VIAPLAY PRIVATLIVSPOLITIK

1. INDLEDNING

Viaplay AB, 556513-5547 (“Viaplay”), er en del af Nordic Entertainment Group Sweden AB, 556304-7041 (”NENT Sweden”), Post Box 171 04, 104 62 Stockholm (NENT Sweden og Viaplay nævnes, i fællesskab, herefter som ”NENT”, ”Vi”, ”Vores” eller ”Os”). NENT Sweden tilhører Koncernen af selskaber, hvor Nordic Entertainment Group AB, 559124-6847, er moderselskab (”Koncernen”).
Denne privatlivspolitik (”Politik”) gælder for Dig (”Dig”, ”Du”, ”Dine” eller ”Dit”) som anvender Vores Tjenester. Politikken forklarer hvordan NENT behandler Dine personoplysninger i forbindelse med at Du besøger Vores hjemmeside, anvender Vores Tjenester, kommunikerer med Os via Vores sociale medier, eller på anden vis benytter Vores andre kanaler.
NENT er dataansvarlig for Dine personoplysninger, og Dit privatliv er vigtigt for Os. Derfor er det vigtigt for Os at de personoplysninger Vi indsamler om Dig, når Du anvender Vores Tjenester, besøger Vores hjemmeside, eller anvender Vores applikationer (”Tjenester”), opbevares og behandles på et trygt og sikkert grundlag, og i overensstemmelse med gældende lovgivning, bl. a. persondataforordningen.
Vi beder Dig om at læse denne Privatlivspolitik omhyggeligt igennem. Hvis Du har spørgsmål til hvordan Dine persondata behandles, er Du velkommen til at kontakte Os via de kontaktinformationer, som findes under afsnit 5. Kontaktoplysninger.

1.1 Mindreårige

Vi tager det alvorligt at beskytte sikkerheden og privatlivet for børn online, og Vi markedsfører ikke bevidst til, eller anmoder om personoplysninger fra børn.

2. HVORDAN VI BEHANDLER DINE PERSONOPLYSNINGER

Med personoplysninger menes al information, der direkte eller indirekte (dvs. sammen med andre oplysninger) kan knyttes til Dig, f.eks. navn, billede, personnummer, IP-adresse, historik over hvad Du har set og oplysninger om interesser og præferencer. I dette afsnit forklarer Vi, hvordan Dine personlige oplysninger bruges til at give Dig relevante oplevelser, tjenester og tilbud.

2.1 Hvilke kategorier af personoplysninger behandler Vi, og hvor kommer de fra?

Vi behandler personoplysninger fra forskellige kilder:

2.1.1 Oplysninger som Du selv stiller til rådighed for Os, når Du anvender Vores Tjenester eller kommunikerer med Os, f. eks.:

 • Navn, e-mailadresse, telefonnummer, folkeregisteradresse og betalingsoplysninger
 • Køn (i de fleste tilfælde er dette valgfrit)
 • Fødselsdato
 • Nationalitet
 • Korrespondance, når Du kontakter Os (optagelser af telefonopkald, e-mails, chat osv.)
 • Brugerinformation som Du vælger at stille til rådighed til brug for statistiske formål (ratings, anmeldelser, svar til undersøgelser og lignende)
 • Konto på sociale medier (bemærk at denne politik ikke gælder for Din brug af Dine sociale netværkskonti)
 • Brugeridentifikation, herunder brugernavn til login og kodeord
 • E-mailadresse, telefonnummer og anden information, som du tilføjer under den respektive profil, ved oprettelse af brugerprofiler

2.1.2 Oplysninger som Vi danner eller som genereres når Du bruger Vores Tjenester, f. eks.:

 • Oplysninger om din adfærd såsom seermønstre, stjernemarkering og navigation
 • Oplysninger om Dine besøg på Vores Tjenester gennem cookies (læs mere om Vores brug af cookies i afsnit 3. Cookies)
 • Oplysninger der, når Du bruger personlige profiler i Tjenesten, gemmes som streaminghistorik under den respektive brugerprofil

2.1.3 Oplysninger Vi får fra eksterne kilder, f. eks.:

 • Oplysninger om de Tjenester Du bruger fra andre virksomheder inden for Vores Koncern
 • Oplysninger fra Vores samarbejdspartnere som leverer betalingsløsninger, for at Du kan betale for de Tjenester Du bruger
 • Oplysninger fra Vores partnere, hvis du har adgang til Viaplay Tjenesten igennem en af Vores partnere

2.2 På hvilken baggrund behandler Vi Dine personoplysninger?

Vi behandler altid Dine personoplysninger under gældende databeskyttelseslovgivning. Dette betyder, at enhver behandling har et såkaldt juridisk grundlag. De fleste behandlinger udføres for at gøre det muligt for Os at levere Tjenesten, dvs. opfylde aftalen med Dig, eller fordi Vi har en juridisk forpligtelse. I nogle tilfælde – når Vi har en legitim interesse – er behandlingerne baseret på en interesseafvejning. Hvis Vi behandler Dine personoplysninger til ethvert formål, der kræver Dit samtykke, vil Vi få Dit samtykke, inden en sådan behandling begynder.
Nedenfor kan Du se eksempler på formålet med behandlingen af Dine personoplysninger, samt information om på hvilket retligt grundlag behandlingen finder sted.

2.2.1 For at levere Vores Tjenester til Dig

Vi behandler Dine personoplysninger for at:

 • Identificere Dig som kunde eller bruger
 • Tage betaling for de Tjenester Du anvender (håndtere fakturering og betalinger)
 • Håndtere og levere Tjenesten i overensstemmelse med Din aftale
 • Sikre Tjenestens tekniske funktionalitet
 • Afhjælpe fejl og håndtere klager og reklamationer
 • Informere Dig om ændringer i Tjenesten

Retligt grundlag: kontraktuel forpligtigelse

2.2.2 For at forbedre Vores Tjenester

Vi behandler Dine personoplysninger, såsom information om hvordan Du anvender Vores Tjenester, for at udvikle og forbedre Vores Tjenester, bl.a. ved at udarbejde statistik og analyser.
Vi behandler desuden Dine personoplysninger, for at kunne sende undersøgelser til Dig som kunde, for at give Dig muligheden for at gøre Tjenesten bedre og mere tilpasset Dine behov, heriblandt undersøgelser baseret på din brugeraktivitet. I det tilfælde at Du ikke længere vil modtage sådanne undersøgelser, kan Du afmelde disse ved at klikke på linket til afmelding i enhver udsendelse, eller ved at kontakte Vores kundeservice.

Retligt grundlag: Legitim interesse

2.2.3 Til markedsføring

Vi behandler Dine personoplysninger for at levere tilbud, nyheder, anbefalinger og informationer om Vores produkter og Tjenester til Dig, via brev, e-mail, telefon og sms, som Du beder om, eller som Vi mener kan være af interesse for Dig. Hvis Du ikke ønsker at modtage direkte markedsføring, kan Du til en hver tid afmelde dette ved at klikke på afmeldingslinket i enhver udsendelse, eller ved at kontakte Vores kundeservice.

Retligt grundlag: Legitim interesse

2.2.4 Kommunikation med Dig

Vi behandler Dine personoplysninger i forbindelse med anden kommunikation med Dig, f. eks. i forbindelse med at Du kontakter Os med spørgsmål, og til analyse af opkald, e-mails og chat, for at forbedre Vores kommunikation, til uddannelsesmæssige formål og til kvalitetssikring.

Retligt grundlag: Legitim interesse

2.2.5 Forhindre sikkerhedsbrud og misbrug af Tjenesten m.m.

Vi behandler Dine personoplysninger for at fremme sikkerheden for alle Vores Tjenester, for at forhindre eller opdage forskellige former for ulovlig brug, eller brug som overtræder vilkårene for Tjenesten. Vi behandler desuden Dine personoplysninger for at forhindre misbrug og til at opdage og forhindre bedrageri, virusangreb osv.

Retligt grundlag: Kontraktuel forpligtelse og legitim interesse

2.2.6 For at leve op til Vores lovmæssige forpligtelse

Vi behandler også Dine personoplysninger, når Vi er forpligtiget til at gøre det ved lov, f. eks. på baggrund af bogføringsloven.

Retligt grundlag: Lovmæssig forpligtelse

2.2.7 Andre Tjenester indenfor Koncernen

Når Du logger ind på Vores Tjeneste, får Du også adgang til andre Tjenester inden for Vores Koncern. I forbindelse med at Du logger ind, bliver Dit brugernavn og Din password brugt til at verificere, om Du har en konto på nogen af de Tjenester Vi udbyder.

Retligt grundlag: Legitim interesse

2.3 Hvor længe opbevarer Vi Dine personoplysninger?

Dine personoplysninger opbevares kun, så længe det nødvendigt for at opfylde formålet med behandlingen, eller så længe Vi er nødt til at opbevare dem i forhold til lovgivningen. Derefter slettes de i overensstemmelse med nedenstående slette-rutiner.

Type af oplysninger Hvad er det? Opbevaringstid
Brugerdata Bl.a. information om hvordan Du bruger og navigerer i Viaplays Tjenester, og hvilken type af indhold Du har set, og på hvilket tidspunkt Indtil konto slettes (efter 48 måneders inaktivitet)*
Svar på undersøgelser Bl.a. information om Dine svar til spørgsmål i forskellige undersøgelser som distribueres af Viaplay og som er relateret til tjenesten 2 år
Konkurrencer  Bl.a. Dine kontaktoplysninger ved deltagelse i forskellige konkurrencer 6 måneder efter konkurrencen er afsluttet
Deltagerinformation til brugertest Bl. a. oplysninger som Du giver, når Du viser interesse i at deltage i Viaplays brugertest (tests om tjenestens anvendelighed). 12 måneder
Kundeservice data Bl. a. oplysninger Du giver, når Du er i kontakt med Viaplays kundeservice, heriblandt stemmeoptagelser der er optaget til uddannelsesmæssigt formål. 3 år (henvendelseslog og tekstdialog)
1 måned (stemmeoptagelser)
Kontooplysninger Bl. a. oplysninger om Din konto, såsom brugernavn, password og information om køb fortaget gennem Viaplay Tjenesten. Indtil kontoen er slettet (efter 48 måneders inaktivitet)*
Transaktionsdata Transaktionsdata er oplysninger om transaktioner, som er foretaget på Din konto i forbindelse med køb foretaget i Viaplay tjenesten 10 år
EST-køb (Electronic Sell-Through) Oplysninger om film som Du har købt i Viaplays butik. Indtil kontoen er slettet (efter 48 måneders inaktivitet)*
Crash log og logfiler Oplysninger om fejl og nedbrud, der bruges til at finde og rette fejl 3 måneder

* En konto slettes efter 48 måneders inaktivitet. Med inaktivitet menes, at der ikke har været nogen køb eller transaktioner, at der ikke er adgang via Vores partnere (se 2.1.3) og at intet indhold er set eller startet i Viaplay Tjenesten.

2.4 Hvem kan Vi dele Dine personoplysninger med?

Vi kan dele Dine personlige oplysninger med andre i nedenstående tilfælde:

 1. Vi kan videregive Dine personoplysninger til andre virksomheder indenfor Koncernen, f. eks. til markedsføringsformål eller til udvikling af nye Tjenester
 2. Vi kan overføre Dine personoplysninger til eksterne samarbejdspartnere, både i og udenfor EU/EØS, f.eks. for at udarbejde kundeundersøgelser, analyser og statistikker, og til visse former for kundekommunikation, til levering af IT og anden infrastruktur, til at behandle kredit- og betalingstransaktioner, og for at beskytte vores ejendom og rettigheder, og sikre vores kunders og ansattes sikkerhed
 3. Vi kan overføre Dine personoplysninger til samarbejdspartnere, i tilfælde af at Du, i relation til Vores Tjenester, deltager i undersøgelser eller konkurrencer
 4. Vi kan videregive Dine personoplysninger til andre modtagere når det kræves ved lov, anden forfatning eller myndighedsafgørelser

Virksomheder der håndterer personoplysninger på Vores vegne, skal altid indgå en såkaldt databehandlingsaftale med Os, for at Vi kan sikre et højt beskyttelsesniveau for Dine personlige oplysninger, når Vi benytter samarbejdspartnere eller leverandører.
Hvis Vi bruger samarbejdspartnere og leverandører uden for EU/EØS, inkluderer Vi særlige beskyttelsesforanstaltninger, f.eks. ved at indgå aftaler der inkluderer standardmodellen for dataoverførsel, der er vedtaget af Europa-Kommissionen, og som er tilgængelig på Europa-Kommissionens hjemmeside.

2.5 Hvordan beskytter Vi Dine personoplysninger?

Vi beskytter Dine personlige data gennem tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger.
Alle betalingstransaktioner er krypteret med bredt anerkendte teknologier i branchen, og vil være underlagt PCI sikkerhedsstandarder (PCI Security Standards Council).

3. COOKIES

Når Du bruger Vores Tjenester kan Vi også samle informationer og oplysninger om Dig ved at anvende cookies. For mere information om hvordan Vi anvender cookies, se Vores cookie-politik på: www.viaplay.dk/cookies

4. DINE RETTIGHEDER

Du har følgende rettigheder (hvis Du ønsker at udøve nogen af Dine rettigheder, kan Du kontakte Os via kontaktoplysningerne i det næste afsnit):

 • Ret til at få adgang til Dine personoplysninger – Du har ret til at få bekræftet af Os, hvorvidt Vi behandler personoplysninger om Dig, og, i så fald, at få adgang til personoplysningerne og informationen
 • Ret til at få berigtiget personoplysninger – hvis Du opdager, at personoplysninger, som Vi behandler om Dig, er unøjagtige, har Du ret til at få Os til at til at korrigere sådanne personoplysninger
 • Ret til at få slettet personoplysninger – under visse omstændigheder, f.eks. hvis Dine personoplysninger er blevet behandlet ulovligt, eller Du har trukket Dit samtykke tilbage (hvis behandlingen af Dine personoplysninger er baseret på samtykke), har Du ret til at anmode om og opnå sletning af Dine personoplysninger fra Os
 • Ret til begrænsning af behandling – under visse omstændigheder, f.eks. hvis Du anfægter nøjagtigheden af Dine personoplysninger, eller hvis Du har gjort indsigelse mod Vores legitime formål til at behandle Dine personoplysninger, har Du ret til at anmode om, at Vi begrænser behandlingen af Dine personoplysninger, indtil der er fundet en løsning
 • Ret til at protestere mod behandling – under visse omstændigheder, f.eks. hvis Du anfægter Vores legitime interesse i at behandle Dine personoplysninger, har Du ret til at gøre indsigelse, af grunde der vedrører din særlige situation, mod sådan behandling
 • Ret til dataportabilitet – hvis Dine personoplysninger behandles automatisk på grundlag af Dit samtykke eller til opfyldelsen af Vores kontraktlige forhold, har Du ret til at anmode om, at Vi forsyner Dig med Dine personoplysninger på et maskinlæsbart format til transmission til en anden dataansvarlig

Hvis Du mener at Vores behandling af Dine personoplysninger ikke sker i overensstemmelse med persondataforordningen, har Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, som er tilsynsmyndighed.

5. KONTAKTOPLYSNINGER

NENT er dataansvarlig for Dine personoplysninger, og vil behandle disse i overensstemmelse med denne privatlivspolitik.
Ønsker Du at gøre brug af Dine rettigheder som er beskrevet ovenfor, kan Du kontakte Os via e-mail: support@viaplay.dk
Vi tager gerne imod eventuelle spørgsmål og kommentarer vedrørende denne Privatlivspolitik, som skal sendes til Vores officielle Data Beskyttelses Rådgiver, via e-mail: dpo@nentgroup.com

6. ÆNDRINGER TIL DENNE PRIVATLIVSPOLITIK

Denne Privatlivspolitik blev sidst opdateret d. 12. november 2019. Vi forbeholder Os retten til når som helst at ændre eller lave tilføjelser til denne Privatlivspolitik ved at opdatere denne på hjemmesiden. Vi anbefaler at Du holder Dig opdateret ved at gennemgå den seneste version af denne politik regelmæssigt. Hvis Vi laver væsentlige ændringer i Privatlivspolitikken, vil Vi give Dig besked senest 30 dage inden ændringerne træder i kraft, via e-mail eller ved besked via Tjenesten.