brugeres brug eller oplevelse af Tjenesten. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, at sende eller overføre materiale, der indeholder softwarevirus eller andre computerkoder, filer eller programmer, der er designet til at skade, afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af computersoftware eller -hardware eller udstyr, der er forbundet direkte eller indirekte til Tjenesten.

Du må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til noget system, netværk, indhold eller oplysninger på Hjemmeside, Tjenesten eller systemer, der danner Tjenesten. Du må heller ikke forsøge at opnå adgang til materiale eller information, som ikke bevidst er blevet gjort tilgængeligt fra eller er muligt at tilgå via Tjenesten.

Overtrædelse af ovennævnte vil altid blive opfattet som en væsentlig overtrædelse af aftalen, og Viaplay kan straks spærre din adgang til Tjenesten eller på anden måde forhindre en fortsat ulovlig adfærd.

Ansvar

Viaplay giver ikke garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indhold, information eller andet materiale, der tilgængeliggøres via Tjenesten.

Hæftelse og erstatningsansvar

Brug af Tjenesten skal ske i overensstemmelse med aftalevilkårene og gældende lovgivning og praksis. Du er ansvarlig for de handlinger, du foretager, når du bruger Tjenesten, og anerkender, at du vil holde Viaplay, de øvrige selskaber i MTG-koncernen og Viaplays samarbejdspartnere skadesløse for ethvert tab, skade, krav, omkostning eller udgift, herunder sagsomkostninger, som forårsages af dig eller opstår i forbindelse med enhver misligholdelse af aftalevilkårene, lovgivning eller tredjemands rettigheder.

Privatlivs- og Cookiepolitik

Vi behandler oplysninger om dig i overensstemmelse med vores Privatlivs- og Cookiepolitik.

Sociale medier

Tjenesten kan give dig mulighed for at offentliggøre din profil, dele links med andre brugere af Tjenesten og integrere dine aktiviteter på Tjenesten med funktioner, der er udbudt af tredjeparts sociale netværkstjenester, inklusive, men ikke begrænset til, f.eks. Facebook og Twitter (“Sociale medier”). Hvis du vælger at bruge denne funktion, fx ved at koble din profil til en Facebook-konto, kan dele af din Viaplay-profil blive tilgængelig for offentligheden eller andre brugere. Du accepterer, at Viaplay ikke er ansvarlig for indholdet, når det offentliggøres via Sociale medier, og vi anbefaler derfor, at du læser de relevante brugervilkår for de Sociale medier.

Hvis du bruger Sociale medier i forbindelse med Tjenesten, accepterer du, at du ikke må bruge dem på nogen måde, som Viaplay efter eget skøn, finder uacceptabel. Det betyder bl.a., at du skal efterleve følgende:

 1. Du må ikke udvise respektløshed imod, genere, mobbe, støde, udgive dig for eller spamme andre brugere.
 2. Det er forbudt at offentliggøre eller skabe indhold, som er stødende, misbrugende, ærekrænkende, pornografisk eller uanstændigt.
 3. Det er forbudt at bruge Viaplay-profilen til nogen form for illegalt, umoralsk eller skadeligt formål.
 4. Tredjeparts rettigheder, herunder immaterielle rettigheder, skal til enhver tid respekteres.

Links fra Hjemmesiden

Når du bruger Hjemmesiden, kan den indeholde links til tredjeparters hjemmesider. Viaplay har ingen kontrol over disse hjemmesider og påtager sig intet ansvar for dem eller for noget tab eller nogen skade, gene eller ulempe, der måtte opstå ved din brug af disse.

Ændringer

Viaplay forbeholder sig ret til, til enhver tid, at foretage ændringer i disse aftalevilkår. Ændringer vil fremgå af Hjemmesiden. Viaplay anbefaler, at du løbende holder dig opdateret ved at besøge Hjemmesiden.

Du vil blive gjort opmærksom på væsentlige ændringer af aftalevilkårene via e-mail mindst 30 dage før ændringen træder i kraft. Du kan ved væsentlige ændringer opsige abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft, på betingelse af at ændringen ikke ubestridt er til din fordel, og under forudsætning af, at Viaplay har modtaget din forudgående underretning om opsigelsen. Hvis du ikke opsiger abonnementet, har du accepteret ændringen.

Overdragelse

Aftalen er kun gældende for individuelle brugere, og du må ikke overdrage aftalen eller nogen del heraf til tredjepart. Viaplay har ret til at overdrage hele eller dele af aftalen til en tredjepart.

Aftalen

Disse aftalevilkår, dine oplysninger samt Viaplays Privatlivs- og Cookiepolitik, udgør det samlede aftalegrundlag mellem dig og Viaplay (”Aftalen”) og afløser alle eventuelle tidligere aftaler, både skriftlige og mundtlige, mellem Viaplay og dig.

Force Majeure

Viaplay er ikke ansvarlig for svigt, nedbrud eller utilgængelighed eller fejl på Hjemmesiden eller Tjenesten eller anden mangel på opfyldelse af disse aftalevilkår, der forårsages af begivenheder, som ligger uden for Viaplays rimelige kontrol.

Ugyldighed

Skulle nogen bestemmelse i Aftalen mellem dig og Viaplay være ugyldig eller umulig at håndhæve, vil en sådan bestemmelse ikke på nogen måde have indflydelse på, ugyldiggøre eller forhindre håndhævelse af de resterende bestemmelser i aftalen.

Tvister og klager

I tilfælde af en tvist, der udspringer af aftalen, kan du klage til Viaplay på support@viaplay.dk.

Viaplay træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest en måned efter, at klagen er indgivet.

Hvis der ikke kan opnås enighed om en mindelig løsning af sagen, kan klage indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives via http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse support@viaplay.dk.

Aftalen reguleres og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning. Tvister kan i øvrigt til enhver tid indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Viaplay på tlf.: 45 100 101 eller per mail support@viaplay.dk.

 

Oktober 2017