defeated-the
defeated-the

The Defeated

7.1DramaKrimi202015 år

Max McLoughlin, en betjent fra New York, er i Berlin i 1946 for at skabe en ny politistyrke i krigens kaotiske efterladenskaber. Samtidig leder han i al hemmelighed efter sin bror, som er forsvundet.