Viaplay er en internetbaseret tjeneste (”Tjenesten”), som giver mulighed for, at du kan foretage enkeltkøb eller købe abonnement. Tjenesten er tilgængelig på dine registrerede enheder (fx computer, tablet eller mobil). Tjenesten er også tilgængelig via iTunes/AppleTV. Med Tjenesten kan du få adgang til tv-serier, film, sport og andet indhold i videoformat ved streaming eller download. Information om de aktuelle Viaplay produkter kan du finde på Viaplay.dk (“Hjemmesiden”).

Disse vilkår gælder for og er juridisk bindende for alle brugere af Tjenesten. Vi anbefaler derfor, at du læser disse aftalevilkår grundigt, før du benytter Tjenesten. Når du benytter Tjenesten, accepterer du vilkårene.

Tjenesten er udbudt af Viasat AB, der er registreret i Sverige under virksomhedsnummer 556304-7041, Boks 171 04, 104 62 Stockholm, og som er en del af koncernen Modern Times Group MTG AB. Du kan læse mere om MTG AB på www.mtg.se (”Viaplay”).

Tjenesten, inklusiv eventuelle reklamer, er underlagt de britiske tilsynsmyndigheder Ofcom og Advertising Standards Authority’s (”ASA”) tilsyn og regler. Ofcom regulerer det redaktionelle indhold i programmer, som udbydes on-demand. Dette betyder, at Tjenesten efterlever bl.a. reglerne om beskyttelse af mindreårige samt reglerne om produktplacering og sponsorering. ASA regulerer det redaktionelle indhold i reklamer, der vises i og omkring et program. 
 
Såfrem du har klaget over det redaktionelle indhold i et program, der er tilgængelig på Tjenesten og ikke er enig i svaret, kan du videresende din klage til Ofcom via følgende online formular: http://stakeholders.ofcom.org.uk/broadcasting/on-demand/complain.
 
Såfrem du har klaget over det redaktionelle indhold i reklamer, der vises i og omkring programmer på Tjenesten og ikke er enig i svaret, kan du videresende din klage til ASA online via: http://www.asa.org.uk/complaints. Telefon: 004402074922222 eller via post: Advertising Standards Authority, Mid City Place 71, High Holborn, London WC1V 6QT.
 
Yderligere information om Ofcom findes på www.ofcom.org.uk og om ASA på www.asa.org.uk.
 
Spørgsmål vedrørende Tjenesten, teknik, faktura, markedsføring mv. skal ske direkte til Os via de kontaktoplysninger, du finder i disse Brugervilkår.

Adgang til og brug af Tjenesten

Du kan opnå adgang til Tjenesten på følgende måder:

1) Ved at gennemføre en individuel betaling med henblik på at

(a) købe film (Electronic Sell Through) eller
(b) købe adgang til det valgte indhold i 48 timer (“Enkeltkøb”) eller
(c) ved at købe et udbudt Pay-Per-View event, som fx boksekampe (”PPV”) eller
(d) købe adgang til live sportsindhold i 24 timer (”Sport Day Pass”).

2) Ved tegning af abonnement for en måned ad gangen ved at vælge en eller flere pakker og betale månedligt forud (“Abonnement”), indtil du framelder dig. Hver måned, du abonnerer på Tjenesten, refereres til som “Abonnementsperioden”.

3) Ved at købe en anden Viaplay tjeneste, der udbydes af Viasat eller koncernforbundne selskaber, fx tegning af et abonnement via iTunes/AppleTV.

4) Ved, hvor det er muligt, at abonnere i en bindende periode på en eller flere indholdspakker og foretage betaling, som specificeret i tilbuddet. Minimumsperioden, i hvilken du er forpligtet til at abonnere på Tjenesten og foretage abonnementsbetaling refereres til som “Binding”.

Køb af film (Electronic Sell Through) giver ubegrænset adgang til video streaming og afspilning af den købte film, så længe filmen er omfattet af aftalen mellem Viaplay og rettighedshaverne. Købte film kan endvidere downloades hvorefter filmen kan afspilles offline uden internetadgang på Viaplay-kompatible enheder. Hvis Viaplays aftale med rettighedshaverne ophører eller adgang til købte film af andre årsager ophører, fx tekniske årsager, vil du modtage en forholdsmæssig kompensation i form af en voucher til Tjenesten.

For at få adgang til Tjenesten skal du opfylde følgende betingelser

 1. Du skal være mindst 18 år.
 2. Du skal være bosiddende i Danmark.
 3. Du skal kunne opfylde en sædvanlig kreditvurdering.
 4. Du skal stå inde for, at den information, du afgiver i forbindelse med registreringen er korrekt. Såfremt dine oplysninger ændrer sig, skal du straks give Viaplay besked.
 5. Du skal acceptere, at Tjenesten udelukkende leveres i det land, hvor du er bosiddende. Viaplay er således på ingen måde ansvarlig for omkostninger, overtrædelser af lovgivning eller andet, der måtte følge af, at du benytter eller prøver at benytte Tjenesten uden for Danmark.
 6. Du må kun benytte Tjenesten til personligt og privat brug, og således ikke til kommercielt eller offentligt brug, medmindre andet udtrykkeligt forudgående er skriftligt aftalt.
 7. Du skal for egen regning sikre dig, at du har det påkrævede system, udstyr samt internetforbindelse.
 8. Du skal sørge for, at enhver enhed (fx computer, tablet eller mobil), du anvender for at opnå adgang til Tjenesten, er registreret på Hjemmesiden.
 9. Du skal registrere din e-mailadresse, idet al kommunikation mellem dig og Viaplay foregår via e-mailkommunikation.
 10. Du skal registrere dine betalingsoplysninger.

Udstyr, systemer og forbindelser

Tjenestens kvalitet afhænger af dit udstyr, system og internetforbindelse. Før du gennemfører et Enkelt-køb eller abonnerer på Tjenesten, skal du kontrollere, at du har det nødvendige udstyr, de nødvendige systemer samt en internetforbindelse for at kunne anvende Tjenesten. Systemkrav for at kunne bruge Tjenesten er specificeret på Hjemmesiden. Overholdelse af disse er dog ingen garanti for, at du altid vil være i stand til at anvende Tjenesten.

Viaplay fastsætter til enhver tid det antal enheder, du kan benytte til Tjenesten. Du har for tiden ret til at registrere og bruge Tjenesten på maksimalt 4 enheder, hvoraf du kan bruge 2 af enhederne samtidigt. Hvis du har tilkøbt adgang til et PPV live-event (fx en boksekamp), må dette dog kun afspilles på én af dine registrerede enheder.

Du kan ikke ændre mere end én registreret enhed ad gangen inden for en periode på 90 dage. Det fremgår af Hjemmesiden, hvilken type enheder Tjenesten kan anvendes på.

Viaplay er ikke ansvarlig for enheder, der er produceret, solgt eller drevet af andre end Viaplay. Viaplay garanterer således ikke for disse enheders ydeevne, kvalitet eller forenelighed med Tjenesten.

Du accepterer, at tilgængeligheden af Tjenesten kan blive påvirket af internetsvigt eller af andre netværk samt af ISP, elektroniske-, computer- eller kommunikationsproblemer og –svigt, som Viaplay ikke har kontrol over. Viaplay har intet ansvar for sådanne hændelser. Hvis du har adgang til Viaplay via AppleTV/iTunes, accepterer du ligeledes AppleTV/iTunes betingelser og vilkår for brug af Viaplay. Du vil modtage disse særskilt ved køb via AppleTV/iTunes.

Brugernavn og kodeord – sikkerhed

Din udveksling af data via Hjemmesiden sker i krypteret form via en sikker forbindelse.

Efter registrering vil du blive bedt om at indtaste et brugernavn og kodeord. Du skal holde disse oplysninger fortrolige, og du må ikke videregive dem til nogen tredjepart. Dit brugernavn og adgangskode må kun bruges af dig.

På ethvert givet tidspunkt, men med rimeligt varsel, kan Viaplay kræve, at du af sikkerhedsmæssige årsager ændrer din adgangskode. Du accepterer, at en sådan ændring kan forårsage en midlertidig afbrydelse af din adgang til Tjenesten.

Hvis du har mistanke om, at dit brugernavn og/eller adgangskode bliver brugt af en anden, skal du straks underrette Viaplay med henblik på at få adgangskoden ændret. Hvis Viaplay har grund til at antage, at brugernavn og/eller adgangskode er blevet afsløret eller på anden måde misbruges, har Viaplay ret til straks at deaktivere Tjenesten og/eller gøre Tjenesten utilgængelig for dig eller på anden måde forhindre fortsat ulovlig adfærd.

Mindreårige

Viaplay understreger, at Tjenesten kan indeholde materiale, der er uegnet for mindreårige og som kan virke stødende på andre.

Hvis du ønsker at begrænse adgangen til Tjenesten for mindreårige, kan du aktivere forældrekontrol på din konto under “Forældrekontrol”, således at fx erotisk materialekan blokeres.

Tjenesten er ikke beregnet for mindreårige uden involvering, tilsyn og godkendelse af en forælder eller værge. Såfremt du anvender forældrekontrol, bør du derfor ikke afsløre den firecifrede PIN-kode til mindreårige.

Betaling og restancer

Det er en forudsætning for brug af Tjenesten, at du registrerer dine betalingsoplysninger på Hjemmesiden.

Oplysninger om de betalingskort, der kan benyttes som betaling for Tjenesten, kan findes på Viaplay.dk.

Ved din registrering af betalingsoplysninger registrerer og opbevarer en tredjemand, godkendt efter internationale sikkerhedsstandarder (PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard), på vegne af Viaplay de nødvendige betalingsoplysninger til brug ved opkrævning af Abonnement eller betaling for Enkeltkøb.

Enkeltkøb betales på købstidspunktet, og betalingen vil blive trukket fra det betalingskort, du har opgivet i forbindelse med din registrering. Du skal betale for Viaplay i hele aftaleperioden og beløbet trækkes fra det betalingskort, du har opgivet i forbindelse med din registrering.

Hvis du har foretaget køb af Viaplay via iTunes/Apple TV, trækkes beløbet fra det betalingskort, du har opgivet i forbindelse med din registrering på iTunes/Apple TV.

Du hæfter for betalingen for de ydelser, der leveres i henhold til aftalen. Du hæfter også i de tilfælde hvor Tjenesten overlades til andre, jf. lov om betalingstjenester § 62.

Information om dine køb kan findes på “Min side” på Hjemmesiden.

Forsinket betaling giver Viaplay ret til at opkræve renter i henhold til renteloven samt ret til at suspendere eller begrænse din adgang til eller brug af Tjenesten. Derudover har Viaplay ret til at opsige abonnementet i sin helhed med øjeblikkelig virkning i de tilfælde, hvor din betaling er mere end 10 dage forsinket.

Priser

Betaling vil blive opkrævet efter den på ethvert tidspunkt gældende prisliste. Priserne er tilgængelige på Hjemmesiden og kan ændre sig over tid i overensstemmelse med disse vilkår. PPV events er altid særskilt prissat. Ved udbedte PPV events vil fremgangsmåden for bestilling samt priser fremgå særskilt. Prisen for Sport Day Pass ændres løbende. Med forbehold for dine rettigheder i henhold til punktet “Fortrydelsesret” kan ingen betalinger refunderes, og Viaplay giver ikke restitutioner eller kreditter i tilfælde af manglende brug eller kun delvis brug af Tjenesten.

Du har ret til at ændre din pakke, mens du er i Abonnement eller Binding. Du kan gøre dette ved at kontakte Viaplay via Viaplay.dk eller på iTunes, hvis du har Viaplay via AppleTV. Hvis du vælger at opgradere, kan dette føre til en højere betaling for din nuværende forudbetalte periode. På den dag, du opgraderer, vil den yderligere betaling blive trukket fra dit betalingskort. Hvis du vælger at nedgradere til en pakke med lavere pakkepris, vil både prisændringer og pakkeændringen få virkning fra den næste forfaldsdato. Enhver Binding forbliver den samme.

Prisændringer

Viaplay giver dig mindst 30 dages varsel per e-mail eller offentliggørelse på Hjemmesiden, hvis der forekommer ændringer i priser under en Abonnementsperiode. Væsentlige ændringer varsles individuelt. Viaplay kan dog ændre priserne med kortere varsel, hvis Viaplays omkostninger ved at gøre Tjenesten tilgængelig stiger som følge af ændrede skatter, afgifter, generelle prisstigninger, valutakursudsving, ændring i priser til tredjemand, beslutninger fra myndighedernes side eller lovændringer.

Hvis du ikke kan acceptere prisændringen, har du ret til at opsige med virkning fra den dag, ændringen træder i kraft, hvis Viaplay har modtaget meddelelse herom mindst 3 dage før ændringens ikrafttræden.

En ændring i priser omfatter også indførelsen af gebyrer mv.

Ændringer

Ved underretning via e-mail eller offentliggørelse på Hjemmesiden har Viaplay ret til efter eget skøn at foretage ændringer i forhold til indhold af pakker, som du abonnerer på. En sådan ændring vil træde i kraft på det varslede tidspunkt, men ikke tidligere end 30 dage efter varslet er sendt eller offentliggjort. En ændring kan træde i kraft tidligere, hvis den er forårsaget af en potentiel overtrædelse af loven, en afgørelse truffet af myndighederne, en ændring af lovgivningen eller en lignende situation af force majeure karakter. Hvis ændringen er til væsentlig ugunst for dig, kan du annullere de berørte dele af aftalen på betingelse af, at Viaplay har modtaget meddelelse om dette forud for, at ændringen får virkning.

Ændringer og opdateringer af indhold, såsom fjernelse eller tilføjelser af tv-serier, film eller sportsbegivenheder, betragtes ikke som ændringer i forbindelse med dette afsnit.

Gratisperiode – herunder opsigelse

Viaplay kan tilbyde nye kunder en specifik periode med gratis brug af Viaplay pakker (“Gratisperioden”). For at benytte dig af Gratisperioden, skal du opfylde følgende krav:

1) Du eller andre i din husstand har ikke været abonnementskunde hos Viaplay i løbet af de sidste 12 måneder.
og
2) Du eller andre i din husstand har ikke tidligere benyttet sig af Gratisperioden eller andet lignende kampagnetilbud.

Gratisperioden giver dig ret til at benytte specifikt angivne Viaplay produkter uden at skulle betale for det i en specifik periode. Perioden begynder, når du har oprettet adgang til Tjenesten (eventuelt via AppleTV) og indtastet dine betalingsoplysninger.

Hvis du ikke aktivt vælger at opsige abonnementet efter Gratisperiodens afslutning, vil du automatisk blive opkrævet betaling for pakken i henhold til de priser, som er anført på Hjemmesiden. Skulle du vælge ikke at fortsætte som kunde, skal abonnementet opsiges inden udløbet af Gratisperiodens sidste dag.

Du kan bl.a. opsige inden Gratisperiodens udløb under ”din konto”.

Hvis du opsiger i Gratisperioden, ophører Gratisperioden:

1) straks, hvis opsigelse sker indtil 14 dage fra Gratisperiodens start eller
2) Gratisperiodens sidste dag, hvis opsigelse sker efter 14 dage fra Gratisperiodens start.

Når Gratisperioden ophører som følge af din opsigelse, vil du ikke have adgang til en ny Gratisperiode.

Automatisk abonnementsfornyelse

Når du abonnerer på en pakke, bliver dit abonnement automatisk fornyet på månedsbasis i slutningen af din Abonnementsperiode eller Binding, og Viaplay fortsætter, indtil du opsiger abonnementet, med at trække den månedlige betaling fra det betalingskort, som du afgav oplysning om i forbindelse med din registrering.

Opsigelse af Tjenesten

Hvis du ønsker at opsige dit abonnement, skal du gå til afsnittet ”Opsigelse” på Hjemmesiden. Opsigelse vil herefter blive gennemført som følger:

 1. Ved udløbet af den Abonnementsperiode, indenfor hvilken du oplyser Viaplay, at du ønsker at opsige, eller
 2. når du giver Viaplay varsel i henhold til bestemmelserne om ændringer i Tjenesten eller priser til udløbet af det opsigelsesvarsel, der er nævnt i disse bestemmelser.

Hvis du bruger Tjenesten med en Binding skal du abonnere på Tjenesten mindst til slutningen af sådan en Binding (Binding er maksimalt 5 måneder). Du kan kun opsige dit abonnement til ophør under en Binding ved at give Viaplay varsel indenfor 21 dage efter modtagelse af meddelelse fra Viaplay om:

 1. En prisændring, som påvirker din Tjeneste.
 2. En ændring i Tjenesten, der er til væsentlig ugunst for dig.
 3. En ændring af/tilføjelse til disse vilkår af væsentlig karakter, som ikke ubestridt er til forbrugerens fordel.

Hvis du opsiger i en eventuel Gratisperiode, gælder specielle regler for opsigelse. Se punktet ”Gratis Gratisperiode – herunder opsigelse”.

Hvis du opsiger dit abonnement, vil du fortsat have adgang til de film, du har købt (Eletronic Sell Through). Viaplay forbeholder sig retten til at varsle eventuelle ændringer i den forbindelse.

Annullering og suspension

Viaplay forbeholder sig ret til på et hvilket som helst tidspunkt at annullere eller suspendere din adgang til Tjenesten. Hvis Viaplay opsiger aftalen, vil du enten

 1. have adgang til Tjenesten (eller modtage en pro rata tilbagebetaling efter Viaplays eget skøn) i den resterende Abonnementsperiode, men dit abonnement vil ikke blive fornyet, eller
 2. have adgang til det indhold, som du allerede har købt, mod betaling for den tid, indholdet er til din rådighed.

Hvis annulleringen skyldes

 1. uautoriseret eller mistanke om uautoriseret brug af Tjenesten,
 2. manglende overholdelse af disse aftalevilkår, eller
 3. overskridelse af betalingstermin med mere end 10 dage,

kan Viaplay opsige Tjenesten uden varsel med øjeblikkelig virkning. Eventuel resterende abonnements-betaling vil i den forbindelse straks være forfalden til Viaplay.

Fortrydelsesret

Ved (a) køb af abonnement på Viaplay, (b) køb af film (Electronic Sell Through), (c) køb af adgang til indhold i 48 timer eller (d) køb af Sport Day Pass har du en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage. Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse, det vil sige ved afgivelse af bestilling til Viaplay, og udløber 14 dage herefter. Har du afgivet bestilling mandag den 1., har du således frist til og med den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag kan du vente til den følgende hverdag med at udnytte fortrydelsesretten. Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet. Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du, inden du tager abonnementet i brug og inden udløbet af 14-dages fristen, i meddele dette til Viaplay på support@viaplay.dk.

Du kan anvende nedenstående standardformular ved fortrydelse, men det er ikke obligatorisk. Du skal udfylde felterne med *-markering:
Til Viaplay Kundeservice, support@viaplay.dk:
Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min aftale om køb af (*)
bestilt den (*)
Forbrugerens navn (*)
Forbrugerens adresse (*)
Forbrugerens underskrift (*) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
Dato (*)

Viaplay refunderer alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Viaplay har modtaget din meddelelse om fortrydelse.

Din fortrydelsesret gælder kun, indtil du tager Tjenesten i brug. Du har taget Tjenesten i brug, når du starter den første afspilning af indhold, fx film, sport, serier eller udbudte PPV events (fx boksekampe) eller sports liveindhold med Sport Day Pass på Viaplay. Ved at tage Tjenesten i brug giver du afkald på din fortrydelsesret.

Du giver, første gang du tager Tjenesten i brug, dit samtykke til, at fortrydelsesretten bortfalder. Ved køb af film (Electronic Sell Through) eller køb af adgang til indhold i 48 timer har du ikke fortrydelsesret, når du forudgående har givet dit samtykke til, at din fortrydelsesret bortfalder, når du starter afspilning af det købte/lejede.

Intellektuelle ejendomsrettigheder

Alt indhold i Tjenesten er beskyttet af danske og internationale love angående ophavsret. Alt materiale og indhold, der udgør en del af Tjenesten, ejes eller er licenseret af Viaplay.

Viaplay giver dig udelukkende en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og begrænset ret til, at benytte disse rettigheder til personlig og privat brug (og ikke til kommercielle formål), forudsat at du ikke, men ikke begrænset til,

 1. kopierer, udgiver, reproducerer, udlejer, offentliggør, sender, distribuerer, transmitterer eller gør Tjenestens indhold tilgængelig for offentligheden, eller autoriserer andre til at gøre det,
 2. downloader, videresender eller deler indhold fra Tjenesten, tager adgang til indhold fra en enhed, som ikke er registreret af dig eller opkræver gebyr for at se Tjenesten,
 3. omgår, modificerer, fjerner, dekompilerer, demonterer, ændrer eller på anden måde manipulerer med sikkerhed eller kryptering eller anden teknologi eller software, der er en del af Tjenesten.

Overtrædelse af disse regler og krænkelse af Viaplays rettigheder vil altid blive opfattet som en væsentlig overtrædelse af aftalen og Viaplay kan i så fald straks spærre din adgang til Tjenesten eller på anden måde forhindre fortsat ulovlig adfærd.

Sikkerhed

Du må ikke forsøge at omgå Viaplays sikkerhedssystem eller forsøge at teste Tjenestens sikkerhedssystem.

Du må ikke bruge Tjenesten på en måde, der kan skade, lukke, overbelaste, forringe eller krænke andre brugeres brug eller oplevelse af Tjenesten. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, at sende eller overføre materiale, der indeholder softwarevirus eller andre computerkoder, filer eller programmer, der er designet til at skade, afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af computersoftware eller -hardware eller udstyr, der er forbundet direkte eller indirekte til Tjenesten.

Du må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til noget system, netværk, indhold eller oplysninger på Tjenesten eller systemer, der danner Tjenesten. Du må heller ikke forsøge at opnå adgang til materiale eller information, som ikke bevidst er blevet gjort tilgængeligt fra Tjenesten.

Overtrædelse af ovennævnte vil altid blive opfattet som en væsentlig overtrædelse af aftalen, og Viaplay kan straks spærre din adgang til Tjenesten eller på anden måde forhindre en fortsat ulovlig adfærd.

Ansvar

Viaplay giver ikke garanti for nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indhold, information eller andet materiale, der tilgængeliggøres via Tjenesten.

Privatlivs- og Cookiepolitik

Vi behandler oplysninger om dig i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik og vores Cookiepolitik, som du kan finde på Hjemmesiden.

Sociale medier

Tjenesten kan give dig mulighed for at offentliggøre din profil, dele links med andre brugere af Tjenesten og integrere dine aktiviteter på Tjenesten med funktioner, der er udbudt af tredjeparts sociale netværkstjenester, inklusive, men ikke begrænset til f.eks. Facebook og Twitter (“Sociale medier”). Hvis du vælger at bruge denne funktion, herunder i forbindelse med en Facebook-konto, kan dele af din Viaplay-profil blive offentligt tilgængelig for andre brugere. Du accepterer, at Viaplay ikke er ansvarlig for indholdet, når det offentliggøres via Sociale medier. Hvis du bruger Sociale medier i forbindelse med Tjenesten, accepterer du, at du ikke må bruge dem på nogen måde, som Viaplay efter eget skøn, finder uacceptabel. Det betyder bl.a., at du skal efterleve følgende::

 1. Du må ikke udvise respektløshed imod, genere, mobbe, fornærme, udgive dig for eller spamme andre brugere.
 2. Det er forbudt at offentliggøre eller skabe indhold, som er fornærmende, misbrugende, ærekrænkende, pornografisk eller uanstændigt.
 3. Det er forbudt at bruge Viaplay-profilen til nogen form for illegalt, umoralsk eller skadeligt formål.
 4. Tredjeparts rettigheder, herunder immaterielle rettigheder, skal til enhver tid respekteres.

Links fra Hjemmesiden

Når du bruger Hjemmesiden, kan den indeholde links til tredjeparters hjemmesider. Viaplay har ingen kontrol over disse hjemmesider og påtager sig intet ansvar for dem eller for noget tab eller nogen skade, gene eller ulempe, der måtte opstå ved din brug af disse.

Ændringer

Viaplay forbeholder sig ret til, til enhver tid, at foretage ændringer i disse aftalevilkår. Ændringer vil fremgå af Hjemmesiden. Viaplay anbefaler, at du løbende holder dig opdateret, ved at besøge Hjemmesiden.

Du vil blive gjort opmærksom på væsentlige ændringer af aftalevilkårene via e-mail mindst 30 dage før ændringen træder i kraft. Du kan ved væsentlige ændringer opsige Abonnementet med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft, på betingelse af at ændringen ikke ubestridt er til din fordel, og under forudsætning af, at Viaplay har modtaget din forudgående underretning om opsigelsen. Hvis du ikke opsiger abonnementet, har du accepteret ændringen.

Overdragelse

Aftalen er kun gældende for individuelle brugere, og du må ikke overdrage aftalen eller nogen del heraf til tredjepart. Viaplay har ret til at overdrage hele eller dele af aftalen til en tredjepart.

Aftalen

Disse aftalevilkår, dine oplysninger samt Viaplays Privatlivs- og Cookiepolitik (tilgængelige på Hjemmesiden) udgør det samlede aftalegrundlag mellem dig og Viaplay og afløser alle tidligere aftaler, både skriftlige og mundtlige.

Force Majeure

Viaplay er ikke ansvarlig for svigt, nedbrud eller anden mangel på opfyldelse af disse aftalevilkår, der forårsages af begivenheder, som ligger uden for Viaplays rimelige kontrol.

Afbrydelse

Skulle nogen bestemmelse i aftalen mellem dig og Viaplay være ugyldig eller umulig at håndhæve, vil en sådan bestemmelse ikke på nogen måde have indflydelse på, ugyldiggøre eller forhindre håndhævelse af de resterende bestemmelser i aftalen.

Tvister og klager

I tilfælde af en tvist, der udspringer af aftalen, kan du klage til Viaplay på support@viaplay.dk.

Viaplay træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest en måned efter, at klagen er indgivet.

Hvis der ikke kan opnås enighed om en mindelig løsning af sagen, kan klage indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives via http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse support@viaplay.dk.

Aftalen reguleres og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning. Tvister kan i øvrigt til enhver tid indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Viaplay på tlf.: 45 100 101 eller per mail support@viaplay.dk.

 

Februar 2017