Aftalevilkår for brug af Viaplay

Oversigt

Viaplay er en internetbaseret tjeneste til levering af audiovisuelt indhold, der gøres tilgængeligt via enkeltstående køb, leje eller abonnement med eller uden bindingsperiode, til registrerede enheder (”Tjenesten”). Med Tjenesten kan du få adgang til tv-serier, film, sport og andet indhold i videoformat ved streaming eller download. Du kan finde information om de aktuelle Viaplay produkter på Viaplay.dk (“Hjemmesiden”).

Information om os

Tjenesten er udbudt af Nordic Entertainment Group Sweden AB (”NENT”, ”Vi”, ”Vores” eller ”Os”). Vi er registreret i Sverige under virksomhedsnummer 556304-7041 med adressen Boks 171 04, 104 62 Stockholm. Vi er en del af koncernen Modern Times Group MTG AB. Du kan læse Vores adfærdskodekser på www.mtg.se.

Tjenesten er underlagt den britiske tilsynsmyndighed Ofcoms tilsyn. Ofcom regulerer det redaktionelle indhold i programtjenester, som udbydes on-demand, herunder ved at påse at visse regler efterleves. Dette omfatter krav om, at visse typer af indhold ikke må gøres tilgængeligt for børn, totalforbud mod visse andre typer af indhold (herunder indhold der er egnet til at frembringe had), og regler om produktplacering i programmer samt sponsorering af særskilte programmer og tjenester.

Såfremt du har klaget til Os og ikke er tilfreds med Vores svar, kan du sende en klage vedrørende nogen af de ovenstående forhold i Vores on-demand tjenester til Ofcom ved at anvende følge online formular: www.ofcom.org.uk/tv-radio-and-on-demand/how-to-report-a-complaint/complain-about-a-video-on-demand-service.

Vær venligst opmærksom på, at Ofcom er tilsynsmyndighed for redaktionelt indhold i programtjenester, som gøres tilgængelige on-demand. Reklamer, som vises i forbindelse med Vores Tjenester, er underlagt den britiske tilsynsmyndighed Advertising Standards Authority (“ASA”). ASAs klageprocedure kan tilgås online på www.asa.org.uk/make-a-complaint.html eller via telefon (+44 020 7492 2222). Du kan også sende din klage til ASA med post til følgende adresse: Advertising Standards Authority, Mid City Place 71, High Holborn, London WC1V 6QT, Storbritannien.

Eventuelle spørgsmål, som vedrører tekniske problemer, fakturering, installation eller markedsføring skal ske direkte til Os via de kontaktoplysninger, du finder i disse aftalevilkår.

Yderligere information om Ofcom findes på www.ofcom.org.uk og om ASA på www.asa.org.uk.

Aftalevilkår

Disse aftalevilkår (sammen med de dokumenter, der refereres til heri) gælder for og er juridisk bindende for alle brugere af Tjenesten. Du skal læse og godkende disse vilkår og regler, inden at du benytter Tjenesten. Ved at bruge Tjenesten accepterer du disse aftalevilkår, og du samtykker til at overholde dem. Disse aftalevilkår er gældende, så længe du har et kundeforhold med Os. Hvis du på noget tidspunkt ikke accepterer eller ude af stand til at overholde aftalevilkårene, har du ikke ret til at anvende Tjenesten. Hvis du vil bruge Viaplay i AppleTV eller iOS enhed og foretage køb via iTunes, skal du også acceptere Apples vilkår for iTunes.

Adgang til og brug af Tjenesten

For at bruge Tjenesten kræver det, at du bliver kunde hos Os ved at oprette en brugerkonto og en kundeprofil på Hjemmesiden. Du gør dette ved at registrere dig på Hjemmesiden og godkende disse aftalevilkår og tilhørende dokumenter (læs mere herom under overskriften “Brugernavn og kodeord” nedenfor).

Du kan afslutte dit kundeforhold med Os ved at slette din brugerkonto og din kundeprofil. Du sletter din brugerkonto og din kundeprofil ved at kontakte Vores kundeservice (kontaktoplysninger findes under “Support” nedenfor). Bemærk, at den samme login-tjeneste også bruges til tjenesten Viafree, som udbydes af selskaber i koncernen Modern Times Group MTG AB, hvilket betyder, at hvis du afslutter dit kundeforhold med Os ved at slette din brugerkonto og kundeprofil til Viaplay, så vil dit kundeforhold med Viafree også blive afsluttet, og din brugerkonto og din kundeprofil til Viafree vil også blive slettet. For at fjerne din brugerkonto og din kundeprofil til Tjenesten, skal du først afslutte eventuelle abonnementer hos Os (læs mere under “Din Opsigelse” nedenfor).

Når du har oprettet en brugerkonto og en kundeprofil på websiden, kan du få adgang til Tjenesten ved at:

 1. foretage en individuel betaling for adgang til bestemt indhold, enten som et enkeltstående køb (”Electronic Sell Through”), leje i 48 timer (fra leje- og købssektionen), eller til at få adgang til live sportsudsendelser i 24 timer (“Sports Day Pass”), eller en live udsendelse af et bestemt event, såsom en enkelt fodbold- eller boksekamp (Pay-Per-View); eller
 2. ved at tegne et abonnement for en måned ad gangen ved at vælge en eller flere pakker og betale månedligt forud (“Abonnementsprisen”), indtil du opsiger dit abonnement. Hver måned, du abonnerer på Tjenesten, kaldes “Abonnementsperioden”; eller
 3. Ved, hvor det er muligt, at abonnere i en bindende periode på en eller flere indholdspakker og foretage betaling, som specificeret i den pågældende aftale. Minimumsperioden, i hvilken du er forpligtet til at abonnere på Tjenesten og foretage abonnementsbetaling, refereres til som “Bindingsperioden”. Efter Bindingsperiodens udløb løber abonnement videre som anført under pkt. b ovenfor, indtil du opsiger abonnementet.

Alternativt kan du få adgang til Tjenesten som en del af en anden tjeneste, der tilbydes af NENT eller Viaplays koncernselskaber. Køb af indhold (Electronic Sell Through) giver ubegrænset adgang til streaming og afspilning af det købte indhold, så længe det er omfattet af en aftale mellem Os og rettighedshaveren. Det købte indhold kan også downloades, og derefter kan det tilgås offline uden adgang til internettet, på enheder hvor Viaplay understøtter denne funktionalitet. Skulle Vores aftale med rettighedshaveren ophøre, eller hvis adgang til det købte indhold af andre årsager ophører (f.eks. på grund af tekniske årsager), vil du være berettiget til en forholdsmæssig kompensation i form af en voucher, som kan bruges til Tjenesten.

For at få adgang til Tjenesten skal du opfylde følgende betingelser:

 1. Du skal være mindst 18 år;
 2. Du skal være bosiddende i Kongeriget Danmark (”Området”);
 3. Du skal kunne opfylde en sædvanlig kreditvurdering;
 4. Du skal indestå for, at de oplysninger, du har angivet i forbindelse med registreringen, er sandfærdige og korrekte, og du skal meddele Os, hvis disse oplysninger på noget tidspunkt ændres;
 5. Med undtagelse af tilfælde, hvor du midlertidigt opholder dig i et andet land inden for EU, skal du acceptere, at Tjenesten udelukkende leveres i Området, hvori du er bosiddende. Vi er således på ingen måde ansvarlig for eventuelle omkostninger, overtrædelser af lovgivning eller andet ansvar, herunder erstatningsansvar, der måtte følge af, at du benytter eller forsøger at benytte Tjenesten uden for Området;
 6. Du må kun benytte Tjenesten til personligt og privat brug, og således ikke til noget kommercielt eller offentligt formål;
 7. Du skal sørge for, at du har adgang til en egnet internetforbindelse;
 8. Du skal sørge for, at hver enhed, som er registreret til at anvende Tjenesten, fremgår under sektionen ”Vores Platforme” på Hjemmesiden;
 9. Du må ikke anvende eller lade andre anvende Tjenesten til ulovlige eller upassende formål;
 10. Du skal registrere dine betalingsoplysninger.

Behandling af personoplysninger

Når du registrer en brugerkonto og opretter en kundeprofil til Tjenesten, samt når du anvender Tjenesten, indsamler og behandler Vi visse oplysninger om dig. Du kan læse mere om, hvilke oplysninger som Vi indsamler, og hvordan Vi behandler de indsamlede oplysninger i Vores privatlivspolitik.

Udstyr, systemer og forbindelser

Din mulighed for at bruge Tjenesten afhænger af, at du har det nødvendige udstyr, system og forbindelse. Før du gennemfører et individuelt køb eller abonnerer på Tjenesten, skal du sikre dig, at du har det nødvendige udstyr, systemer og forbindelse for at kunne anvende Tjenesten på den tiltænkte måde. De minimale systemkrav for at kunne anvende Tjenesten er specificeret på Hjemmesiden, men overholdelse af disse krav er ingen garanti for, at du altid vil være i stand til at anvende Tjenesten vellykket. Under ”Vores Platforme” kan du finde information om, hvilke platforme du kan benytte til Tjenesten.

Vi kan til enhver tid fastsætte, hvilke enheder du må benytte til at anvende Tjenesten på. Du kan registrere og bruge Tjenesten på maksimalt fire (4) enheder samt en godkendt boks, angivet under ”Vores Platforme” på Hjemmesiden. Du kan ikke ændre mere end én (1) registreret enhed ad gangen inden for en periode på 90 kalenderdage. Det fremgår af Hjemmesiden under ”Vores Platforme”, hvilke enheder Tjenesten i øjeblikket kan anvendes på. Vi er ikke ansvarlige for enheder, der er produceret, solgt eller drevet af andre end Os, og Vi garanterer heller ikke for disse enheders funktion eller forenelighed med Tjenesten.

Du kan streame indhold på maximalt to (2) registrerede enhederne samtidigt. Hvis du har betalt for at få adgang til en live-udsendelse af et event, fx Pay-Per-View, kan du dog kun streame dette indhold på en (1) registreret enhed ad gangen.

Du accepterer, at tilgængeligheden af Tjenesten kan blive påvirket af overbelastning på internettet eller af andre netværks-, ISP-, elektroniske-, computer- eller kommunikationsproblemer og –svigt, og at Vi ikke er ansvarlige for mislykket brug af Tjenesten forårsaget af sådan overbelastning, problemer eller fejl.

Brugernavn og kodeord

Når du registrerer dig og opretter en brugerkonto og kundeprofil på Hjemmesiden, vil du blive bedt om at angive et brugernavn og kodeord for at logge ind og anvende Tjenesten. Hvis du registrerer dig i Apple TV via iTunes, skal du kun oprette et kodeord, hvis du ønsker at få adgang til Tjenesten på andre registrerede enheder end Apple TV. Den samme login-tjeneste anvendes ud over Tjenesten også til play-tjenesten, Viafree. Det betyder, at du efter registreringen har samme brugernavn og kodeord til Tjenesten samt til tjenesten Viafree, og at du kan logge ind på begge tjenester med dit brugernavn og kodeord. Du skal dog være opmærksom på, at Viafree er en separat tjeneste med separate aftalevilkår (disse er tilgængelige på www.viafree.dk) og at du, for at få adgang til Viafree, kan blive bedt om at acceptere Viafrees brugervilkår i forbindelse med, at du første gang logger ind på tjenesten med dit brugernavn og kodeord. Du kan på samme tid også blive bedt om at acceptere yderligere politikker og/eller vilkår, såsom privatlivs- og cookiepolitikker. Hvis du allerede er registreret hos Viafree, kan du oprette en brugerkonto og en kundeprofil til Tjenesten ved at logge ind på Tjenesten med dit brugernavn og kodeord til Viafree, men for at få adgang til Tjenestens indhold ved at gennemføre en individuel betaling eller tegne et abonnement, skal du læse og godkende disse aftalevilkår, og du vil blive bedt om at gøre dette. Det er først, når du har accepteret disse aftalevilkår, at din brugerkonto til Tjenesten oprettes, og du derved indgår i et kundeforhold med Os. Den fælles login-tjeneste betyder også, at hvis du ændrer dit kodeord til Tjenesten, eller til Viafree-tjenesten, ændres kodeordet til begge tjenester.

Brugernavn og kodeord er fortrolige oplysninger, og du må ikke videregive dem til nogen tredjepart. Vi forbeholder os ret til på ethvert tidspunkt, men med rimeligt varsel, at kræve, at du ændrer dit kodeord. Du accepterer, at en sådan ændring kan forårsage en midlertidig afbrydelse af din adgang til Tjenesten samt eventuelt til tjenesten Viafree, eftersom samme login anvendes til begge tjenester.

Hvis du har mistanke om, at dit brugernavn og/eller adgangskode bliver brugt af en anden, skal du straks underrette Os og ændre din adgangskode. Hvis Vi har grund til at antage, at brugernavn og/eller adgangskode er blevet afsløret eller på anden måde misbruges, har Vi ret til straks at deaktivere Tjenesten og/eller gøre Tjenesten utilgængelig for dig eller på anden måde forhindre fortsat uautoriseret eller ulovlig adfærd.

Mindreårige

Tjenesten kan indeholde materiale, der er direkte uegnet for mindreårige, og som også kan virke stødende på andre.

Hvis du ønsker at begrænse adgangen til Tjenesten for mindreårige, kan du aktivere forældrekontrol på din brugerkonto under “Forældrekontrol” under ”Min Konto”. Tjenesten er ikke beregnet til at blive benyttet af børn uden involvering, tilsyn og godkendelse af en forælder eller værge. Såfremt du aktiverer forældrekontrol, bør du derfor ikke afsløre den firecifrede PIN-kode til dit barn.

E-mailadresse

Informationer og meddelelser fra Os sendes til den e-mailadresse, som du oplyste ved oprettelsen. Hvis du ændrer din e-mailadresse, skal du straks opdatere din profil på Hjemmesiden. Vi vil altid betragte den senest oplyste e-mailadresse som den korrekte kundeadresse.

Betaling og restancer

Det er en forudsætning for brug af Tjenesten, at du registrerer og løbende opdaterer dine betalingsoplysninger i Tjenesten.

Oplysninger om de betalingskort, der kan benyttes som betaling for Tjenesten, kan findes på Hjemmesiden.

Ved din registrering af dine betalingsoplysninger registrerer og opbevarer en tredjemand, godkendt efter internationale sikkerhedsstandarder (PCI DSS – Payment Card Industry Data Security Standard), på vegne af Viaplay de betalingsoplysninger, som er nødvendige for anvendelsen af Tjenesten.

Individuelle køb betales på købstidspunktet, og betalingen vil blive trukket fra det betalingskort, du har angivet i forbindelse med din registrering, eller gennem anden aftalt betalingsmetode, f.eks. gennem Klarna eller lignende betalingstjeneste. Vær opmærksom på, at hvis du vælger betaling via Klarna eller lignende betalingstjeneste, kan du blive bedt om at acceptere vilkårene for en sådan betalingstjeneste. For yderligere information om, hvordan betaling via Klarna fungerer se www.klarna.se. Hvis du foretager individuelle køb i AppleTV eller en iOS enhed via iTunes (hvor det er muligt) vil beløbet blive trukket fra det betalingskort, som du har registreret i iTunes. Hvis individuelle køb ikke kan faktureres via iTunes, skal du, hvis du har tegnet et abonnement via Apple TV eller en iOS enhed via iTunes, angive et andet betalingsmiddel, som f.eks. et betalingskort, for at gennemgøre et individuelt køb. Information om dine gennemførte køb kan findes under ”Mine Sider” på Hjemmesiden.

Løbende abonnementer betales forud, og beløbet trækkes fra det betalingskort, som du har angivet i forbindelse med din registrering eller gennem anden aftalt betalingsmetode, f.eks. gennem Klarna eller lignende betalingstjeneste. Vær opmærksom på, at hvis du vælger betaling via Klarna eller anden betalingstjeneste, kan du blive bedt om at acceptere vilkårene for en sådan betalingstjeneste. For yderligere information om, hvordan betaling via Klarna fungerer se www.klarna.dk. Hvis du har tegnet abonnement via Apple TV eller via en iOS enhed via iTunes, trækkes prisen for abonnementet fra det betalingskort, du har registreret i iTunes. Betaling for abonnementet opkræves automatisk ved udløbet af hver Abonnementsperiode. Hvis du har et abonnement med Bindingsperiode, hvor Abonnementsprisen betales månedligt, tegnes Abonnementsprisen for betaling som angivet i vilkårene for den valgte betalingstjeneste.

Du hæfter for betalingen for de ydelser, der leveres i henhold til aftalen. Du hæfter også i de tilfælde, hvor Tjenesten overlades til andre, jf. lov om betalinger § 100. Forsinket betaling giver Os ret til at opkræve renter i henhold til renteloven samt ret til at suspendere eller begrænse din adgang til eller brug af Tjenesten. Derudover har Vi også altid ret til at opsige abonnementet i sin helhed med øjeblikkelig virkning i de tilfælde, hvor din betaling er mere end ti (10) kalenderdage forsinket. Hvis du har et abonnement med Bindingsperiode, er du forpligtet til straks at betale for den resterende del af Bindingsperioden, selvom Vi opsiger dit abonnement i henhold til dette afsnit. Hvis der ikke er tilstrækkelige midler til rådighed, har vi også ret til at inddrive gælden på anden måde.

Priser og pakkeændringer

Betaling vil blive opkrævet efter den til enhver tid gældende prisliste. For at se en leje- og købefilm, en live-udsendelse fra et specifikt event, f.eks. Pay-Per-View on demand-indhold, eller for at købe et Sport Day Pass tilgår ekstra omkostninger. Samtlige priser er tilgængelige på Hjemmesiden og kan ændre sig over tid, hvilket vil blive meddelt dig i overensstemmelse med disse vilkår. Vær venligst opmærksom på, at priserne for Sport Day Pass ændres løbende. Med forbehold for dine rettigheder i henhold til punktet “Fortrydelsesret” kan ingen betalinger refunderes, og Vi foretager ingen tilbagebetalinger eller krediterer for uanvendt eller kun delvis brug af Tjenesten.

Du har ret til at ændre din pakke, hvis du har et løbende abonnement uden Bindingsperiode. Du kan gøre dette under ”Mine Sider”. Hvis du vælger at opgradere dit abonnement, kan dette føre til en højere pris for din nuværende forudbetalte periode. Den nye pris for abonnement vil blive trukket fra dit betalingskort, den dag du opgraderer dit abonnement, og den tidligere Abonnementspris vil blive fratrukket proportionalt. Den nye Abonnementspris vil få virkning fra den næste forfaldsdato for betaling. Hvis du vælger at nedgradere dit abonnement til en pakke med lavere pris, vil både prisændringer og pakkeændringen få virkning fra den næste forfaldsdato for betaling.

Hvis du har tegnet abonnementet via AppleTV eller en iOS enhed via iTunes, skal du ændre din pakke i iTunes. Hvis du har spørgsmål eller ønsker hjælp i den forbindelse, kan du kontakte Viaplays kundeservice (se under afsnittet ”Kontaktoplysninger” nedenfor).

Prisændringer

Vi giver dig mindst 30 dages varsel per e-mail eller offentliggørelse på Hjemmesiden, hvis der forekommer ændringer i priser, f.eks. som følge af øgede program- og distributionsomkostninger. Væsentlige ændringer varsles individuelt per e-mail. For abonnement med Bindingsperiode gælder den aftalte pris under hele Bindingsperioden. Vi kan dog ændre priserne med kortere varsel, eller under Bindingsperioden, hvis Vores omkostninger ved at gøre Tjenesten tilgængelig stiger som følge af ændrede skatter, afgifter, valutakursudsving, ændring i priser til tredjemand, beslutninger fra myndighedernes side eller lovændringer eller anden regulering, og prisstigningen af abonnementet svarer til denne stigning.

Hvis du ikke kan acceptere prisændringen, har du ret til at opsige dit abonnement med virkning fra den dag, ændringen træder i kraft, hvis Viaplay har modtaget meddelelse herom mindst tre (3) kalenderdage før ændringens ikrafttræden.

Ændring i priser, som beskrevet ovenfor, omfatter også indførelsen af nye priser, gebyrer mv.

Gratis prøveperiode – herunder opsigelse

Vi kan tilbyde nye kunder en specifik prøveperiode med brug af Vores pakker uden omkostninger (“Gratisperioden”). For at benytte dig af Gratisperioden må du eller andre i din husstand ikke tidligere have benyttet sig af Gratisperioden eller andre lignende kampagnetilbud fra Os tidligere.

Gratisperioden begynder, når du har accepteret tilbuddet om Gratisperioden og indtastet dine betalingsoplysninger på Hjemmesiden. Hvis du, i forbindelse med at benytte dig af tilbuddet om Gratisperioden, har registreret dig via AppleTV eller en iOS enhed via iTunes, begynder perioden, når du har accepteret tilbuddet om Gratisperioden og indtastet dine betalingsoplysninger i Apple TV eller en iOS enhed.

Når Gratisperioden udløber, vil du automatisk blive opkrævet betaling for din valgte pakke i henhold til de gældende priser, som findes på Hjemmesiden, medmindre du aktivt fortryder Gratisperioden i overensstemmelse med afsnittet “Fortrydelsesret” nedenfor, eller opsiger Gratisperioden senest den sidste dag af perioden. Hvis du fortryder, ophører Gratisperioden med det samme. Hvis du opsiger, ophører Gratisperioden ved periodens sidste dag.

For at fortryde eller opsige Gratisperioden, skal du gå til opsigelsesdelen under ”Min Konto”.

Hvis du, i forbindelse med at benytte dig af tilbuddet om Gratisperioden, har registreret dig via AppleTV eller en iOS enhed via iTunes, vil du efter udløbet af Gratisperioden blive opkrævet betaling for pakken i henhold til de gældende priser, som findes på Hjemmesiden, hvis du ikke aktivt vælger at opsige Gratisperioden. Hvis du ikke vil fortsætte som betalende kunde, skal du opsige Gratisperioden under prøveperioden. Gratisperioden udløber da ved prøveperiodens sidste dag. For at fortryde eller opsige Gratisperioden, skal du gå til ”Min Konto” og følge linket til iTunes.

Når Gratisperioden ophører som følge af din fortrydelse eller opsigelse, vil du ikke have adgang til eller have mulighed for at genoptage Gratisperioden.

Ændringer af Tjenesten

Vi har ret til at foretage ændringer i indhold af pakker, som du abonnerer på. Vi vil gøre dig opmærksom på sådanne ændringer via e-mail eller gennem offentliggørelse på Hjemmesiden. En sådan ændring vil træde i kraft på det tidspunkt, som er angivet i meddelelsen, dog tidligst tredive (30) kalenderdage efter meddelelsen er sendt eller offentliggjort. En ændring kan træde i kraft tidligere, hvis den er forårsaget af en potentiel overtrædelse af loven, en afgørelse truffet af myndighederne, en ændring af lovgivningen eller en lignende situation af force majeure karakter. Hvis ændringen er til væsentlig ugunst for dig, kan du ophæve de berørte dele af aftalen på betingelse af, at Vi har modtaget meddelelse om dette forud for, at ændringen får virkning.

Vi arbejder kontinuerligt på at forbedre Tjenesten og løbende ændringer og opdateringer af indhold (såsom fjernelse eller tilføjelser af tv-serier, film eller sportsbegivenheder) og ændringer i Hjemmesidens udseende betragtes ikke som ændringer i henhold til dette afsnit.

Automatisk abonnementsfornyelse

Når du abonnerer på en pakke, bliver dit abonnement automatisk fornyet på månedsbasis i slutningen af din abonnementsperiode eller Bindingsperiode, og Vi fortsætter med at trække den månedlige betaling fra det aftalte betalingsmiddel, indtil du opsiger abonnementet.

Din opsigelse

Hvis du ønsker at opsige dit abonnement, skal du gå til opsigelsesdelen under ”Min Konto” på Hjemmesiden. Hvis du vil opsige dit abonnement, og det er tegnet i Apple TV eller en iOS enhed via iTunes, skal du gøre dette i iTunes. Opsigelse vil herefter blive gennemført som følger:

 1. Ved udløbet af indeværende abonnementsperiode, inden for hvilken du meddeler Os, at du ønsker at opsige. Hvis du har et abonnement med Bindingsperiode, træder opsigelsen først i kraft med udgangen af Bindingsperioden; eller
 2. når du giver Os varsel i henhold til bestemmelserne om ”Ændringer i Tjenesten”, ”Prisændringer” eller ”Ændringer” til udløbet af det opsigelsesvarsel, der er nævnt i disse bestemmelser.

Hvis du som ny kunde har fået adgang til Vores pakker uden omkostninger under en prøveperiode (”Gratisperiode”) og vil fortryde eller opsige i en Gratisperiode, gælder det angivne i ”Gratisperiode – herunder opsigelse” ovenfor.

Bemærk venligst, at kundeforholdet består, og at disse vilkår og betingelser gælder, så længe du stadigvæk har brugerkonto og din kundeprofil hos Os. Læs nærmere om, hvordan du fjerner din brugerkonto og afslutter kundeforholdet under “Adgang til og brug af Tjenesten” ovenfor.

Hvis du ønsker at afslutte dit abonnement før tid (for eksempel at afslutte dit kundeforhold med os), skal du stadig betale for resten af abonnementsperioden eller Bindingsperioden.

Vi refunderer ikke eventuelle gebyrer, du allerede har betalt.

Hvis du opsiger dit abonnement, vil du fortsat have adgang til det indhold, du har købt (Eletronic Sell Through). Vi forbeholder Os dog retten til at varsle eventuelle ændringer i den forbindelse.

Vores opsigelse

Vi forbeholder Os ret til på et hvilket som helst tidspunkt at opsige eller suspendere din adgang til Tjenesten. Hvis Vi opsiger aftalen, vil du enten

 1. have fortsat adgang til Tjenesten (eller modtage en pro rata tilbagebetaling efter Vores skøn) i den resterende Abonnementsperiode eller Bindingsperiode, men dit abonnement vil ikke blive fornyet, eller
 2. have adgang til det indhold, som du allerede har købt ved en individuel betaling, i den resterende periode af Tjenestens gyldighedstid.

Vi har ret til at opsige Tjenesten uden varsel med øjeblikkelig virkning, hvis annulleringen skyldes

 1. uautoriseret eller mistanke om uautoriseret brug af Tjenesten;
 2. manglende overholdelse af disse aftalevilkår;
 3. overskridelse af betalingstermin med mere end ti (10) kalenderdage efter forfaldsdagen.

Eventuel udestående betaling for abonnement vil i den forbindelse straks være forfalden til betaling til Os. Det indebærer, at du, hvis du har et abonnement med Bindingsperiode, straks er forpligtet til at betale Abonnementsprisen for den resterende del af Bindingsperioden, selvom Vi opsiger abonnementet i henhold til dette afsnit.

Support

For at komme i kontakt med Vores kundeservice kan du enten:

 • emaile: support@viaplay.dk
 • ringe til kundeservice på telefonnummer 45 100 101 (mandag til fredag 13:00 til 21:00, weekend 12:00 til 19:00) eller
 • sende et brev til Os: att: Kundeservice, Box 171 04, 104 62 Stockholm.

Fortrydelsesret

Hvis du har indgået en aftale med Os, har du en lovbestemt fortrydelsesret på 14 dage. Din fortrydelsesret gælder, indtil du tager Tjenesten i brug. Du har taget Tjenesten i brug, når du starter den første afspilning af indhold, fx film, eller sport, på Viaplay. Du giver, første gang du tager Tjenesten i brug, dit samtykke til, at fortrydelsesretten bortfalder, og dermed giver du afkald på din fortrydelsesret.

Fortrydelsesretten regnes fra aftalens indgåelse, det vil sige ved modtagelsen af ordrebekræftelsen på dit abonnement eller på et individuelt køb, og udløber 14 dage herefter. Har du afgivet bestilling mandag den 1., har du således frist til og med den 15. Hvis fristen udløber på en helligdag, en lørdag, grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag kan du vente til den følgende hverdag med at udnytte fortrydelsesretten.

Fortrydelsesretten er overholdt, hvis du sender din meddelelse om fortrydelse, inden fortrydelsesfristen er udløbet. Hvis du vil gøre brug af din fortrydelsesret, skal du, inden du tager abonnementet i brug og inden udløbet af 14-dages fristen, meddele dette til Os på support@viaplay.dk.

Du kan fortryde både mundtligt og skriftligt. Vær dog opmærksom på, at du har bevisbyrden for, at du har fortrudt rettidigt. Du kan anvende nedenstående standardformular ved fortrydelse, men det er ikke obligatorisk. Du skal udfylde felterne med *-markering:

 

Til Viaplay Kundeservice, support@viaplay.dk:
Jeg meddeler herved, at jeg ønsker at gøre fortrydelsesretten gældende i forbindelse med min aftale om køb af (*)
bestilt den (*)
Forbrugerens navn (*)
Forbrugerens adresse (*)
Forbrugerens underskrift (*) (kun hvis formularens indhold meddeles på papir)
Dato (*)

Vi refunderer alle betalinger modtaget fra dig uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor Vi har modtaget din meddelelse om fortrydelse.

Immaterielle rettigheder

Alt indhold i Tjenesten er beskyttet af dansk og international lovgivning om ophavsret. Alt ophavsret og andre immaterielle rettigheder til materiale og indhold, der udgør en del af Tjenesten, ejes eller er licenseret af Os. Vi giver dig udelukkende en ikke-eksklusiv, ikke-overdragelig og begrænset ret til at benytte disse rettigheder til personlig og privat brug (og ikke til noget kommercielt formål), forudsat at du ikke, men ikke begrænset til,

 1. kopierer, udgiver, reproducerer, udlejer, offentliggør, udsender, distribuerer, transmitterer eller gør Tjenestens indhold tilgængelig for offentligheden, eller autoriserer andre personer til at gøre det,
 2. downloader, videresender eller deler indhold fra Tjenesten, får adgang til indhold fra en enhed, som ikke er registreret af dig, eller opkræver nogen form for betaling for at se Tjenesten,
 3. omgår, modificerer, fjerner, dekompilerer, demonterer, skaber afledte produkter, adskiller, ændrer Tjenesten eller på anden måde manipulerer med sikkerhed eller kryptering eller anden teknologi eller software, der er en del af Tjenesten.

Intet ejerskab eller anden rettighed relateret til Tjenesten eller noget af dens indhold gives eller overføres på nogen måde til dig.

Overtrædelse af disse bestemmelser og af immaterialretten vil altid blive anses som en væsentlig overtrædelse af aftalen, og Vi kan i så fald straks spærre din adgang til Tjenesten og/eller gøre Tjenesten utilgængelig for dig, eller på anden måde forhindre fortsat ulovlig eller uautoriseret adfærd.

Sikkerhed

Du må ikke forsøge at omgå Vores sikkerhedssystem eller forsøge at teste Tjenestens sikkerhedssystem.

Du må ikke bruge Tjenesten på en måde, der kan skade, lukke, overbelaste, forringe eller krænke andre brugeres anvendelse eller oplevelse af Tjenesten. Dette omfatter, men er ikke begrænset til, at sende eller overføre materiale, der indeholder softwarevirus eller andre computerkoder, filer eller programmer, der er designet til at skade, afbryde, ødelægge eller begrænse funktionaliteten af computersoftware eller -hardware eller udstyr, der er forbundet direkte eller indirekte til Tjenesten.

Du må ikke forsøge at opnå uautoriseret adgang til noget system, netværk, indhold eller oplysninger, som udgør Hjemmesiden, Tjenesten eller systemer, Tjenesten er baseret på. Du må heller ikke forsøge at opnå adgang til materiale eller information, som ikke bevidst er blevet gjort tilgængeligt eller er muligt at tilgå via Tjenesten.

Overtrædelse af ovennævnte vil altid blive anset som en væsentlig overtrædelse af aftalevilkårene, og Vi har ret til straks at spærre din adgang til Tjenesten og/eller gøre Tjenesten utilgængelig for dig, eller på anden måde forhindre en fortsat ulovlig eller uautoriseret adfærd.

Vores ansvar

Tjenesten udbydes som den er og “afhængig af tilgængelighed”, og Vi giver ingen garantier vedrørende nøjagtigheden eller fuldstændigheden af indholdet, information, tjenester eller andet materiale, som stilles til rådighed i eller via Tjenesten. Vi giver ingen garanti eller forpligtelser, hverken udtrykkeligt eller implicit, vedrørende funktionen, tilgængeligheden, kvaliteten, anvendeligheden eller sikkerheden for Tjenesten.

Vi, Vores koncernselskaber eller Vores samarbejdspartnere er i intet tilfælde ansvarlige for nogen direkte, indirekte, tilfældige eller særskilte skader eller følgeskader, som følge af brugen eller manglende evne til at bruge Tjenesten eller nogen tredjepartstjeneste, som der gives adgang til via Hjemmesiden eller Tjenesten.

Intet i disse bestemmelser begrænser Vores ansvar af nogen grund, som Vi ikke kan ekskludere eller begrænse ved lov.

Skadesløshed

Brug af Tjenesten skal ske i overensstemmelse med aftalevilkårene og gældende lovgivning og praksis. Du er ansvarlig for de handlinger, du foretager, når du bruger Tjenesten, og du samtykker til at holde Os, de øvrige selskaber i MTG-koncernen og Vores samarbejdspartnere skadesløse for ethvert tab, skadeserstatning, krav, omkostninger eller udgifter, herunder retlige omkostninger, som forårsages af dig eller opstår i forbindelse med enhver misligholdelse af aftalevilkårene, og alle overtrædelser af lovgivning, regler eller tredjemands rettigheder.

Sociale medier

Tjenesten kan give dig mulighed for at gøre din profil offentlig tilgængelig, dele links med andre brugere af Tjenesten og integrere dine aktiviteter på Tjenesten med funktioner, der udbydes af tredjeparts sociale netværkstjenester, inklusive, men ikke begrænset til, f.eks. Facebook og Twitter (“Sociale Medier”). Hvis du vælger at bruge denne funktion, fx ved at forbinde din profil til en Facebook-konto, kan dele af din Viaplay-profil blive tilgængelig for offentligheden eller andre brugere. Vi er ikke ansvarlige for indholdet, når det offentliggøres på Sociale Medier, og Vi anbefaler derfor, at du læser de relevante brugervilkår på de Sociale Mediers hjemmesider.

Hvis du bruger Sociale Medier i forbindelse med Tjenesten, accepterer du, at du ikke må bruge dem på nogen måde, som Vi, efter eget skøn, finder uacceptabel. Det betyder bl.a., at du skal efterleve, men ikke begrænset til, følgende:

 1. Du må ikke udvise respektløshed imod, genere, mobbe, støde, udgive dig for eller spamme andre brugere;
 2. Det er forbudt at offentliggøre eller skabe indhold, som er stødende, misbrugende, ærekrænkende, pornografisk eller uanstændigt;
 3. Det er forbudt at bruge Viaplay-profilen til noget illegalt, umoralsk eller skadeligt formål; eller
 4. Tredjeparts rettigheder, herunder immaterielle rettigheder, skal til enhver tid respekteres.

Links fra Hjemmesiden

Når du bruger Hjemmesiden, kan den indeholde links til tredjeparters hjemmesider. Vi har ingen kontrol over indholdet på disse hjemmesider og påtager Os intet ansvar for dem eller for noget tab eller nogen skade, gene eller ulempe, der måtte opstå ved din brug af disse hjemmesider.

Tvister og klager

I tilfælde af en tvist, der udspringer af aftalen, kan du klage til Viaplay på support@viaplay.dk.

Viaplay træffer som udgangspunkt afgørelse i sagen senest en måned efter at klagen er indgivet.

Hvis der ikke kan opnås enighed om en mindelig løsning af sagen, kan klage indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives via http://ec.europa.eu/odr. Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse support@viaplay.dk.

Aftalen reguleres og fortolkes i overensstemmelse med dansk lovgivning. Tvister kan i øvrigt til enhver tid indbringes for de almindelige domstole efter gældende regler herom.

Ændringer

Vi forbeholder Os ret til når som helst at foretage ændringer og/eller tilføjelser til disse aftalevilkår. Ændringer/tilføjelser vil fremgå af Hjemmesiden. Vi anbefaler, at du løbende holder dig opdateret ved at besøge Hjemmesiden regelmæssigt.

Du vil blive gjort opmærksom på væsentlige ændringer og/eller tilføjelser til disse aftalevilkår via e-mail eller ved offentliggørelse på Hjemmesiden mindst 30 dage, før ændringen og/eller tilføjelsen træder i kraft. Du kan ved væsentlige ændringer opsige aftalen med virkning fra den dag, hvor ændringen træder i kraft, på betingelse af at ændringen ikke åbenlyst er til din fordel og under forudsætning af, at Vi har modtaget din forudgående underretning om opsigelsen. Hvis du ikke opsiger aftalen i overensstemmelse med det ovenfor angivne, betyder det, at du accepterer ændringen.

Overdragelse

Aftalen er kun gældende for individuelle brugere, og du må ikke overdrage aftalen eller nogen del heraf til tredjepart. Vi har ret til at overdrage hele eller dele af aftalen til en tredjepart.

Aftalen

Disse aftalevilkår samt Vores Privatlivspolitik og Cookiepolitik udgør det hele samlede aftalegrundlag mellem dig og Os og erstatter alle eventuelle tidligere aftaler, både skriftlige og mundtlige, vedrørende indholdet af disse bestemmelser.

Force Majeure

Vi er ikke ansvarlige for svigt, nedbrud eller utilgængelighed eller fejl på Hjemmesiden eller Tjenesten eller anden mangel på opfyldelse af disse aftalevilkår, der forårsages af begivenheder, som ligger uden for Vores rimelige kontrol.

Ugyldighed

Skulle nogen bestemmelse i aftalen mellem dig og Os blive erklæret ugyldig eller umulig at håndhæve, vil en sådan bestemmelse ikke på nogen måde have indflydelse på, ugyldiggøre eller forhindre håndhævelse af de resterende bestemmelser i aftalen, og anvendelsen af denne bestemmelse skal håndhæves idet omfang, lovgivningen tillader det.

Kontaktoplysninger

Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Os på tlf.: 45 100 101 eller per e-mail support@viaplay.dk.

Maj 2018