Aftalevilkår for brug af Viaplay

Oversigt

Viaplay er en internetbaseret tjeneste, der giver personlig adgang til audiovisuelt indhold, via enkeltstående køb, leje eller abonnement med eller uden bindingsperiode, på registrerede enheder (”Tjenesten” eller ”Viaplay”). Tjenesten tilbydes i form af forskellige programpakker, som giver adgang til serier, film, tv-kanaler, sport og andet indhold, som distribueres via streaming og/eller download (”Programpakker”). Information om de til enhver tid tilgængelige Programpakker fremgår på Viaplay.dk (”Hjemmesiden”). Tjenesten er tilgængelig på platforme via Viaplay’s applikation (”App”) og via Hjemmesiden.

Information om os

Viaplay udbydes af Nordic Entertainment Group Sweden AB (”NENT”), virksomhedsnummer 556304-7041, med adressen Boks 171 04, 104 62 Stockholm (NENT og Viaplay er tilsammen benævnt ”NENT”, ”Vi”, ”Vores” eller ”Os”). NENT udgør en del af en koncern, hvor Nordic Entertainment Group AB, virksomhedsnummer 559124-6847 er moderselskabet (alle selskaber i denne koncern er herefter benævnt ”Koncernen”). Du, som kunde og bruger af Tjenesten (”Du”, ”Dig”, ”Din”, ”Dine” eler ”Dit”), kan tilgå Koncernens adfærdskodekser og politikker på Koncernens hjemmeside www.nentgroup.com.

Koncernens indhold på Tjenesten er underlagt den svenske tilsynsmyndighed MPRT’s (Myndigheden for Presse, Radio og TV)tilsyn. MPRT regulerer bl.a. det redaktionelle indhold i programtjenester, som udbydes on-demand, herunder ved at påse at gældende regler efterleves. Sådanne gældende regler omfatter blandt andet krav om, at visse typer af indhold ikke må gøres tilgængeligt for mindreårige børn, at bestemte typer af indhold ikke må vises (herunder indhold der er egnet til at tilskynde til had grundet race, køn, religion eller nationalitet) samt regulerer visning af indhold, som indeholder produktplacering samt sponsorering.

I tilfælde af, at Du har klaget til NENT angående det indhold, som udbydes på Tjenesten og fortsat ikke er tilfreds i forlængelse af Vores svar, kan Du sende klagen videre til MPRT via www.mprt.se/anmal-program.

Indhold på Tjenesten fra andre udbydere end Koncernen, fx TV 2 og DR (hvis Du har abonnement på live-kanaler via Tjenesten), er underlagt andre regler og klager over indhold fra disse udbydere, skal ske ved direkte henvendelse til de respektive udbydere.

Alle yderligere henvendelser og spørgsmål, som fx vedrører tekniske problemer, fakturering, installation eller markedsføring skal ske direkte til Os via de kontaktoplysninger, Du finder nederst i disse aftalevilkår.

Aftalevilkår

Disse aftalevilkår (sammen med de dokumenter, der refereres til heri) gælder for og er juridisk bindende for alle brugere af Tjenesten. Du skal læse og godkende disse aftalevilkår, inden Du benytter Tjenesten. Ved at tage Tjenesten i brug erklærer Du, at Du har accepteret og er indforstået med disse aftalevilkår og Du overholder disse. Disse aftalevilkår er gældende, så længe Du har et kundeforhold med Os. Hvis Du på noget tidspunkt ikke kan acceptere eller på anden måde ikke overholder disse aftalevilkår, har Du ikke ret til at anvende Tjenesten.

Hvis Du vil bruge Viaplay på et AppleTV eller iOS enhed og gennemfører køb via iTunes, skal Du også acceptere Apples vilkår for iTunes. Adgang til Tjenesten kan også ske via andre tjenester eller bundling, som udbydes af Koncernen eller Koncernens samarbejdspartnere og der kan i sådanne tilfælde gælde særlige vilkår, som (evt. også) skal accepteres før Tjenesten kan tages i brug.

Adgang til og brug af Tjenesten

For at bruge Tjenesten kræver det, at Du bliver kunde hos Os ved at oprette en brugerkonto på Hjemmesiden. Du gør dette ved at registrere Dig på Hjemmesiden eller i Appen og godkende disse aftalevilkår og tilhørende dokumenter (læs mere herom under overskriften “Brugernavn og kodeord” nedenfor).

Du kan når som helst vælge at afslutte Dit kundeforhold med Os og slette Din brugerkonto. Du sletter Din brugerkonto ved at kontakte Vores kundeservice (kontaktoplysninger findes under “Kontaktoplysninger” nedenfor). Bemærk, at den samme login-tjeneste som anvendes til Tjenesten også anvendes til Vores ”on-demand”-tjeneste Viafree (”Viafree”), som udbydes af Koncernen. Hvis Du afslutter Dit kundeforhold med Os ved at slette Din brugerkonto hos Viaplay, så vil Din brugerkonto hos Viafree også blive slettet, hvilket indebærer, at Dit kundeforhold hos Viafree også afsluttes. For at slette Din brugerkonto på Tjenesten, skal Du først opsige Dit abonnementer hos Os (læs mere under “Din Opsigelse” nedenfor).

Køb af indhold (Electronic Sell Through) giver ubegrænset adgang til streaming og afspilning af det købte indhold, så længe det er omfattet af en aftale mellem Os og rettighedshaveren. Det købte indhold kan også downloades, og derefter kan det tilgås offline uden adgang til internettet på enheder, hvor Viaplay understøtter denne funktionalitet. Skulle Vores aftale med rettighedshaveren ophøre, eller hvis adgang til det købte indhold af andre årsager ophører (fx på grund af tekniske årsager), vil Du være berettiget til en forholdsmæssig kompensation i form af en voucher, som kan bruges til Tjenesten.

Når Du har oprettet en brugerkonto på Hjemmesiden, kan Du få adgang til Tjenesten ved at:

 1. tegne et abonnement som løber månedsvis indtil videre, ved at vælge en eller flere Programpakker og betale månedligt forud (“Abonnementsbetaling”), indtil Du vælger, at opsige Dit abonnement. Hver måned, Du abonnerer på Tjenesten, kaldes “Abonnementsperioden”;
 2. foretage en individuel betaling for adgang til bestemt indhold (”Enkeltstående Betaling”) enten som køb (Electronic Sell Through), leje i 48 timer (fra leje- og købssektionen) eller få adgang til en live udsendelse af et bestemt event, fx en enkelt fodbold- eller boksekamp (Pay-Per-View); eller
 3. om muligt, tegne et abonnement med bindingsperiode ved at vælge én eller flere Programpakker for minimum en bestemt periode, som angives i den specifikke gældende aftale, fx 5 måneders binding (”Abonnement med Bindingsperiode”), og for hele denne bindingsperiode abonnere på Tjenesten og betale abonnement månedligt forud eller alternativt i overensstemmelse med den specifikke gældende aftale. Bindingsperioden, hvis Du har indgået specifik aftale om en sådan, udgør den periode i hvilken Du som minimum er forpligtet til at abonnere på Tjenesten og foretage abonnementsbetaling (“Bindingsperioden”). Efter Bindingsperiodens udløb overgår Dit abonnement automatisk til et abonnement med Abonnementsbetaling, som løber månedligt indtil videre i overensstemmelse med punkt 1. ovenfor, indtil Du vælger at opsige abonnementet.

For at kunne oprette en brugerkonto og få adgang til Tjenesten skal Du:

 • være mindst 18 år;
 • være permanent bosiddende i Kongeriget Danmark (”Området”);
 • kunne opfylde en sædvanlig kreditvurdering;
 • bekræfte, at de oplysninger, Du har angivet i forbindelse med registreringen, er sandfærdige og korrekte, og Du skal meddele Os, hvis disse oplysninger på noget tidspunkt ændres;
 • Med undtagelse af tilfælde, hvor Du midlertidigt opholder Dig i et andet land inden for EU (jf. Portabilitetsforordningen), er Du indforstået med, at Tjenesten udelukkende er tilgængelig i Området, hvori Du er bosiddende. Vi er således på ingen måde ansvarlig for eventuelle omkostninger, overtrædelser af lovgivning eller andet ansvar, herunder erstatningsansvar, der måtte følge af, at Du benytter eller forsøger at benytte Tjenesten uden for Området, ligesom Vi ikke kan garantere kvaliteten af Tjenesten udenfor Området;
 • kun anvende Tjenesten til personligt og privat brug, og således ikke til noget kommercielt eller offentligt formål;
 • tilsikre, at Du har adgang til en egnet internetforbindelse;
 • tilsikre, at hver enhed, som er registreret til at anvende Tjenesten, fremgår under sektionen ”Vores Platforme” på Hjemmesiden;
 • tilsikre og indestå for, at Tjenesten ikke anvendes til ulovlige eller upassende formål og lignende og at andre ikke gør det med Din brugerkonto;
 • tilsikre, at Vores eller Koncernens produkter, tjenester eller andet, som tilhører Os og/eller Koncernen ikke på nogen måde videresælges eller videregives og lignende til tredjepart i strid med disse aftalevilkår; og
 • registrere Dine betalingsoplysninger.

Behandling af personoplysninger

Når Du registrer en brugerkonto for at anvende Tjenesten, samt når Du anvender Tjenesten, indsamler og behandler Vi visse oplysninger, herunder persondata, om Dig. Du kan læse mere om, hvilke oplysninger Vi indsamler og hvordan Vi behandler de indsamlede oplysninger i Vores Privatlivspolitik.

Udstyr, systemer og forbindelser

Din mulighed for at bruge Tjenesten samt Din oplevelse heraf, afhænger af, at Du har det nødvendige system, udstyr og forbindelse. Før Du gennemfører en Engangsbetaling eller abonnerer på Tjenesten, skal Du sikre dig, at Du har det nødvendige udstyr, systemer og forbindelse for at kunne anvende Tjenesten på den tiltænkte måde. De minimale systemkrav for at kunne anvende Tjenesten er specificeret på Hjemmesiden, men overholdelse af disse krav er ingen garanti for, at Du altid vil være i stand til at anvende Tjenesten uden eventuelle afbrydelser og lignende. Under ”Vores Platforme” kan Du finde information om, hvilke platforme/enheder Du kan anvende for at bruge Tjenesten. Hvis Du har tegnet abonnement på en Programpakke, der indeholder tv-kanaler, skal Du være opmærksom på, at brugeroplevelsen ikke er ens på alle platforme/enheder og der kan være forskel på, hvor længe en live-udsendelse lagres på de forskellige platforme/enheder.

Vi kan til enhver tid fastsætte, hvilke og hvor mange enheder Du må benytte til at bruge Tjenesten på. Du kan for tiden registrere og bruge Tjenesten på maksimalt 4 enheder. Yderligere information om enheder er beskrevet under ”Vores Platforme” på Hjemmesiden. Du kan ikke ændre mere end 1 registreret enhed ad gangen inden for en periode på 90 kalenderdage. Det fremgår af Hjemmesiden under ”Vores Platforme”, hvilke enheder Tjenesten i øjeblikket kan bruges på. Vi er ikke ansvarlige for enheder, der er produceret, solgt eller drevet af andre end Os, og Vi garanterer heller ikke for disse enheders funktion eller forenelighed med Tjenesten.

Du kan streame indhold fra Tjenesten på maximalt 2 registrerede enhederne samtidigt. Hvis Du har betalt for at få adgang til en live-udsendelse af et event, fx Pay-Per-View, kan Du dog kun streame dette indhold på 1 registreret enhed ad gangen.

Du accepterer, at Tjenestens tilgængelighed kan blive påvirket af eksempelvis overbelastning på af Hjemmesiden, internettet eller af andre netværks-, ISP-, elektroniske-, computer-, data- eller kommunikationsproblemer, -svigt eller -fejl samt at Vi ikke er ansvarlige for eventuelle begrænsninger i brugen af Tjenesten forårsaget af sådan overbelastning, problemer, svigt eller fejl.

Du indestår for, at Du ikke på nogen måde videresælger, overfører eller videregiver Vores eller Koncernens produkter, tjenester, herunder Tjenesten, eller andet som tilhører Os og/eller Koncernen til tredjepart i strid med disse aftalevilkår. Koncernen har ret til, at rette erstatningskrav mod Dig, såfremt Koncernen lider et tab, som følge af Dine handlinger.

Brugernavn og adgangskode

Når Du registrerer Dig og opretter en brugerkonto på Hjemmesiden, vil Du blive bedt om at angive et brugernavn og en adgangskode for at logge ind og anvende Tjenesten. Hvis Du registrerer Dig ved anvendelse af Apple TV via iTunes, skal Du kun oprette en adgangskode, hvis Du ønsker at få adgang til Tjenesten på andre registrerede enheder end Dit Apple TV. Den samme login-tjeneste, som anvendes til Tjenesten, anvendes også til Viafree, hvilket indebærer, at Du efter registreringen anvender samme brugernavn og adgangskode til Tjenesten og Viafree (”Fælles Login”). Du skal dog være opmærksom på, at Viafree er en separat tjeneste med separate aftalevilkår (disse er tilgængelige på www.viafree.dk) og at Du, for at få adgang til Viafree, kan blive bedt om at acceptere Viafrees aftalevilkår i forbindelse med, at Du første gang logger ind på tjenesten med Dit brugernavn og adgangskode. Du kan på samme tid også blive bedt om, at acceptere og/eller gøre Dig indforstået med yderligere politikker og/eller vilkår, såsom eksempelvis privatlivs- og cookiepolitikker. Hvis Du allerede er registreret hos Viafree, kan Du oprette en brugerkonto til Tjenesten ved at logge ind på Tjenesten med Dit brugernavn og adgangskode til Viafree, men for at få adgang til Tjenestens indhold kræves dog, i forbindelse med at køb gennemføres eller abonnement tegnes, at Du skal læse og godkende disse aftalevilkår. Det er først, når Du har accepteret disse aftalevilkår samt Vores Privatlivspolitik og Cookiepolitik, at Din brugerkonto til Tjenesten oprettes, og Du derved indgår i et kundeforhold med Os. Den Fælles Login tjeneste indebærer også, at hvis Du ændrer Dit kodeord til Tjenesten eller til Viafree, da vil kodeordet til begge tjenester ændres.

Brugernavn og adgangskode er fortrolige oplysninger, og Du må ikke videregive dem til nogen tredjepart. Vi forbeholder os ret til på ethvert tidspunkt med rimeligt varsel, at kræve, at Du ændrer Din adgangskode. Du accepterer, at en sådan krav om ændring af Din adgangskode, kan forårsage midlertidig afbrydelse af Din adgang til Tjenesten samt eventuelt til tjenesten Viafree, som et resultat af Fælles Login tjenesten.

Hvis Du får viden om eller har mistanke om, at Dit brugernavn og adgangskode bliver brugt af en anden, skal Du straks underrette Os herom og ændre Din adgangskode. Hvis Vi har grund til at antage, at Dit brugernavn og/eller Din adgangskode er blevet afsløret eller på anden måde misbruges, har Vi ret til straks at deaktivere Tjenesten og/eller gøre Tjenesten utilgængelig for Dig eller på anden måde forhindre fortsat uautoriseret eller ulovlig adfærd.

Brugerprofiler

I forbindelse med Din brug af Tjenesten har Du mulighed for, at skabe personlige profiler (”Brugerprofiler”). En Brugerprofil muliggør en mere personlig oplevelse af Tjenesten, bl.a. ved, at anbefalinger af film og serier tilpasses, så de baseres på den type film og serier, Du tidligere har set. I hver Brugerprofil lagres også separat historik med det indhold, som brugeren af Brugerprofilen tidligere har set. Vær opmærksom på, at samtlige Brugerprofiler, som oprettes på én brugerkonto, er tilgængelig for alle som anvender brugerkontoen, hvilket indebærer, at Du som kontoindehaver, og/eller andre brugere af brugerkontoen, har mulighed for at se, åbne, anvende, redigere eller fjerne Brugerprofiler. Det er imidlertid Dig, som kontoindehaver, som har ansvaret for at tilsikre, at samtlige brugere af brugerkontoen efterlever og er indforstået med indholdet i disse aftalevilkår og har godkendt Vores Privatlivspolitik og Cookiepolitik.

Visse typer Brugerprofiler, såsom Brugerprofiler for børn, er konfigureret med henblik på, at tilpasse Tjenesten, så den er egnet for børn, fx ved at begrænse adgang til dele af Tjenesten, som kræver forældres eller værgemålhavers godkendelse.

Mindreårige

Tjenesten kan indeholde materiale, der er direkte uegnet for mindreårige, og som også kan virke stødende på andre.

Hvis Du ønsker at begrænse adgangen til Tjenesten for børn, anbefaler Vi, at Du opretter en Brugerprofil konfigureret med henblik på, at gøre Tjenesten egnet for børn, som derved begrænser adgang til de dele af Tjenesten, som ikke er egnet for børn. Tjenesten er ikke beregnet til at blive benyttet af børn uden selskab, tilsyn og godkendelse af en forælder eller værge. Du har også mulighed for at begrænse afgangen til at leje eller købe indhold på Tjenesten ved at aktivere ”Købslås”– se mere herom i afsnittet ”Købslås” nedenfor.

Købslås

Du kan vælge, at aktivere funktionen ”Købslås”, som findes under ”Min Konto” på Tjenesten, hvormed Du får mulighed for, at skabe en firecifret PIN-kode som forhindrer uvedkommende, og fx børn, at leje eller købe indhold på Tjenesten. Vær opmærksom på, at kontoindehaveren/Du er ansvarlig for al brug af Tjenesten, herunder leje og køb, der kommer ud over Din Engangsbetaling eller Abonnementsbetaling, som følge af, at andre anvender Din brugerkonto. Hvis Du aktiverer Købslås bør Du derfor ikke give den firecifrede PIN-kode til andre brugere af Tjenesten.

E-mailadresse

Informationer og meddelelser fra Os sendes til den e-mailadresse, som Du oplyste i forbindelse med Din registrering af Din brugerkonto. Hvis Du ændrer Din e-mailadresse, skal Du straks opdatere Din brugerkonto på Hjemmesiden. Vi vil altid betragte den senest oplyste e-mailadresse som den korrekte e-mailadresse. Viaplay kan løbende sende Dig e-mails med interessant information om Viaplay’s indhold, produkter mv. Du kan til enhver tid let og gebyrfrit frabede Dig sådan yderligere information ved at klikke på afmeldingslink nederst i den respektive e-mail, via ”Min Konto” eller ved at kontakte Vores kundeservice (kontaktoplysningerne fremgår nederst i disse Aftalevilkår).

Betaling og restancer

En forudsætning for at kunne bruge Tjenesten er, at Du registrerer og løbende opdaterer Dine betalingsoplysninger i Tjenesten.

Oplysninger om hvilken betalingsmetode, der kan benyttes som betaling for Tjenesten, kan findes på Hjemmesiden.

I forbindelse med registrering af Dine betalingsoplysninger, registrerer og opbevarer en tredjemand, godkendt efter internationale sikkerhedsstandarder (PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard), på vegne af Viaplay de betalingsoplysninger, som er nødvendige for anvendelsen af Tjenesten.

Engangsbetalinger betales på købstidspunktet og Abonnementsbetalinger bliver trukket månedligt forud fra det betalingskort, Du har angivet i forbindelse med Din registrering, eller gennem anden aftalt betalingsmetode, fx gennem Nets eller lignende betalingstjeneste. Vær opmærksom på, at hvis Du vælger betaling via Nets eller lignende betalingstjeneste, kan Du blive bedt om at acceptere vilkårene for brug af en sådan betalingstjeneste. For yderligere information om, hvordan betaling via Nets fungerer se https://www.betalingsservice.dk/privat/faq. Hvis Du foretager Engangsbetalinger eller har tegnet abonnement på Tjenesten via AppleTV eller en iOS enhed via iTunes (hvor det er muligt) vil Engangsbetalingen og/eller Abonnementsbetalingen blive trukket fra det betalingskort, som Du har registreret i iTunes. Hvis Engangsbetalinger ikke kan faktureres via iTunes, skal Du, hvis Du har tegnet et abonnement på Tjenesten via Apple TV eller en iOS enhed via iTunes, angive et andet betalingsmiddel, som fx et betalingskort, for at gennemgøre en Engangsbetaling. Information om dine gennemførte køb kan findes under ”Min Konto” på Hjemmesiden.

Hvis Du har et abonnement på Tjenesten, opkræves betaling månedligt forud automatisk ved slutningen af hver Abonnementsperiode.

Du hæfter for betalingen for de ydelser, der leveres i henhold til aftalen. Du hæfter også i de tilfælde, hvor Tjenesten overlades til andre, jf. lov om betalinger § 100. Forsinket betaling giver Os ret til at opkræve renter i henhold til renteloven samt ret til at suspendere eller begrænse Din adgang til eller brug af Tjenesten. Derudover har Vi også altid ret til at opsige abonnementet i sin helhed med øjeblikkelig virkning i de tilfælde, hvor Din betaling er mere end 10 kalenderdage forsinket. Hvis Du har et abonnement med Bindingsperiode, er Du forpligtet til straks at betale for den resterende del af Bindingsperioden, selvom Vi opsiger Dit abonnement i henhold til disse aftalevilkår. Hvis Du ikke har tilstrækkelige midler til rådighed til at betale forfaldne beløb, har Vi ret til at inddrive gælden på anden måde.

Hvis Du har købt adgang til Viaplay via en tredjepart og ikke bliver faktureret direkte af Os, gælder tredjepartens betalingsvilkår.

Priser og pakkeændringer

Betaling vil blive opkrævet efter den til enhver tid gældende prisliste. Der tilgår ekstra omkostninger (fx oveni en Abonnementspris), hvis Du ønsker, at se en leje- og købefilm, en enkeltstående live-udsendelse fra et specifikt event, fx Pay-Per-View og on-demand indhold. Samtlige priser er tilgængelige på Hjemmesiden og kan ændres af Os fra tid til anden, hvilket vil blive meddelt Dig i overensstemmelse med disse aftalevilkår. Med forbehold for Dine rettigheder i henhold til punktet “Fortrydelsesret” kan ingen betalinger refunderes og Vi foretager ingen tilbagebetalinger eller krediterer for uanvendt eller kun delvis brug af Tjenesten.

Du har mulighed for, at ændre Din Programpakke, hvis Du har et løbende abonnement uden Bindingsperiode. Du kan gøre dette under ”Min Konto” på Hjemmesiden. Hvis Du vælger at opgradere Din Programpakke, kan dette føre til en højere pris for Din nuværende forudbetalte Abonnementsperiode. Den nye pris for Dit abonnement vil blive trukket fra Dit betalingskort eller en anden valgt betalingsmetode, den dag Du opgraderer Dit abonnement, proportionalt fratrukket den tidligere Abonnementspris. Den nye Abonnementspris vil herefter gælde fra den næste forfaldsdato for betaling. Hvis Du vælger at nedgradere Dit abonnement til en Programpakke med en lavere pris, vil både prisændringer og pakkeændringen få virkning fra den næste forfaldsdato for betaling.

Hvis Du har tegnet abonnement på Tjenesten via AppleTV eller en iOS enhed via iTunes, skal Du ændre Din Programpakke i iTunes. Hvis Du har spørgsmål eller ønsker hjælp i den forbindelse, kan Du kontakte Viaplays kundeservice (se under afsnittet ”Kontaktoplysninger” nedenfor).

Prisændringer

Vi kan under visse omstændigheder ændre priserne for brug af Tjenesten (”Prisændringer”).

Prisændringer vil kunne forekomme under følgende omstændigheder:

 • Til dækning af udefrakommende omkostninger forbundet med Vores levering i henhold til aftalen, såsom afgifter og omkostninger til administration, distribution, programmer, rettigheder, markedsmæssig udvikling i priserne for de leverede ydelser, eller lignende
 • Årlig regulering i forhold til forbrugerindekset for at imødekomme inflation regnet fra 1. januar i et kalenderår (indeks 100)
 • Som følge af ændret lovgivning, regulering eller praksis
 • Ved produktændringer
 • Ved behov for øget lønsomhed eller indtjening

Prisændringer varsles individuelt per e-mail og/eller via Din brugerkonto på Tjenesten senest 30 kalenderdage før Prisændringen træder i kraft. Der kan som udgangspunkt ikke ske Prisændringer i en Bindingsperiode. Prisændringer, der alene er til gunst for brugerne af Tjenesten, varsles ikke individuelt men oplyses på Viaplay.dk.

Prisændringer kan dog i nogle tilfælde ske med et kortere varsel og i en Bindingsperiode, hvis Vores omkostninger stiger, som følge af omkostninger udenfor Vores kontrol, herunder men ikke begrænset til øgede distributionsomkostninger, ændringer i skatter, afgifter, valutakurs samt omkostninger som følge af myndighedsbeslutninger eller lovændringer.

Hvis Du ikke kan acceptere Prisændringen, har Du ret til at opsige Dit abonnement med virkning fra den dag, Prisændringen træder i kraft, hvis Viaplay har modtaget meddelelse herom mindst 3 kalenderdage før ændringens ikrafttræden.

Ændring i priser, som beskrevet ovenfor, omfatter også indførelsen af nye priser, gebyrer mv.

Prøveperiode

Vi kan tilbyde nye kunder adgang til Vores Programpakker i en specifik prøveperiode uden omkostninger (“Prøveperioden”). For at benytte Dig af Prøveperioden må Du eller andre i Din husstand ikke tidligere have benyttet sig af en Prøveperiode.

Prøveperioden begynder, når Du har accepteret vilkårene for at aktivere Prøveperioden, herunder ved at oprette en brugerkonto på Tjenesten og indtaste Dine betalingsoplysninger. Hvis Du har registreret dig via AppleTV eller en iOS enhed via iTunes, begynder Prøveperioden, når Du har accepteret vilkårene for at aktivere Prøveperioden, herunder oprettet en brugerkonto og indtastet Dine betalingsoplysninger i Apple TV eller en iOS enhed.

Når Prøveperioden udløber, vil Du automatisk blive opkrævet betaling for Din valgte Programpakke i henhold til de gældende priser, som findes på Hjemmesiden, medmindre Du aktivt fortryder i Prøveperioden i overensstemmelse med afsnittet “Fortrydelsesret” nedenfor eller opsiger senest den sidste dag i Prøveperioden. Hvis Du fortryder eller opsiger ophører Prøveperioden med det samme. Vi har ret til at ændre priserne i Prøveperioden i overensstemmelse med ansnittet ”Prisændringer” ovenfor. For at fortryde eller opsige i Prøveperioden, skal Du gå til opsigelsesdelen under ”Min Konto”.

Hvis Du har registreret Dig via AppleTV eller en iOS enhed via iTunes, vil Du efter udløbet af Prøveperioden blive opkrævet betaling for Din valgte Programpakke i henhold til de gældende priser medmindre Du aktivt fortryder i Prøveperioden i overensstemmelse med afsnittet “Fortrydelsesret” nedenfor eller opsiger senest den sidste dag i Prøveperioden. Hvis Du fortryder eller opsiger ophører Prøveperioden med det samme. Vi har ret til at ændre priserne i Prøveperioden i overensstemmelse med ansnittet ”Prisændringer” ovenfor. For at fortryde eller opsige i Prøveperioden, skal Du gå til opsigelsesdelen under ”Min Konto” og følge linket til iTunes.

Hvis Du registrerer Dig for en Prøveperiode på Tjenesten via en tredjepart, kan der gælde særlige vilkår, herunder i forhold til opsigelse, samt andre priser ved Prøveperiodens udløb, som videre aftalt med tredjeparten. Når Prøveperioden ophører som følge af Din fortrydelse eller opsigelse, vil Du ikke have adgang til eller have mulighed for at genoptage Prøveperioden.

Ændringer af Tjenesten

Vi har ret til, uden samtykke, når som helst, at foretage ændringer i Tjenesten. Du vil dog modtage information om væsentlige ændringer via e-mail og/eller via Din brugerkonto på Tjenesten senest 30 kalenderdage inden ændringen træder i kraft. Sådanne ændringer træder i kraft på det tidspunkt, som er angivet i meddelelsen, dog tidligst 30 kalenderdage efter meddelelsen er sendt eller offentliggjort. En ændring kan dog træde i kraft tidligere end 30 kalenderdage efter meddelelsen er sendt eller offentliggjort, hvis ændringen er forårsaget af en potentiel overtrædelse af loven, en afgørelse truffet af myndighederne, en ændring af lovgivningen eller en lignende situation af force majeure karakter. Hvis ændringen udgør en væsentlig ændring (fx hvis en Programpakke udgår og dette er til ugunst for Dig), har Du ret til at opsige Dit abonnement med virkning fra den dag, ændringen træder i kraft, hvis Viaplay har modtaget meddelelse herom mindst 3 kalenderdage før ændringens ikrafttræden.

Vi arbejder kontinuerligt på at forbedre Tjenesten og løbende ændringer og opdateringer af indhold på Tjenesten (såsom fjernelse eller tilføjelser af tv-serier, film eller sportsbegivenheder) og ændringer i Hjemmesidens udseende betragtes ikke som ændringer i henhold til dette afsnit.

Hvis Du har tegnet et abonnement på en Programpakke, hvor der indgår tv-kanaler, vil det imidlertid blive betragtet som en væsentlig ændring, såfremt en tv-kanal udgår og/eller erstattes (med mindre, der er tale om den samme tv-kanal, der blot opdateres), og Du vil modtage information om en sådan ændring via e-mail senest 30 kalenderdage inden ændringen træder i kraft. Hvis Du ikke kan acceptere ændringen, har Du ret til at opsige dit abonnement med virkning fra den dag, ændringen træder i kraft, hvis Viaplay har modtaget meddelelse herom mindst 3 kalenderdage før ændringens ikrafttræden.

Automatisk abonnementsfornyelse

Når Du abonnerer på en Programpakke, bliver Dit abonnement automatisk fornyet på månedsbasis i slutningen af Din Abonnementsperiode eller efter en eventuelt gældende Bindingsperiode, og Vi fortsætter med at trække Abonnementsprisen per måned fra det aftalte betalingsmiddel, indtil Du opsiger abonnementet.

Din opsigelse

Hvis Du ønsker at opsige Dit abonnement på Tjenesten, kan Du gå til opsigelsesdelen under ”Min Konto” på Hjemmesiden. Opsigelse vil herefter blive gennemført som følger:

 1. ved udgangen af indeværende Abonnementsperiode, inden for hvilken Du meddeler Os, at Du ønsker at opsige (hvis Du har et abonnement med Bindingsperiode, træder opsigelsen dog først i kraft ved udgangen af Bindingsperioden); eller
 2. når Du opsiger i henhold til bestemmelserne om ”Prisændringer”, ”Ændringer i Tjenesten” eller ”Ændringer”, til udløbet af det opsigelsesvarsel, der er nævnt i disse bestemmelser.

Hvis Du som ny kunde har fået adgang til Vores Programpakker uden omkostninger i en Prøveperiode og vil fortryde eller opsige i Prøveperioden, gælder det angivne i afsnittet ”Prøveperiode” ovenfor.

Bemærk venligst, at kundeforholdet mellem Dig og Os består, og at disse aftalevilkår gælder, så længe Du stadigvæk har brugerkonto hos Os. Læs nærmere om, hvordan Du fjerner Din brugerkonto og afslutter kundeforholdet i afsnittet “Adgang til og brug af Tjenesten” ovenfor.

Hvis Du ønsker at afslutte Dit abonnement før tid (for eksempel at afslutte Dit kundeforhold med Os), skal Du stadig betale for resten af Abonnementsperioden eller en gældende Bindingsperiode.

Vi refunderer ikke eventuelle betalinger, Du allerede har betalt til Os.

Hvis Du opsiger Dit abonnement, vil Du fortsat have adgang til det indhold, Du har købt (via Eletronic Sell Through). Vi forbeholder Os dog retten til at varsle eventuelle ændringer, herunder fjerne eller begrænse adgangen til sådan indhold.

Hvis Du har købt adgang til Tjenesten via en tredjepart, herunder fx iTunes, skal Dit abonnement eventuelt opsiges via denne tredjepart i overensstemmelse med dennes aftalevilkår.

Vores opsigelse

Vi forbeholder Os ret til på et hvilket som helst tidspunkt at opsige eller suspendere Din adgang til Tjenesten. Hvis Vi opsiger aftalen med Dig, vil Du enten:

 1. fortsat have adgang til Tjenesten i den resterende Abonnementsperiode eller i en gældende Bindingsperiode, men Dit abonnement vil ikke blive fornyet;
 2. ikke have adgang til Tjenesten;
 3. have adgang til indhold, som Du har købt og eller lejet ved en Engangsbetaling, i den resterende gyldighedsperiode.

Vi har ret til at opsige og lukke for din adgang til Tjenesten uden varsel med øjeblikkelig virkning og kræve betaling af eventuelle udeståender, som derved forfalder til betaling straks, hvis opsigelsen eller suspensionen fra Vores side skyldes:

 1. uautoriseret eller mistanke om uautoriseret brug af Tjenesten;
 2. hvis Du eller brugere af Din brugerkonto ikke overholder disse aftalevilkår;
 3. forsinkelse af betaling.

Eventuel udestående betaling for abonnement vil i den forbindelse straks være forfalden til betaling til Os. Det indebærer, at Du, hvis Du har et abonnement med en Bindingsperiode, straks er forpligtet til at betale Abonnementsprisen for den resterende del af Bindingsperioden, selvom Vi opsiger abonnementet i henhold til dette afsnit.

Fortrydelsesret

Hvis Du har indgået en aftale med Os, har Du en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage. Din fortrydelsesret gælder, indtil Du tager Tjenesten i brug. Du har taget Tjenesten i brug, når Du starter den første afspilning af indhold, fx tv-kanaler, film eller sport, på Viaplay. Du giver, første gang Du tager Tjenesten i brug, Dit samtykke til, at fortrydelsesretten bortfalder, hvormed Du giver afkald på Din fortrydelsesret.

Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse, det vil sige ved modtagelsen af ordrebekræftelsen på Dit abonnement eller Din Engangsbetaling, og udløber 14 dage herefter. Har Du afgivet bestilling mandag den 1., har Du således frist til og med den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag kan Du vente til den følgende hverdag med at udnytte fortrydelsesretten.

Fortrydelsesretten er overholdt, hvis Du sender Din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet. Hvis Du vil gøre brug af Din fortrydelsesret, skal Du, inden Du tager abonnementet i brug og inden udløbet af 14-dages fristen, meddele dette til Os på support@viaplay.dk.

Du kan fortryde både mundtligt og skriftligt. Vær dog opmærksom på, at Du har bevisbyrden for, at Du har fortrudt rettidigt. Du kan anvende nedenstående standardformular ved fortrydelse, men det er ikke obligatorisk. Du skal udfylde felterne med *-markering:

Til Viaplay Kundeservice, support@viaplay.dk:
Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min aftale om køb af (*)
bestilt den (*)
Forbrugerens navn (*)
Forbrugerens adresse (*)
Forbrugerens underskrift (*) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
Dato (*)

Vi refunderer alle betalinger modtaget fra Dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Vi har modtaget Din meddelelse om fortrydelse.

Immaterielle rettigheder

Alt indhold som udgør en del af og er relateret til Tjenesten er beskyttet af dansk og international lovgivning om ophavsret. Alt ophavsret og andre immaterielle rettigheder til materiale og indhold, der udgør en del af og er relateret til Tjenesten, ejes eller er licenseret af Os. Vi giver Dig udelukkende en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og begrænset ret til at benytte disse rettigheder til personlig og privat brug (og ikke til noget kommercielt formål), forudsat at Du ikke, men ikke begrænset til,

 1. kopierer, udgiver, reproducerer, udlejer, offentliggør, udsender, distribuerer, transmitterer eller gør Tjenestens indhold tilgængelig for offentligheden, eller autoriserer andre personer til at gøre det,
 2. downloader, videresender eller deler indhold fra Tjenesten, får adgang til indhold fra en enhed, som ikke er registreret af Dig, eller opkræver nogen form for betaling for at se Tjenesten,
 3. omgår, modificerer, fjerner, dekompilerer, demonterer, skaber afledte produkter, adskiller, ændrer Tjenesten eller på anden måde manipulerer med sikkerhed eller kryptering eller anden teknologi eller software, der er en del af Tjenesten.

Intet ejerskab eller andre rettigheder relateret til Tjenesten eller noget af dens indhold gives eller overføres på nogen måde til Dig.

Overtrædelse af disse bestemmelser og af dansk og international lovgivning om ophavsret vil altid blive anset som en væsentlig misligholdelse af aftalen, og Vi kan i så fald straks spærre Din adgang til Tjenesten og/eller gøre Tjenesten utilgængelig for Dig, eller på anden måde forhindre fortsat ulovlig eller uautoriseret adfærd.

Sikkerhed

Du må ikke omgå eller forsøge at omgå Vores sikkerhedssystem eller forsøge at teste eller på anden måde påvirke Tjenestens sikkerhedssystem.

Du må ikke bruge Tjenesten på en måde, der kan skade, lukke, overbelaste, forringe eller krænke andre brugeres anvendelse eller oplevelse af Tjenesten. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, at sende eller overføre materiale, der indeholder softwarevirus eller andre computerkoder, filer eller programmer, der er designet til at skade, afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af computersoftware eller -hardware eller udstyr, der er forbundet direkte eller indirekte til Tjenesten.

Du må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til noget system, netværk, indhold eller oplysninger, som udgør Hjemmesiden, Tjenesten eller systemer, Tjenesten er baseret på. Du må heller ikke forsøge at opnå adgang til materiale eller information, som ikke bevidst er blevet gjort tilgængeligt eller er muligt at tilgå via Tjenesten.

Overtrædelse af ovennævnte vil altid blive anset som en væsentlig overtrædelse af aftalevilkårene, og Vi har ret til straks at lukke Din adgang til Tjenesten og/eller gøre Tjenesten utilgængelig for Dig, eller på anden måde forhindre en fortsat ulovlig eller uautoriseret adfærd.

Vores ansvar

Tjenesten udbydes som den er og ’afhængig af tilgængelighed’, og Vi giver ingen garantier vedrørende nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indholdet, information, tjenester eller andet materiale, som stilles til rådighed i eller via Tjenesten. Vi giver ingen garanti eller forpligtelser, hverken udtrykkeligt eller implicit, vedrørende funktionen, tilgængeligheden, kvaliteten, anvendeligheden eller sikkerheden for Tjenesten.

Vi, Vores koncernselskaber/Koncernen eller Vores samarbejdspartnere er i intet tilfælde ansvarlige for nogen direkte, indirekte, tilfældige eller særskilte skader eller følgeskader, som følge af brugen eller manglende evne til at bruge Tjenesten eller nogen tredjepartstjeneste, som der gives adgang til via Hjemmesiden eller Tjenesten.

Intet i disse aftalevilkår begrænser Vores ansvar af nogen grund, som Vi ikke kan ekskludere eller begrænse ved lov.

Skadesløshed

Brug af Tjenesten skal ske i overensstemmelse med disse aftalevilkår samt gældende lovgivning og praksis. Du er ansvarlig for de handlinger, Du foretager, når Du, eller andre brugere der er tilknyttet din brugerkonto, bruger Tjenesten, og Du samtykker til at holde Os, de øvrige selskaber i Koncernen og Vores samarbejdspartnere skadesløse for ethvert tab, skadeserstatning, krav, omkostninger eller udgifter, herunder retlige omkostninger, som forårsages af Dig eller opstår i forbindelse med enhver misligholdelse af aftalevilkårene, og alle overtrædelser af lovgivning, regler eller tredjemands rettigheder.

Sociale medier

Du kan via Tjenesten vælge, at dele links med andre brugere af Tjenesten og integrere Dine aktiviteter på Tjenesten med funktioner, der udbydes af tredjeparts sociale netværkstjenester, herunder men ikke begrænset til, fx Facebook og Twitter (“Sociale Medier”). Hvis Du vælger at bruge denne funktion, fx ved at forbinde Din profil til en Facebook-konto, kan dele af Din Brugerprofil, fx dit navn, blive tilgængelig for eller andre brugere af det pågældende Sociale Medie. Vi er ikke ansvarlige for indholdet, når det offentliggøres på Sociale Medier og Vi anbefaler derfor, at Du læser de relevante brugervilkår på de Sociale Mediers hjemmesider grundigt.

Hvis Du bruger Sociale Medier i forbindelse med Tjenesten, accepterer Du, at Du ikke må bruge Sociale Medier på nogen måde, som Vi, efter eget skøn, finder uacceptabel. Det betyder bl.a., at Du skal efterleve, men ikke begrænset til, følgende:

 1. Du må ikke udvise respektløshed imod, genere, mobbe, støde, udgive Dig for eller spamme andre brugere;
 2. Du må ikke offentliggøre eller skabe indhold, som er stødende, misbrugende, ærekrænkende, pornografisk eller uanstændigt;
 3. Du må ikke at bruge Brugerprofilen/Sociale Medier til noget illegalt, umoralsk eller skadeligt formål; og
 4. Tredjeparts rettigheder, herunder immaterielle rettigheder, skal til enhver tid respekteres.

Links på Hjemmesiden

Når Du bruger Hjemmesiden, kan den indeholde links til tredjeparters hjemmesider. Vi har ingen kontrol over indholdet på disse hjemmesider og påtager Os intet ansvar for dem eller for noget tab eller nogen skade, gene eller ulempe, der måtte opstå ved Din brug af disse hjemmesider ved at følge link fra Hjemmesiden.

Tvister og klager

I tilfælde af en tvist, der udspringer af aftalen, kan Du klage til Viaplay på support@viaplay.dk. Viaplay bestræber sig på, at træffe afgørelse i sagen senest en måned efter at klagen er indgivet.

Hvis der ikke kan opnås enighed om en mindelig løsning af sagen, kan klage indgives til Center for Klageløsning, Nævnenes Hus, Toldboden 2, 8800 Viborg eller online via Klageportalen for Nævnenes Hus https://kpo.naevneneshus.dk/.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis Du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives via http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal Du angive vores e-mail adresse support@viaplay.dk.

Aftalen reguleres og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning. Tvister kan i øvrigt til enhver tid indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom.

Ændringer

Vi forbeholder Os ret til når som helst at foretage ændringer i disse aftalevilkår. De til enhver tid gældende aftalevilkår for aftalen mellem Dig og Os vil fremgå af Hjemmesiden. Vi anbefaler, at Du løbende holder Dig opdateret ved at besøge Hjemmesiden regelmæssigt.

Du vil blive gjort opmærksom på væsentlige ændringer til ugunst for Dig via e-mail og/eller via Din brugerkonto på Tjenesten mindst 30 dage, før ændringen træder i kraft. Du kan ved væsentlige ændringer opsige aftalen med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft, hvis ændringen ikke åbenlyst er til Din fordel og under forudsætning af, at Vi har modtaget Din opsigelse senest 3 dage før ændringens ikrafttræden. Hvis Du ikke opsiger aftalen i overensstemmelse med det ovenfor angivne, betyder det, at Du accepterer ændringen.

Overdragelse

Disse aftalevilkår/aftalen med Os er kun gældende for individuelle brugere, og Du må ikke overdrage aftalen eller nogen del heraf til tredjepart. Vi har ret til uden Dit samtykke at overdrage hele eller dele af aftalen til en tredjepart eller et andet selskab i Koncernen.

Aftalen

Disse aftalevilkår samt Vores Privatlivspolitik og Cookiepolitik udgør det samlede aftalegrundlag mellem Dig og Os og erstatter alle eventuelle tidligere aftaler, både skriftlige og mundtlige, vedrørende indholdet af disse bestemmelser.

Force Majeure

Vi er ikke ansvarlige for svigt, nedbrud eller utilgængelighed eller fejl på Hjemmesiden eller Tjenesten eller anden mangel på opfyldelse af disse aftalevilkår, der forårsages af begivenheder, som ligger uden for Vores rimelige kontrol.

Ugyldighed

Skulle nogen bestemmelse i aftalen mellem Dig og Os blive erklæret ugyldig eller umulig at håndhæve, vil en sådan bestemmelse ikke på nogen måde have indflydelse på, ugyldiggøre eller forhindre håndhævelse af de øvrige bestemmelser i disse aftalevilkår, og anvendelsen af denne bestemmelse skal håndhæves idet omfang, lovgivningen tillader det.

Kontaktoplysninger

Hvis Du har spørgsmål til brugen af Hjemmesiden eller Tjenesten, eller hvis Du har brug for at kontakte Os, kan Du altid kontakte Os per e-mail på support@viaplay.dk eller via Vores Kundeservice.

December 2020